Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG MẪU MỰC

Được đăng lên bởi ha-an-nguyen-thi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1562 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG MẪU MỰC
A. PHƯƠNG TRÌNH 1 ẨN
I.
PHƯƠNG PHÁP ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
Bằng các phép biến đổi đại số, đưa phương trình cần giải về phương trình dạng
U MC
A. N
I.   
Bng các phép bii sn gii v ng
.
=
0, vi
= 0,
= 0, ,
= 0 là nhc.
Nghim cn gii tp hp các nghim c
= 0,
=
0, ,
= 0
BÀI TP ÁP DNG
1. Gi
4
10
3
+ 23
2
+ 1024 = 0
1
lp 8
1
2
2
1
10
2
1
+ 24
2
1
= 0
2
1

2
10+ 24
= 0
+ 1

1

4

6
= 0
Vy
1
= 1;
2
= 1;
3
= 4;
4
= 6 là nghim c
2. Gi
2
+ 10+ 21 = 3
+ 3 + 2
+ 7 6
2
lp 9
u kin 3
2
+ 3

+ 7
3
+ 3 2
+ 7 + 6 = 0
+ 3
+ 7 32
+ 7 3= 0
+ 7 3
+ 3 2= 0
+ 7 3 = 0
+ 3 2 = 0
+ 7 = 3
+ 3 = 2
= 2
= 1
Vy
1
= 2;
2
= 1 là nghim c
3. Gi6
27. 2
4. 3
+ 108 = 0
3
lp 8
3
2
3
27
4
3
27
= 0
3
27

2
4
= 0
3
27 = 0
2
4 = 0
= 3
= 2
Vy
1
= 3;
2
= 2 là nghim c
4. Gi125
3
2+ 1
3
31
3
= 0
4
lp 8
PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG MẪU MỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG MẪU MỰC - Người đăng: ha-an-nguyen-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG MẪU MỰC 9 10 368