Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghe giảng và ghi chép

Được đăng lên bởi Hải Ninh Lê Viết
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1438 lần   |   Lượt tải: 1 lần
 THỜI

LƯỢNG DÙNG CÁC KỸ NĂNG

14%

17%

53%

Nghe
Nói
Đọc
Viết

Chiếm PHẦN LỚN thời gian trên lớp của SV
dù GV sử dụng PPGD nào

Chuẩn bị

Trên lớp

• Xem lại bài ghi lần trước
• Đọc lướt qua bài mới
• Tìm hiểu những vấn đề sẽ được bàn luận trong
tiết học

• Tập trung nghe giảng
• Tương tác với giáo viên

Lắng nghe một cách chủ động
Tập viết nhanh
Tập trung
Thực hiện tốt cả nghe giảng và ghi chép cùng lúc

Mượn vở nhiều người để tổng hợp nếu không đi học

Ghi ngắn gọn các sơ đồ, ví dụ…

Hiểu kiến thức đã ghi

Tuỳ môn học và thầy cô để có cách ghi khác nhau

Chọn kiểu chữ và cách ghi ký hiệu sáng tạo

Biến ghi chép thành niềm vui

Ghi từng môn vào vở riêng

Viết sạch sẽ, dễ đọc

Tập viết nhanh

Tập dùng chữ viết tắt, ký hiệu

Ghi nhanh, đầy đủ, chính xác sơ đồ,
hình vẽ,..
Ghi chương, mục lô-gic đầy đủ bên
lề vở, làm nổi bật đề mục chủ yếu

Phương pháp ghi chép Cornell
Ghi dàn ý
Lập bảng ghi chép

Ưu điểm:
- Hệ thống hóa bài giảng,
dễ thấy ý chính
- Tiết kiệm công sức
- Đơn giản
- Hiệu quả

• Nghe và ghi thông tin theo
một trật tự. Ý chính nhất
được ghi về phía bên trái,
các ý triển khai ghi thụt vào
bên phải
• Có thể sử dụng hệ thống các
dấu hoặc hệ thống số, chữ để
chỉ thứ tự quan trọng của
thông tin.

• Ý chính 1
- Ý triển khai 1
»Ýa
»Ýb
- Ý triển khai 2
• Ý chính 2
- Ý triển khai 1’
- Ý triên khai 2’

Ví dụ: Bảng so sánh hai phương pháp
ghi chép Cornell và Ghi dàn ý
Phương
pháp
Cornell
Ghi dàn ý

Cách dùng

Ưu điểm

Nhược điểm

Phạm vi
sử dụng

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghe giảng và ghi chép - Người đăng: Hải Ninh Lê Viết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phương pháp nghe giảng và ghi chép 9 10 578