Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi manhhoanght
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 3

PHƯƠNG PHÁP
THU THẬP THÔNG TIN

Thu thập thông tin / tài liệu
• Thu thập thông tin: là các hành động giúp cho người nghiên
cứu có được các thông tin cần thiết cho nghiên cứu, như:
– Tìm kiếm, đọc, trích lọc các loại tài liệu, báo cáo khoa học
– Thảo luận về chủ đề đang nghiên cứu
– Tiến hành thực nghiệm, phỏng vấn, thống kê số liệu
– Đánh giá độ tin cậy của nội dung vừa tìm được để chấp
nhận hoặc bác bỏ
• Mục đích thu thập thông tin:
– Thêm kiến thức sâu, rộng ( tái hiện lại các quy luật đang
được nghiên cứu, từ đó xây dựng luận điểm )
– Có đủ luận cứ để chứng minh cho các luận điểm
– Tránh lặp lại các nghiên cứu trước
– Hiểu rõ về vai trò của đề tài đang nghiên cứu trong khoa học

A. Tìm luận cứ thực tiễn
1. Phương pháp thực nghiệm:
– Trực tiếp quan sát đối tượng nghiên cứu
– Tiến hành thí nghiệm trực tiếp trên đối tượng (hoặc mô
hình tương tự) để phát hiện hoặc kiễm chứng giả thuyết
•

Vd: cấy ghép cây / lai giống.

– Thực hiện trắc nghiệm trên đối tượng: thí nghiệm nhận
dạng, xác định, thu nhận những thông tin phản hồi về
những khả năng, đặc tính, tính chất của đối tượng.
•

Vd: đo chỉ số thông minh ( IQ ), do thị lực mắt, đo nồng độ cồn

2. Tham khảo chuyên gia (nếu không thể trực tiếp làm thực
nghiệm)

Phương pháp thực nghiệm
• Đặt ra các tiêu chí cần nhận biết trên đối tượng được nghiên
cứu = đặt các biến số cho thực nghiệm:
– Biến độc lập (nghiệm thức) : giá trị biến thay đổi → làm thay
đổi kết quả thực nghiệm. Vd: lượng nước tưới, lượng phân
bón, lượng ánh sáng, … cho việc trồng mía.
– Biến phụ thuộc : là kết quả đo đạc trên đối tượng được thực
nghiệm. Vd: Chiều cao, số lá, trọng lượng của cây mía được
trồng trong điều kiện như trên.
• Chỉ một số hữu hạn phần tử thuộc đối tượng nghiên cứu được
chọn để thực nghiệm (lấy mẫu).
– Đối tượng nghiên cứu là thỏ → chọn vài con để thí nghiệm.
• Các bước thực nghiệm: đặt giả thuyết, xác định biến, lấy mẫu,
thực nghiệm, đo để kiễm chứng gt.

Các loại thực nghiệm 1/2
1. Thực nghiệm thăm dò được tiến hành để phát hiện ra tính
chất của sự vật hoặc hiện tượng, để nhận dạng vấn đề và xây
dựng giả thuyết.
– Vd: trồng cây trên mặt trăng.
2. Thực nghiệm kiểm tra được tiến hành để kiểm chứng cho các
giả thuyết.
– Vd: thảy đồng xu xem úp (hay ngửa) bao nhiêu %.
3. Thực nghiệm song hành là thực nghiệm trên các đối tượng
khác nhau trong những điều kiện được khống chế giống
nhau.
– Vd: trồng khoai mì và bắp trên cùng một thửa để so sánh
năng suất.

Các loại thực nghiệm 2/2
4. Thực nghiệm đối nghịch được tiế...




Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Người đăng: manhhoanght
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 9 10 608