Ktl-icon-tai-lieu

pHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

Được đăng lên bởi minhhailc2013
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 716 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một số phương pháp giải phương trình và bất phương trình vô
tỷ.
Trong chương trình Toán ở phổ thông cơ sở (PTCS), phổ thông trung học
(PTTH) và nhất là ở trong các đề thi tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng
thường gặp nhiều bài toán về giải phương trình hoặc bất phương trình vô tỷ. Ngay
cả ở chương trình Đại học sư phạm hoặc Cao đẳng sư phạm cũng yêu cầu sinh viên
phải học và nắm vững các kỹ năng này (ở các môn đại số sơ cấp, thực hành giải
toan, phương pháp dạy học toán,…). Tuy nhiên khi gặp loại toán này, đa số học
sinh-sinh viên còn gặp nhiều khó khăn, lời giải thường thiếu chặt chẽ, do đó không
đạt điểm tố đa.
I.

Một số định lý về phương trình và bất phương trình vô tỷ:

Định lý 1:
Phương trình

 g ( x ) 0
f ( x)  g ( x) tương đương với hệ: 
.
2
 f ( x)  g ( x)

Định lý 2:
Bất phương trình

 g ( x ) 0
f ( x )  g ( x ) tương đương với hệ: 
.
 f ( x)  g ( x)

Định lý 3:

Bất phương trình

  f ( x ) 0

  g ( x ) 0
f ( x )  g ( x) tương đương với hệ: 
.
 g ( x ) 0

  f ( x)  g 2 ( x)

Định lý 4:

Bất phương trình

I.

 g ( x ) 0

f ( x )  g ( x) tương đương với hệ:  g ( x) 0
 f ( x)  g 2 ( x )


Một số phương pháp giải phương trình và bất phương trình vô tỷ:

Phương pháp 1: Nâng lên luỹ thừa để phá dấu căn.
Một trong các nguyên tắc để giải phương trình và bất phương trình chứa
căn thức là chúng ta phải làm mất dấu căn. Thông thường chúng ta sử dụng một
trong các định lý trên để bổ dấu căn của phương trình hoặc bất phương trình.

Thường chỉ nên áp dụng một hoặc hai lần và khi đó sẽ đưa phương trình và bất
phương trình vô tỷ về dạng mà ta có thể giải dễ dạng hơn.
Ví dụ 1: Giải bất phương trình: 1  x  1  x  x (1).
 1  x 0
  1  x 1.
 1  x 0

Giải: Điều kiện để phương trình có nghĩa là 

Ta xét các khả năng có thể xảy ra sau đây:
1. Nếu  1  x 0 : Khi đó (1)  x  1  x  1  x  x (2)
Do  1  x 0 nên hai vế của (2) không âm, ta có thể bình phương hai vế,
khi đó ta được:
x 2 1  x  1  x  2 1  x 2  2  x 2 2 1  x 2  4  4 x 2  x 4 4  4 x 2  x 4 0
Bất phương trình cuối cùng đúng với mọi x thoả mãn  1  x 0 , vậy
 1  x 0 là nghiệm của bất phương trình đã cho.
2. Nếu 0 x 1 : Khi đó 1+x1-x  1  x  1  x 0 . Khi đó ta có

(1)
1  x  1  x  2 1  x 2  x 2  2  x 2 2 1  x 2  4  4 x 2  x 4 4  4 x 2  x 4 0
 x 0

Nghiệm nà bị loại.
Vậy nghiệm của bất phương trình là  1  x 0 .
Phương pháp 2: Chia khoảng để xét các trường hợp.
Nội dung của phương pháp này là đư...
Một số phương pháp giải phương trình và bất phương trình vô
tỷ.
Trong chương trình Toán ở phổ thông cơ sở (PTCS), phổ thông trung học
(PTTH) và nhất là ở trong các đề thi tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng
thường gặp nhiều bài toán về giải phương trình hoặc bất phương trình vô tỷ. Ngay
cả ở chương trình Đại học sư phạm hoặc Cao đẳng sư phạm cũng yêu cầu sinh viên
phải học và nắm vững các kỹ năng này (ở các môn đại số sơ cấp, thực hành giải
toan, phương pháp dạy học toán,…). Tuy nhiên khi gặp loại toán này, đa số học
sinh-sinh viên còn gặp nhiều khó khăn, lời giải thường thiếu chặt chẽ, do đó không
đạt điểm tố đa.
I. Một số định lý về phương trình và bất phương trình vô tỷ:
Định lý 1:
Phương trình
)()( xgxf
tương đương với hệ:
)()(
0)(
2
xgxf
xg
.
Định lý 2:
Bất phương trình
)()( xgxf
tương đương với hệ:
)()(
0)(
xgxf
xg
.
Định lý 3:
Bất phương trình
)()( xgxf
tương đương với hệ:
)()(
0)(
0)(
0)(
2
xgxf
xg
xg
xf
.
Định lý 4:
Bất phương trình
)()( xgxf
tương đương với hệ:
)()(
0)(
0)(
2
xgxf
xg
xg
I. Một số phương pháp giải phương trình và bất phương trình vô tỷ:
Phương pháp 1: Nâng lên luỹ thừa để phá dấu căn.
Một trong các nguyên tắc để giải phương trình và bất phương trình chứa
căn thức là chúng ta phải làm mất dấu căn. Thông thường chúng ta sử dụng một
trong các định lý trên để bổ dấu căn của phương trình hoặc bất phương trình.
pHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ - Người đăng: minhhailc2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
pHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ 9 10 391