Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN MÔN CHẠY BỀN CHO ĐỘI TUYỂN ĐIỀN KINH TRƯỜNG THCS

Được đăng lên bởi letuananh998
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1244 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tên đề tài:
PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN MÔN CHẠY BỀN
CHO ĐỘI TUYỂN ĐIỀN KINH TRƯỜNG THCS
PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ
Thể dục thể thao (TDTT) là một bộ phận không thể thiếu trong nền giáo dục
xã hội chủ nghĩa, nhằm đào tạo và xây dựng con người mới phát triển toàn diện.
TDTT là phương tiện rất có hiệu quả trong giáo dục "Đức - Trí - Thể - Mỹ " cho
thế hệ trẻ. Cùng với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá thì TDTT còn phản
ánh sự lớn mạnh của đất nước, tạo ra sự ổn định chính trị, nâng cao cuộc sống tinh
thần văn minh, tạo mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nước ta với các nước trong
khu vực và trên thế giới. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng việc phát
triển TDTT nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng nền TDTT phát triển tiến bộ có
tính dân tộc và khoa học.
Giáo dục thể chất trong nhà trường là một mặt giáo dục quan trọng không thể
thiếu được trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu
"Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" cho đất nước.
Điền kinh là môn thể thao rất đa dạng và phong phú bao gồm các hoạt động
tự nhiên của con người: Đi bộ, chạy nhảy, ném đẩy và nhiều môn phối hợp. Ở
nước ta môn điền kinh đã có lịch sử phát triển từ lâu đời, với các hình thức tập
luyện đa dạng. Đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp, đối tượng quần chúng tham gia
tập luyện và thi đấu. Khi chạy tất cả các nhóm cơ cùng tham gia hoạt động nhưng
chủ yếu là cơ quan nội tạng. Việc gắng sức luân phiên với thả lỏng tích cực tạo
điều kiện cho việc phát triển các tố chất sức nhanh, mạnh, bền, sự mềm dẻo, khéo
léo và khả năng phối hợp của con người. Môn chạy nói chung và chạy bền nói
riêng là biện pháp tốt nhất để rèn luyện nâng cao sức khoẻ, ngoài ra còn trang bị
cho người tập những phẩm chất đạo đức ý chí cũng như tăng cường vốn kỹ xảo
vận động cơ bản quan trọng trong cuộc sống.
Điền kinh giữ vai trò quan trọng trong nền giáo dục thể chất trong trường học
nói chung và trong các trường phổ thông trung học nói riêng, đặc biệt là các trường
THCS. Ngày nay phong trào TDTT nói chung và điền kinh nói riêng trong chạy cự
ly 800m đang được phát triển mạnh mẽ ở các trường học. Chạy cự li 800 mét là
một trong các nội dung thi đấu điền kinh đối với học sinh THCS…
Để công tác huấn luyện có hiệu quả hơn thì đòi hỏi phải có các phương pháp
huấn luyện tập luyện khoa học hiện đại. Cần có phương pháp huấn luyện phù hợp
với lứa tuổi. Vì mỗi bài tập phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Nên phải lựa
chọn cho phù hợp để nâng cao và phát triển tố chất sức bền tốc độ.
1

Xuất p...
Tên đề tài:
PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN MÔN CHẠY BỀN
CHO ĐỘI TUYỂN ĐIỀN KINH TRƯỜNG THCS
PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ
Thể dục thể thao (TDTT) là một bộ phận không thể thiếu trong nn giáo dục
hội chủ nghĩa, nhằm đào tạo xây dựng con người mới phát triển toàn diện.
TDTT là phương tiện rất hiệu quả trong giáo dục "Đức - Trí - Thể - Mỹ " cho
thế hệ trẻ. Cùng với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá thì TDTT còn phản
ánh sự lớn mạnh của đất nước, tạo ra sự ổn định chính trị, nâng cao cuộc sống tinh
thần văn minh, tạo mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nước ta với các nước trong
khu vực và trên thế giới. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng việc phát
triển TDTT nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng nền TDTT phát triển tiến bộ
tính dân tộc và khoa học.
Giáo dục thể chất trong nhà trường là một mặt giáo dục quan trọng không thể
thiếu được trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu
"Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" cho đất nước.
Điền kinh môn thể thao rất đa dạng phong phú bao gồm các hoạt động
tự nhiên của con người: Đi bộ, chạy nhảy, ném đẩy nhiều môn phối hợp.
nước ta môn điền kinh đã lịch sử phát triển từ lâu đời, với các hình thức tập
luyện đa dạng. Đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp, đối tượng quần chúng tham gia
tập luyện thi đấu. Khi chạy tất cả các nhóm cùng tham gia hoạt động nhưng
chủ yếu quan nội tạng. Việc gắng sức luân phiên với thả lỏng tích cực tạo
điều kiện cho việc phát triển các tố chất sức nhanh, mạnh, bền, sự mềm dẻo, khéo
léo khả năng phối hợp của con người. Môn chạy nói chung chạy bền nói
riêng biện pháp tốt nhất để rèn luyện nâng cao sức khoẻ, ngoài ra còn trang bị
cho người tập những phẩm chất đạo đc ý chí cũng như tăng cường vốn kỹ xảo
vận động cơ bản quan trọng trong cuộc sống.
Điền kinh giữ vai trò quan trọng trong nền giáo dục thể chất trong trường học
nói chung và trong các trường phổ thông trung học nói riêng, đặc biệt là các trường
THCS. Ngày nay phong trào TDTT nói chung và điền kinh nói riêng trong chạy cự
ly 800m đang được phát triển mạnh mẽ các trường học. Chạy cự li 800 mét
một trong các nội dung thi đấu điền kinh đối với học sinh THCS…
Đcông tác huấn luyện có hiệu quhơn tđòi hỏi phải có các phương pháp
huấn luyện tập luyện khoa học hiện đại. Cần phương pháp huấn luyện phù hợp
với lứa tuổi. Vì mỗi bài tập phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Nên phải lựa
chọn cho phù hợp để nâng cao và phát triển tố chất sức bền tốc độ.
1
PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN MÔN CHẠY BỀN CHO ĐỘI TUYỂN ĐIỀN KINH TRƯỜNG THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN MÔN CHẠY BỀN CHO ĐỘI TUYỂN ĐIỀN KINH TRƯỜNG THCS - Người đăng: letuananh998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN MÔN CHẠY BỀN CHO ĐỘI TUYỂN ĐIỀN KINH TRƯỜNG THCS 9 10 196