Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

Được đăng lên bởi Maika Thy Thy
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2510 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC GIÁO DUC
PGS.TS. TRẦN THANH ÁI
Khoa Sư Phạm, Đại Học Cần Thơ
education.ctu@gmail.com, 0903 85 93 95

Khoa Sư Phạm

MỤC TIÊU MÔN HỌC
• Giới thiệu một số khái niệm về PP khoa
học và về NCKH
• Giúp người học nhận thức được đặc
điểm NCKHGD và NCKH tự nhiên
• Phân biệt những tương đồng và dị biệt
giữa NCKH giáo dục và các NC khác
• Trường hợp tốt nhất có thể thực hành
nghiên cứu GD.
2

TỔ CHỨC HỌC TẬP
• 1 tín chỉ (10 tiết LT + 10 tiết TH)
• Làm việc nhóm: từ 2 đến 5 người
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
- Trình bày các kiến thức bổ sung các tài liệu
tham khảo & trả lời thắc mắc
HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ
• Đánh giá thường xuyên: bài làm hàng tuần
theo nhóm (dành cho lớp học nhiều tuần)
• Đánh giá cuối khoá: bài THU HOẠCH cuối
khoá (theo nhóm)
• Gửi bài về mail: education.ctu@gmail.com
3

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hộp thư tập thể: nckhgd@yahoo.com và
nckhgd@gmail.com
Mật mã: education11
- Dự án Việt - Bỉ, 2009, Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng
dụng, Bộ GD&ĐT
- Kenneth N. Ross, 2005, Quantitative Research Methods
in Educational Planning, UNESCO IIEP (8 modules).
2. Các tài liệu khác:
- Dương Thiệu Tống, 2005, Phương pháp NCKH giáo dục
và tâm lý, NXB KHXH, Hà Nội.
- Vũ Cao Đàm, 1999, Phương pháp luận NCKH, Nxb
KHKT, Hà Nội.
3. Tư liệu trên mạng: Google, từ khoá:
- research (hoặc recherche) + education;
- hoặc «nghien cuu» + «giao duc»
4

1. NHIỆM VỤ CỦA KHOA HỌC
Mọi khoa học đều có mục tiêu chung giống nhau
- Nhận thức: Khám phá thế giới (tự nhiên & xã hội)
+ mô tả hiện tượng (bản chất hiện tượng)
+ giải thích hiện tượng (nguyên nhân của hiện
tượng)
→ xây dựng kiến thức tuyên bố (connaissances
déclaratives)
- Ứng dụng:
• Cải tạo thế giới (giải quyết vấn đề)
• Dự báo tương lai
→ xây dựng kiến thức quy trình (connaissances
procédurale)
Mọi NCKH đều phải phục vụ nhân loại qua việc xây
dựng kiến thức mới
5

NGHIÊN CỨU KH LÀ GÌ?
• NCKH là “các hoạt động được tiến hành nhằm
sản sinh và phát triển các kiến thức khoa
học” (Từ điển bách khoa khoa học trực tuyến

• Là « một hoạt động tìm hiểu có hệ thống nhằm
đạt được những kiến thức được kiểm
chứng » (Dương Thiệu Tống, 2005, tr.19).
• là « một cuộc điều tra hay khảo sát có hệ
thống, […] nhằm mở rộng tri thức qua các
phương pháp khoa học. Những tri thức này
phải mang tính phổ quát hay có thể khái
quát hóa » (Nguyễn văn Tuấn, 2009)
6

Mục tiêu của công trình NCKH
Vì thế NCKH cần đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu sau
đây:
• Phát hiện cái mới trong các quy luật và đặc tính của tự
n...
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC GIÁO DUC
PGS.TS. TRẦN THANH ÁI
Khoa Sư Phạm, Đại Học Cần Thơ
education.ctu@gmail.com, 0903 85 93 95
Khoa Sư Phạm
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC - Người đăng: Maika Thy Thy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC 9 10 216