Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN KHÁC

Được đăng lên bởi daosang03111995-gmail-com
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 5365 lần   |   Lượt tải: 27 lần
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN
LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ TÍCH HỢP CÁC
QUY LUẬT DI TRUYỀN KHÁC

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH
VÀ TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN KHÁC
I/ Lý thuyết:
+ NST giới tính:
* Người, ĐV có vú: ♀ XX, ♂XY
* Chim, bướm, gia cầm: ♀ XY, ♂XX
* Bọ xít, rệp, châu chấu: ♀ XX, ♂XO
* Bọ nhậy: ♀ XO, ♂XX
* Lưu ý: Nếu đầu bài không nêu loài nào

XĐ như sau:

- Dựa vào cá thể mang tính lặn F2:3:1 vì XY
- Loại dần thứ từng kiểu NST-GT=> kiểu nào cho KQ phù hợp nhận
- VD: Loài 1 cá thể mang 1 cặp gen dị hợp cánh thẳng lai với cơ thể khác
F1:256 c.thẳng:85 c.cong (♂)
Giải: Cặp gen dị hợp quy định cánh thẳng nên c.thẳng>cánh cong
F1: 3 thẳng:1cong mà lặn chỉ ở con ♂

NST-GT ♂ là XY, ♀ XX

+ Nhận dạng quy luật di truyền:
* Dựa vào KQ lai thuận+nghịch:
- khác nhau mà gen-TT
-TT chỉ XH ở con ♂
- TT chỉ XH con ♂

Gen NST GT
DT thẳng

DT chéo

gen NST GT Y
Gen NST-GT X

* Dựa vào di truyền chéo:
- Dấu hiệu: TT từ Ông ngoại biểu hiện
biểu hiện

con gái không biểu hiện Cháu trai

gen NST-GT X

* Tính trạng biểu hiện không đồng đều ở 2 giới:
- Cùng 1 thế hệ: TT nào dod chỉ XH ở con ♂ còn giới ♀ không có và ngược lại
gen NST-GT
+ Các tỷ lệ KH và KG tương ứng trong trường hợp gen liên kết với NST giới tính,
không có alen tương ứng trên Y.
Kiểu gen P

TLKH F1

XAXA x XAY

100% trội

1

XaXa x XaY

100% lặn

XAXA x XaY

100% trội

XaXa x XAY

1 trội:1 lặn
(KH giới đực khác giới
cái)

XAXa x XAY

3 trội : 1 lặn
(tất cả TT lặn thuộc 1
giới)

XAXa x XaY

1 cái trội: 1 cái lặn: 1
đực trội: 1 đực lặn

II/ Phương pháp giải bài tập
1. Bài toán thuận: Biết KH P, gen liên kết trên NST-GT
Bước 1: Từ KH P và gen LK trên GT

XĐ KQ lai

KGP

Bước 2: Viết SĐL để XĐ KQ
(Dạng Bt dễ)
Bài 1:
Phép lai giữa một chim hoàng yến ♂ màu vàng với một chim ♀ màu xanh sinh ra tất cả
chim ♂ có màu xanh và tất cả chim ♀ có màu vàng. Hãy giải thích các kết quả này.
Gợi ý giải
2

Màu sắc lông là tính trạng liên kết với giới tính và giới ♂ là giới đồng giao tử. Chúng ta
thấy có sự khác biệt về kiểu hình giữa giới ♂ và giới ♀ cho thấy có sự liên kết với giới
tính. Vì tất cả các cá thể của mỗi giới giống nhau về kiểu hình nên bố mẹ không thể là
dị hợp tử. Ta lập phép lai theo cách thông thường (A: xanh; a: vàng):
XAXA

x

XaY

(xanh)

↓

(vàng)

XAXa , XAY
(tất cả xanh)
Trong trường hợp này thì cả chim trống và chim mái đều có màu xanh, vì chim ♀ con là
XAXa và chim ♂ con là XAY. Kết quả này không phù hợp với kết quả thực tiễn. Do vậy
có thể có sa...
PHƯƠNG PHÁP GI I B ÀI TẬP DI TRUYỀN
LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ T Í C H H P CÁC
QUY LUẬT DI TRUYỀN KHÁC
http://shpt.info
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN KHÁC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN KHÁC - Người đăng: daosang03111995-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN KHÁC 9 10 778