Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Hai Triển
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 862 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ TÀI
1.Sự cần thiết xây dựng Đề tài
Các đối tượng khai thác chính của cá ngừ đại dương là cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt
to chủ yếu được khai thác bằng nghề câu vàng và câu tay, cá ngừ vằn loại có sản
lượng cao chủ yếu được khai thác bằng nghề lưới vây và nghề lưới rê thu ngừ (lưới
cản). Ngư trường khai thác cá ngừ đại dương trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Nam tập trung chủ yếu từ phía Đông Bắc, Đông Nam của quần đảo Hoàng Sa chạy
dài xuống phía Bắc, trong và phía Nam của quẩn đảo Trường Sa. Ngoài ra, cá ngừ
đại dương còn có nhiều ở các vùng biển cả, đặc biệt là vùng nước thuộc quyền quản
lý của Ủy ban nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương, vùng đặc quyền kinh tế của các
quốc đảo ở Thái Bình Dương và Ấn Độ dương (các nước có công nghệ khai thác
thấp đang cho phép nước ngoài vào khai thác).
Khai thác cá ngừ đại dương du nhập vào Việt Nam năm 1994, đây là nghề hình
thành muộn nhất, nhưng có tốc độ phát triển khá nhanh cả về số lượng tàu thuyền
và trình độ công nghệ. Trong thời gian qua, nghề khai thác cá ngừ đại dương, nhất
là nghề câu (câu vàng, câu tay), liên tục phát triển đã mở ra hướng đi đầy triển vọng
cho hoạt động khai thác xa bờ; với sự quan tâm của Nhà nước, ngư dân khai thác cá
ngừ đã được hưởng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tạo điều kiện để ngư dân
an tâm vươn khơi và ổn định khai thác hải sản trên các vùng biển xa, giải quyết việc
làm, cải thiện và nâng cao đời sống cho hàng nghìn lao động, góp phần tăng sản
lượng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản; bà con ngư dân đã thể hiện được tinh thần
lao động, cần cù, sáng tạo, kiên trì, phát triển sản xuất trên các vùng biển xa, thúc
đẩy phát triển khai thác thủy sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền trên biển.
Trong nhiều năm, sản lượng khai thác cá ngừ vây vàng, mắt to trong khoảng trên
dưới 10 nghìn tấn. Riêng năm 2012, do phát hiện ra nghề mới (nghề câu tay cá ngừ
vây vàng, mắt to kết hợp ánh sáng) năng suất vượt trội so với nghề câu vàng truyền
thống và số lượng tàu làm nghề khác chuyển qua nghề này cũng tăng mạnh, sản

lượng đạt khoảng trên 16 ngàn tấn/21 ngàn tấn cho phép khai thác. Trong năm này
sản lượng cá ngừ vằn cũng đạt cao nhất vào khoảng 45 ngàn tấn/220 ngàn tấn khai
thác cho phép.
Thực tế cho thấy rằng hầu hết các loài cá kinh tế trong vùng đặc quyền kinh tế của
Việt Nam bị khai thác quá mức thì loài cá ngừ đại dương có giá trị kinh tế rất cao
lại còn tiềm năng rất lớn. Một trong những nguyên nhân nhân chủ yếu chưa khai
thác hiệu quả đối tượng này...
PHẦN I MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ TÀI
1.Sự cần thiết xây dựng Đề tài
Các đối tượng khai thác chính của cá ngừ đại dương là cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt
to chủ yếu được khai thác bằng nghề câu vàng câu tay, ngừ vằn loại sản
lượng cao chủ yếu được khai thác bằng nghềới vây nghề lưới thu ngừ (lưới
cản). Ngư trường khai thác cá ngừ đại dương trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Nam tập trung chủ yếu từ phía Đông Bắc, Đông Nam của quần đảo Hoàng Sa chạy
dài xuống phía Bắc, trong phía Nam của quẩn đảo Trường Sa. Ngoài ra, cá ngừ
đại dương còn có nhiều ở các vùng biển cả, đặc biệt là vùng nước thuộc quyền quản
lý của Ủy ban nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương, vùng đặc quyền kinh tế của các
quốc đảo Thái Bình Dương và Ấn Độ dương (các nước công nghệ khai thác
thấp đang cho phép nước ngoài vào khai thác).
Khai thác ngừ đại dương du nhập vào Việt Nam năm 1994, đây nghề hình
thành muộn nhất, nhưng tốc độ phát triển khá nhanh cả về sợng tàu thuyền
trình độ ng nghệ. Trong thời gian qua, nghề khai thác cá ngừ đại dương, nhất
là nghề câu (câu vàng, câu tay), liên tục phát triển đã mở ra hướng đi đầy triển vọng
cho hoạt động khai thác xa bờ; với sự quan tâm của Nhà nước, ngư dân khai thác
ngừ đã được hưởng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tạo điều kiện để ngư dân
an tâm vươn khơi và ổn định khai thác hải sản trên các vùng biển xa, giải quyết việc
làm, cải thiện nâng cao đời sống cho hàng nghìn lao động, góp phần tăng sản
lượng kim ngạch xuất khẩu thủy sản; con ngư dân đã thể hiện được tinh thần
lao động, cần cù, sáng tạo, kiên trì, phát triển sản xuất trên các vùng biển xa, thúc
đẩy phát triển khai thác thủy sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền trên biển.
Trong nhiều năm, sản lượng khai thác ngừ vây vàng, mắt to trong khoảng trên
dưới 10 nghìn tấn. Riêng năm 2012, do phát hiện ra nghề mới (nghề câu tay ngừ
vây vàng, mắt to kết hợp ánh sáng) năng suất vượt trội so với nghề câu vàng truyền
thống số lượng tàu làm nghề khác chuyển qua nghề này cũng tăng mạnh, sản
Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học - Người đăng: Hai Triển
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học 9 10 539