Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ HOÁN VỊ GEN VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP TỔNG HỢP

Được đăng lên bởi tridung84059
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ HOÁN VỊ GEN
VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP TỔNG HỢP

Môn: Sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Bình
Giáo viên môn: Sinh học

Năm học 2014

A. MỞ ĐẦU
Trong các qui luật di truyền được giới thiệu trong chương trình Sinh học bậc
THPT, hoán vị gen là một qui luật có cơ sở tế bào học tuy không khó hiểu nhưng
phức tạp hơn so với các qui luật khác. Học sinh cần phải có kiến thức tương đối chắc
về giảm phân mới có thể lĩnh hội được qui luật này một cách đầy đủ và hiệu quả.
Đối với đối tượng học sinh giỏi môn Sinh học nói chung và học sinh thi chọn
học sinh giỏi Quốc gia nói riêng, dạng bài tập hoán vị gen là một dạng bài thường
gặp. Đặc biệt, ngoài dạng bài thông thường còn có dạng bài về trao đổi chéo ở 2 điểm,
lập bản đồ di truyền yêu cầu ở học sinh kiến thức cao hơn về hoạt động của NST
trong giảm phân mới có thể làm được.
Việc nắm vững qui luật hoán vị gen không chỉ có ý nghĩa là hiểu biết một qui
luật di truyền mà còn giúp học sinh so sánh được các qui luật phân li độc lập, liên kết
gen và hoán vị gen với nhau, hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa các qui
luật đó đồng thời thấy rõ mối liên quan mật thiết giữa hoạt động của NST với sự di
truyền các tính trạng, giữa hoạt động của NST với sự di truyền của các gen trên NST.
Một nội dung khó trong khi giảng dạy về hoán vị gen là hiện tượng trao đổi chéo kép
và lập bản đồ di truyền. Nếu không có cách dạy và học phù hợp thì cả học sinh và
giáo viện đều có thể mắc phải những sai lầm về mặt kiến thức.
Trong quá trình giảng dạy và trao đổi chuyên môn cùng các đồng nghiệp cũng
như qua các tiết dự giờ, chúng tôi luôn chú ý để tìm cách giúp học sinh có thể lĩnh hội
tốt qui luật hoán vị gen và giải được các bài tập liên quan đến hoán vị gen, bài tập
tổng hợp. Đối với học sinh giỏi, yêu cầu giải được các bài tập ở mức cao hơn. Vì vậy,
chúng tôi lựa chọn đề tài “ Phương pháp giảng dạy chuyên đề hoán vị gen và một
số bài tập tổng hợp” để đưa ra phương pháp giảng dạy phù hợp giúp học sinh học
quy luật HVG một cách hiệu quả và hứng thú nhất thông qua các hoạt động nhận thức
và hệ thống bài tập.

2

Mục đích
- Học sinh lĩnh hội được quy luật HVG
- Nâng cao hiểu biết của học sinh về qui luật di truyền liên kết gen, hoán vị gen.
Qua đó, học sinh có hiểu biết tổng quát về tính qui luật của hiện tượng di truyền, về
hoạt động của NST và về mối liên quan giữa hoạt động của NST với hoạt động của
gen trên NST và sự di ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ HOÁN VỊ GEN
VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP TỔNG HỢP
Môn: Sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Bình
Giáo viên môn: Sinh học
Năm học 2014
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ HOÁN VỊ GEN VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP TỔNG HỢP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ HOÁN VỊ GEN VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP TỔNG HỢP - Người đăng: tridung84059
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ HOÁN VỊ GEN VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP TỔNG HỢP 9 10 773