Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài tập thấu kính

Được đăng lên bởi Kihae Lee
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 14337 lần   |   Lượt tải: 12 lần
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG PHẦN THẤU KÍNH

I/ MỞ ĐẦU
Trong phần Quang học ở chương trình vật lý lớp 11, học sinh được học
chương “Mắt và các dụng cụ quang”. Chương này có 8 bài học trong đó bài thấu kính
là cơ sở để học sinh giải quyết các bài về dụng cụ quang học. Nếu học sinh không
giải quyết một cách triệt để bài toán về thấu kính thì hầu như không giải được các bài
tập về dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt.
Khi học bài này yêu cầu học sinh phải nắm vững các kiến thức về thấu
kính, bao gồm đường đi của tia sáng qua thấu kính, cách dựng hình, các công thức
của thấu kính, cách nhận biết loại thấu kính, tính chất vật ảnh cho bởi từng loại thấu
kính...để giải bài toán một cách nhanh chóng. Tuy nhiên qua thực tế giảng dạy, tôi
nhận thấy học sinh khi học bài này thường rất khó khăn, chậm nắm bắt được thông
tin, lúng túng khi giải bài tập, không xác định được hướng giải quyết bài toán. Trong
khi đó thời lượng cho bài này trong chương trình kể cả phần giải bài tập cũng chỉ có
hai tiết học. Do đó làm thế nào để giảng dạy tốt bài này và giúp học sinh nắm bắt
được kiến thức là một vấn đề khó, đòi hỏi người thầy phải có kinh nghiệm và sự tích
cực học tập của học sinh trong thời gian ở nhà mới giải quyết được.
Vì vậy để giúp học sinh có thể học tốt bài thấu kính, cũng như làm bài
tập ở nhà, tôi đã sắp xếp và phân loại kiến thức cũng như dạng bài tập để các em có
thể hệ thống được kiến thức và nắm chắc kiến thức cần lĩnh hội. Qua thực tế áp dụng
ở các lớp đã dạy, tôi thấy có hiệu quả rõ rệt.
Trong bài viết ở năm trước tôi đã đề cập đến một dạng bài tập cơ bản
của phần thấu kính là bài tập định tính: vẽ hình, xác định loại thấu kính, tính chất vật
ảnh......, để hoàn thiện bài viết của mình, năm học này tôi tiếp tục với phần bài tập
định lượng.
Trước khi giải bài tập định lượng, cần yêu cầu học sinh nắm thật kỹ một
số thuật ngữ dùng trong bài tập và các quy ước về dấu khi sử dụng:
+ Công thức Descartes:
d/ =

d. f
d− f

,

d=

d /. f
d/ − f

,

1 1 1
= +
f d/ d

f =

d .d /
d + d/

+ Công thức tìm số phóng đại ảnh:

k=−

d/
d

+ Vật thật: là vật sáng, đoạn thẳng AB...⇒ chùm sáng đến quang cụ là chùm
phân kỳ; d > 0.
+ Ảnh thật ⇒ chùm sáng ló ra khỏi thấu kính là chùm hội tụ, ảnh nằm khác
phía thấu kính so với vật; d / > 0
+ Ảnh ảo ⇒ chùm sáng ló ra khỏi thấu kính là chùm phân kỳ, ảnh nằm cùng
phía thấu kính so với vật; d / < 0
+ Thấu kính hội tụ f > 0, thấu kính phân kỳ f < 0
+ Vật ảnh cùng chiều ( vật thật, ảnh ảo): k > 0
NGUYỄN VĂN DŨNG – THPT BÙI THỊ XUÂN- Tra...
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG PHẦN THẤU KÍNH
I/ MỞ ĐẦU
Trong phần Quang học chương trình vật lớp 11, học sinh được học
chương “Mắt và các dụng cụ quang”. Chương này có 8 bài học trong đó bài thấu kính
sở đ học sinh giải quyết các bài về dụng cụ quang học. Nếu học sinh không
giải quyết một cách triệt để bài toán về thấu kính thì hầu như không giải được các bài
tập về dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt.
Khi học bài này yêu cầu học sinh phải nắm vững các kiến thức về thấu
kính, bao gồm đường đi của tia sáng qua thấu kính, cách dựng hình, các công thức
của thấu kính, cách nhận biết loại thấu kính, tính chất vật ảnh cho bởi từng loại thấu
kính...để giải bài toán một ch nhanh chóng. Tuy nhiên qua thực tế giảng dạy, tôi
nhận thấy học sinh khi học bài này thường rất khó khăn, chậm nắm bắt được thông
tin, lúng túng khi giải bài tập, khôngc đnh được hướng giải quyết bài toán. Trong
khi đó thời lượng cho bài này trong chương trình kể cả phần giải bài tập cũng chỉ
hai tiết học. Do đó làm thế nào để giảng dạy tốt bài này giúp học sinh nắm bắt
được kiến thức một vấn đkhó, đòi hỏi người thầy phải kinh nghiệm sự tích
cực học tập của học sinh trong thời gian ở nhà mới giải quyết được.
vậy để giúp học sinh thể học tốt i thấu kính, cũng n làm bài
tập nhà, tôi đã sắp xếp phân loại kiến thức cũng n dạng bài tập để các em
thể hệ thống được kiến thức nắm chắc kiến thức cần lĩnh hội. Qua thực tế áp dụng
ở các lớp đã dạy, tôi thấy có hiệu quả rõ rệt.
Trong bài viết năm trước tôi đã đề cập đến một dạng bài tập bản
của phần thấu kính là bài tập định tính: vẽ hình, xác định loại thấu kính, tính chất vật
ảnh......, để hoàn thiện bài viết của mình, m học y tôi tiếp tục với phần bài tập
định lượng.
Trước khi giải bài tập định lượng, cần yêu cầu học sinh nắm thật kỹ một
số thuật ngữ dùng trong bài tập và các quy ước về dấu khi sử dụng:
+ Công thức Descartes:
/
1 1 1
f d d
= +
/
.d f
d
d f
=
,
/
/
.d f
d
d f
=
,
/
/
.d d
f
d d
=
+
+ Công thức tìm số phóng đại ảnh:
/
d
k
d
=
+ Vật thật: là vật sáng, đoạn thẳng AB... chùm sáng đến quang cụ là chùm
phân kỳ; d > 0.
+ Ảnh thật chùm sáng ra khỏi thấu kính chùm hội tụ, ảnh nằm khác
phía thấu kính so với vật; d
/
> 0
+ Ảnh ảo chùm sáng ra khỏi thấu kínhchùm phân kỳ, ảnh nằm cùng
phía thấu kính so với vật; d
/
< 0
+ Thấu kính hội tụ f > 0, thấu kính phân kỳ f < 0
+ Vật ảnh cùng chiều ( vật thật, ảnh ảo): k > 0
NGUYỄN VĂN DŨNG – THPT BÙI THỊ XUÂN- Trang 1
Phương pháp giải bài tập thấu kính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải bài tập thấu kính - Người đăng: Kihae Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phương pháp giải bài tập thấu kính 9 10 54