Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình Hệ phương trình

Được đăng lên bởi phuctuong70
Số trang: 384 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Diễn đàn MATHSCOPE

CHUYÊN ĐỀ :

PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Évariste Galois
(1811-1832)
Niels Henrik Abel
(1802-1829)

Gerolamo Cardano
(1501-1576)

THÁNG 6/2012

Diễn đàn MATHSCOPE

PHƯƠNG TRÌNH
HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Chủ biên: Nguyễn Anh Huy

26 - 7 - 2012

Mục lục

1

2

3

Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Các thành viên tham gia chuyên đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH HỮU TỈ

10

Phương trình bậc ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Phương trình bậc bốn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Phương trình dạng phân thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Xây dựng phương trình hữu tỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Một số phương trình bậc cao

29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH CÓ THAM SỐ

32

Phương pháp sử dụng đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Phương pháp dùng định lý Lagrange - Rolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Phương pháp dùng điều kiện cần và đủ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Phương pháp ứng dụng hình học giải tích và hình học phẳng . . . . . . . . . . . . .

55

Hình học không gian và việc khảo sát hệ phương trình ba ẩn . . . . . . . . . . . . .

76

Một số bài phương trình, hệ phương trình có tham số trong các kì thi Olympic . . .

81

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH

93

Phương pháp đặt ẩn phụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Một số cách đặt ẩn phụ cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Đặt ẩn phụ đưa về phương trình tích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Đặt ẩn phụ đưa về phương trình đẳng cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Phương pháp sử dụng hệ số bất định . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108

Đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Phương pháp lượng giác hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

Phương pháp biến đổi đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

Phương pháp dùng lượng liên hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Phương pháp dùng ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình Hệ phương trình - Người đăng: phuctuong70
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
384 Vietnamese
Phương trình Hệ phương trình 9 10 503