Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp thủ thuật giải nhanh các dạng trắc nghiệm vật lý 12

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Phương pháp, thủ thuật giải nhanh các dạng trắc nghiệm vật lý 12

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

--------oOo------SÁNG KIẾN - KINH NGHIỆM

TÊN ĐỀ TÀI:

PHƯƠNG PHÁP,
THỦ THUẬT GIẢI NHANH
CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM
VẬT LÝ 12

Người thực hiện: Nguyễn Trần Cương
Đơn vị: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Quy Nhơn, tháng 5/2010

Tổ Lý – Công nghệ. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Trang 1

Đề tài: Phương pháp, thủ thuật giải nhanh các dạng trắc nghiệm vật lý 12

TÊN ĐỀ TÀI:

PHƯƠNG PHÁP, THỦ THUẬT GIẢI NHANH CÁC DẠNG
TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Vật lý là môn khoa học cơ bản nên việc dạy vật lý trong trường phổ thông
phải giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản, trọng tâm của bộ môn, mối quan hệ
giữa vật lý và các môn khoa học khác để vận dụng các quy luật vật lý vào thực tiễn
đời sống.
Vật lý biểu diễn các quy luật tự nhiên thông qua toán học vì vậy hầu hết các
khái niệm, các định luật, quy luật và phương pháp… của vật lý trong trường phổ
thông đều được mô tả bằng ngôn ngữ toán học, đồng thời cũng yêu cầu học sinh
phải biết vận dụng tốt toán học vào vật lý để trả lời nhanh, chính xác các dạng bài
tập vật lý nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu ngày càng cao của các đề thi TNPT và
TSĐH.
Vấn đề đặt ra là với số lượng lớn các công thức vật lý trong chương trình
PTTH làm sao nhớ hết để vận dụng, trả lời các câu hỏi trong khi đề thi trắc nghiệm
phủ hết chương trình, không trọng tâm, trọng điểm, thời gian trả lời mỗi câu hỏi quá
ngắn, (không quá 1,5 phút) nên việc suy luận và chứng minh các công thức cần
vận dụng là bất khả thi.
Vì vậy chúng tôi chọn đề tài: Nhớ tối thiểu các công thức cơ bản và các công
thức có tính tổng quát nhất của chương trình và đưa ra các phương pháp, thủ thuật
vận dụng nhằm giải quyết nhanh, chính xác các các dạng bài toán trong chương
trình.
2. Nhiệm vụ của đề tài – Giới hạn đề tài.
a. Nhiệm vụ của đề tài:
+ Chỉ ra các công thức cơ bản, trọng tâm, tổng quát nhất trong chương trình vật lý
lớp 12 thuộc từng chương với số lượng tối thiểu để học sinh dễ nhớ nhất.
+ Chỉ ra các mối quan hệ trực quan của các đại lượng vật lý, phương pháp, thủ
thuật sử dụng các công thức này để giải nhanh nhất, chính xác nhất các bài tập.
+Thông qua đề tài rèn luyện, phát triển tư duy, tính sáng tạo của học sinh.
b. Giới hạn đề tài:
Nội dung, kiến thức trong chương trình vật lý 12 với đề tài này ta xét 3 phần:
+ Đường tròn lượng giác.
+Tổng hợp dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.
+ Giao thoa sóng cơ.
c. Hướng phá...
Phương pháp, thủ thuật giải nhanh các dạng trắc nghiệm vật lý 12
  Trang 1


--------oOo-------
SÁNG KIẾN - KINH NGHIỆM
TÊN ĐỀ TÀI:
PHƯƠNG PHÁP,
THỦ THUẬT GIẢI NHANH
CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM
VẬT LÝ 12
Nguyễn Trần Cương
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Quy Nhơn, tháng 5/2010
Phương pháp thủ thuật giải nhanh các dạng trắc nghiệm vật lý 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp thủ thuật giải nhanh các dạng trắc nghiệm vật lý 12 - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phương pháp thủ thuật giải nhanh các dạng trắc nghiệm vật lý 12 9 10 415