Ktl-icon-tai-lieu

phương trình vi phân

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Phương
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Nộidung

 Phươngtrìnhviphâncấp1
PTcóbiếnphânly
PTđẳngcấpcấp1
PT viphântuyếntínhcấp1
PTbernoulli
 Phươngtrìnhviphâncấp2
Phươngtrìnhviphâncấp2giảmcấpđược
Phươngtrìnhviphâncấp2tuyếntính
PhươngtrìnhEuler- Cauchy
 Ứngdụngphângiảiqúatrìnhquáđộcủamạchđiện

LOGO

LOGO

Phöôngtrìnhviphaâncaáp1

 Dạngtổngquát:

Nghiệm:
Nghiệmtổngquát:
Nghiệmriêng:

y=f(x)+C
y=f(x)+C0

Cácdạngđặtbiệt

LOGO

Phươngphápgiảiptvpđẳngcấpcấp1

LOGO

LOGO

VÍ DỤ:

 Tìmnghiệmcủaphươngtrình

dy  2 x  5 y

dx
2x  y

hay

 2x  5 y
y' 
2x  y

GIẢI

LOGO

 z 1

 z 2
 3 ln( z  1 )  4 ln( z  2 ) ln( x )  C


LOGO

Bước4:Tìmnghiệmybằngcáchgiảiphươngtrình: y=x.z


y
y
3
ln(

1
)

4
ln(
 2 ) ln( x )  C

x
x

y  z.x   y 1.x
 y 2.x



y  2x
y x

4
ln(
)

3
ln(
)  ln( x ) C

x
x

  y x
 y 2 x


  4 ln( y  2 x )  3 ln( y  x ) C

  y x
 y 2 x


Phươngphápgiảiptvptuyếntínhcấp1thuầnnhất

LOGO

Phươngphápgiảiptvptuyếntínhcấp1khôngthuầnnhất

LOGO

Vídụ:

 Giảiphươngtrìnhy'+ tan(x).y = cos2(x)choy(0)=2.

LOGO

GIẢI

LOGO

PhươngphápgiảiPTBernoulli

LOGO

Phöôngtrìnhviphaâncaáp2

 Dạngtổngquát:

LOGO

PTVPcấp2giảmcấpđược

LOGO

Phươngphápgiảiptvpcấp2khôngchứay

LOGO

Vídụ

 Giảiphươngtrìnhy’’=(y’)2

LOGO

GỈAI

LOGO

PhươngPhápgiảiptvpcấp2khôngchứax

LOGO

Vídụ:

 Giảiphươngtrình: y''+(y')3.y=0

LOGO

GIẢI

LOGO

GIẢI

LOGO

PTVPtuyếntínhcấp2

LOGO

Phươngphápgiảiptvptthệsốhằng

LOGO

LOGO

Vídụ

Tìmnghiệmvớicácđiềukiệnđầu
y’’ + 2y’ + 2y = 0

Vớiy(π/4) = 2, y’(π/4) = -2

GIẢI

LOGO

Nghiệmptvptuyếntínhcấp2khôngthuầnnhất

LOGO

PTVPTTcaáp2khoângthuaànnhaáthệsốhằng

 Dạngptvptuyếntínhcấp2khôngthuầnnhấthệsốhằng

LOGO

phápgiảiptvptuyếntínhcấp2khôngthuầnnhấthệsốhằng

LOGO

LOGO

Vídụ
Tìmnghiệmriêngcủaphươngtrình:
y’’- 3y’- 4y = 3e

2x
+ 2sin(x)

LOGO

PT Euler - Cauchy

LOGO

PhươngphápgiảiPhươngtrìnhEuler- Cauchy

LOGO

LOGO

Ứngdụngphươngtrìnhviphânphângiảimachđiện

Mạchđiện

Phântíchmạchđiện

Phươngtrìnhviphân

Kếtquả

Ứngdụngphươngtrìnhviphânphângiảimachđiện

Dạngphươngtrìnhsaukhiphângiảimạchđiện:

Dạngnghiệm:

LOGO

Ứngdụngphươngtrìnhviphânphângiảimachđiện

Tìmytd(đápứngtựdo)

LOGO

Thank You!

...
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
phương trình vi phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương trình vi phân - Người đăng: Nguyễn Quang Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
phương trình vi phân 9 10 812