Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT ĐIỂN HÌNH TRONG TÍCH PHÂN

Được đăng lên bởi giothoitb7
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2056 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT ĐIỂN HÌNH
TRONG TÍNH PHÂN
Nguyễn Văn Cường, THPT Mỹ Đức A, Hà Nội
ĐT: 0127.233.45.98 - 04.33.741.526
Email: cuongvan12@gmail.com
Đăng tải tại 

Phép tính tích phân là một phần quan trọng của giải tích toán học nói riêng
và trong Toán học nói chung,không những như là một đối tượng nghiên cứu
trọng tâm của giải tích mà còn có đắc lực trong nghiên cứu lý thuyết về phương
trình, lý thuyết về hàm số.
Ngoài ra phép tính vi phân còn được sử dụng nhiều trong các môn khoa
học khác như Vật lý Thiên văn học ,cơ học ....nó như là một giải pháp hữu hiệu
của các mô hình toán học cụ thể..Học sinh lớp 12 Khi ôn thi tốt nghiệp ,Thi đại
học –cao đẳng thường rất gặp khó khăn khi giải các bài tập trong chuyên đề này.
Những người mới học và làm quen với Tích phân thường chưa hiểu rõ tư tưởng
cũng như phương pháp tiếp cận lý thuyết , đặc biệt là khâu vận dụng lý thuyết vào
giải các bài toán thực tế.
Bài viết này xin nêu ra một số phương pháp điển hình thường được dùng để
giải các bài tập về tích phân trong các kỳ thi Đại học. Nội dung bài viết cũng là nội
dung cơ bản của đề tài sáng kiến kinh nghiệm của tôi trong năm học 2010 đã được
Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội xếp loại B.
Mặc dù đã tham khảo một số lượng lớn các tài liệu hiện nay để vừa viết,
vừa đi giảng dạy trên lớp để kiểm nghiệm song vì năng lực và thời gian có hạn
,rất mong được sự đóng góp của các bạn đồng nghiệp và những người yêu thích
môn toán để chuyên đề này có ý nghĩa thiết thực hơn trong nhà trường ,góp phần
nâng cao hơn nữa chất lượng Giáo dục phổ thông.Giúp các em có phương pháp kỹ năng khi giải các bài Tích phân trong các kỳ thi cuối cấp đồng thời bước đầu
trang bị cho các em kiến thức về phép tính vi phân –Tích phân trong những năm
đầu học đại học. Xin vui lòng giới thiệu với các bạn đồng nghiệp và những người
yêu toán chuyên đề :
“Phương pháp và kỹ thuật điển hình tính tích phân”

MATHVN.COM | 
I - Kỹ thuật biến đổi vi phân (đưa về bảng nguyên hàm)
Khi sử dụng kỹ thuật bảng nguyên hàm ta cần lưu ý đến một số phép toán vi phân
đơn giản sau:
f (x)dx=dF(x) ,Trong đó F(x)- là một nguyên hàm của hàm sồ f(x)
1
d (ax + b)
a

dx=
dx

x2 + a

=

xkdx=d (

d ( x + x2 + a )
x + x2 + a

;

x k +1
+ a ) sinxdx=d(-cosx)
k +1

dx
dx
= d (t anx) ;
= d (- cot x) ....
2
cos x
sin 2 x

Một số công thức suy rộng sau

ò sin kxdx = -

cos kx
+c ;
k

ò coskxdx =

sin kx
+c;
k

e kx
a kx
+ c ; ò a kx dx =
+ c, "k Î R .....
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT ĐIỂN HÌNH
TRONG TÍNH PHÂN
Nguyễn Văn Cường, THPT Mỹ Đức A, Hà Nội
ĐT: 0127.233.45.98 - 04.33.741.526
Email: cuongvan12@gmail.com
Đăng tải tại http://www.mathvn.com/2011/01/cac-phuong-phap-tinh-tich-phan-ien-hinh.html
Phép tính tích phân là một phần quan trọng của giải tích toán học nói riêng
và trong Toán học nói chung,không những như là một đối tượng nghiên cứu
trọng tâm của giải tích mà còn có đắc lực trong nghiên cứu lý thuyết về phương
trình, lý thuyết về hàm số.
Ngoài ra phép tính vi phân còn được sử dụng nhiều trong các môn khoa
học khác như Vật lý Thiên văn học ,cơ học ....nó như là một giải pháp hữu hiệu
của các mô hình toán học cụ thể..Học sinh lớp 12 Khi ôn thi tốt nghiệp ,Thi đại
học cao đẳng thường rất gặp khó khăn khi giải các bài tập trong chuyên đề này.
Những người mới học và làm quen với Tích phân thường chưa hiểu rõ tư tưởng
cũng như phương pháp tiếp cận lý thuyết , đặc biệt là khâu vận dụng lý thuyết vào
giải các bài toán thực tế.
Bài viết này xin nêu ra một số phương pháp điển hình thường được dùng để
giải các bài tập về tích phân trong các kỳ thi Đại học. Nội dung bài viết cũng là nội
dung cơ bản của đề tài sáng kiến kinh nghiệm của tôi trong năm học 2010 đã được
Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội xếp loại B.
Mặc dù đã tham khảo một số lượng lớn các tài liệu hiện nay để vừa viết,
vừa đi giảng dạy trên lớp để kiểm nghiệm song vì năng lực và thời gian có hạn
,rất mong được sự đóng góp của các bạn đồng nghiệp và nhng người yêu thích
môn toán để chuyên đề này có ý nghĩa thiết thực hơn trong nhà trường ,góp phần
nâng cao hơn nữa chất lượng Giáo dục phổ thông.Giúp các em có phương pháp -
kỹ năng khi giải các bài Tích phân trong các kỳ thi cuối cấp đồng thời bước đầu
trang bị cho các em kiến thức về phép tính vi phân –Tích phân trong những năm
đầu học đại học. Xin vui lòng giới thiệu với các bạn đồng nghiệp và những người
yêu toán chuyên đề :
Phương pháp và kỹ thuật điển hình tính tích phân
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT ĐIỂN HÌNH TRONG TÍCH PHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT ĐIỂN HÌNH TRONG TÍCH PHÂN - Người đăng: giothoitb7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT ĐIỂN HÌNH TRONG TÍCH PHÂN 9 10 235