Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi manhhoanght
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1135 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phần 2

TRÌNH TỰ LOGIC CỦA
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trình tự của nghiên cứu khoa học
1. Định nghĩa vấn đề nghiên cứu
–
–

Phát hiện vấn đề cần nghiên cứu
Định nghĩa mục tiêu cho nghiên cứu

2. Đặt câu hỏi nghiên cứu
–

Đưa ra các nghi vấn cần xem xét - trả lời, để làm thỏa
mãn cho mục tiêu nghiên cứu

3. Đặt giả thuyết (hypothesis)
–

Đặt giả thuyết để “trả lời trực tiếp” cho câu hỏi nghiên cứu

4. Chứng minh cho giả thuyết
–
–

Tìm luận cứ để ủng hộ hoặc bác bỏ giả thuyết
Tìm luận chứng để liên kết luận cứ với giả thuyết, đưa đến
kết luận sau cùng là chứng thực hoặc bác bỏ giả thuyết

1. Định nghĩa vấn đề nghiên cứu
• Vấn đề: là sự mong muốn cần phải được thỏa mãn.
– Làm bài thi.
– Làm giàu.

• Vấn đề nghiên cứu: là vấn đề chưa có lời giải thỏa
đáng cho bản thân hoặc giới khoa học, là sự mong
muốn làm sáng tỏ điều gì đó cho nhận thức.
– “con hư tại ai ?” – mâu thuẫn trong nhận thức
– “vì sao chim bay được ?” – lý giải cho phát hiện mới
– “làm sao biến chì thành vàng ?” – mơ ước

• Định nghĩa vấn đề nghiên cứu là xác định vấn đề
nghiên cứu gì đang hoặc chưa được làm sáng tỏ từ
trước đến nay.

Phát hiện vấn đề cần nghiên cứu
1. Bất đồng trong tranh luận khoa học
– “Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ ?”

2. Sự kiện có thực (từ quan sát) nhưng lý thuyết hiện
hữu chưa cắt nghĩa được.
– “Vì sao bầu trời có màu xanh ?”

3. Giải quyết những khó khăn trong thực tế
– “Tiết kiệm điện bằng cách nào ?”

4. Mong muốn từ cá nhân, tập thể, nhà nước,…
– “Làm sao giảm kẹt xe?”

5. Suy nghĩ bất chợt, nghĩ ngược lại, nghe ý kiến của
những người không am hiểu,…để phát hiện ra
những điều bất ngờ.
– “Vì sao quả táo rơi ?”

Định nghĩa mục tiêu cho nghiên cứu
Chủ đề nghiên cứu
• Để tìm lời giải cho vấn đề nghiên cứu, ta cần biết nó
thuộc chủ đề gì. Đây là bước phân loại cơ bản để
chuẩn bị kiến thức cần thiết cho nghiên cứu.
• Vd: vấn đề “vì sao kẹt xe ?”
– (1) hành vi, thói quen của người tham gia giao thông, luật
giao thông chưa tốt (→ nghiên cứu về xã hội)
– (2) cơ sở hạ tầng (đường, đèn) cho các phương tiện giao
thông chưa tốt (→ nghiên cứu về kỹ thuật)

• Tuy nhiên, chủ đề nghiên cứu vẫn còn quá rộng đối
với việc nghiên cứu → cần có mục tiêu nghiên cứu
trong chủ đề để giới hạn bớt phạm vi nghiên cứu.

Định nghĩa mục tiêu cho nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu (mtnc)
• mtnc: là nội dung nghiên cứu cụ thể được giới hạn từ
chủ đề nghiên cứu, và là kết quả sẽ phải có được từ
nghiên cứu. Tất cả các hành động nghiên cứu đều
hướng đến mục tiêu này.
– Để làm nổi bật giá trị của đề tài (chỉ ...
Phần 2
Phần 2
TRÌNH TỰ LOGIC CỦA
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Người đăng: manhhoanght
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
phương pháp luận nghiên cứu khoa học 9 10 740