Ktl-icon-tai-lieu

PISA trong dạy học

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1616 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐÁNH GIÁ TRÊN DIỆN RỘNG VÀ PISA
TS. Lê Thị Mỹ Hà

PGS. TS Nguyễn Lộc
PVT. Viện KHGD Việt Nam – Giám
Đốc điều phối quốc gia

QUY TRÌNH
ĐÁNH GIÁ TRÊN DIỆN RỘNG

2

Xác định mục đích cần đánh giá
Xác định đối tượng đánh giá và chọn mẫu
học sinh để đánh giá
Chuẩn bị về tổ chức thực hiện
Xác định nội dung, phương pháp đánh giá
Xây dựng công cụ đánh giá
Xây dựng ma trận của các bộ công cụ
Viết các câu hỏi
Thử nghiệm các bộ công cụ đánh giá
Phân tích, đánh giá các câu hỏi
Sửa chữa, hoàn thiện các bộ công cụ
sử dụng cho khảo sát chính thức
Tiến hành đánh giá
Thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu
Viết báo cáo kết quả
Thông báo kết quả tới các đối tượng có liên
quan và đề xuất các giải pháp cải tiến

Tổng kết đợt đánh giá và lựa chọn các câu
hỏi tốt đưa vào ngân hàng câu hỏi.

3

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ PISA

4

5

Tóm tắt cấu trúc báo cáo



1. Tổng quan về PISA OECD
2. Tóm tắt quá trình triển khai PISA tại
Việt Nam

6

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PISA




PISA là viết tắt của "Programme for
International Student Assessment - Chương
trình đánh giá học sinh quốc tế" do Tổ chức
hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) khởi
xướng và chỉ đạo.
Đến 2015, hơn 70 quốc gia tham gia PISA để
theo dõi tiến bộ của mình nhằm phấn đấu đạt
được các mục tiêu giáo dục cơ bản.

PGS. TS Nguyễn Lộc
PVT. Viện KHGD Việt Nam – NPM

ĐẶC ĐIỂM CỦA PISA




PISA nổi bật nhờ quy mô toàn cầu và tính
chu kỳ.
PISA là khảo sát giáo dục duy nhất đánh giá
kiến thức và kỹ năng của học sinh ở độ tuổi
15, độ tuổi kết thúc giáo dục bắt buộc ở
hầu hết các quốc gia.

PGS. TS Nguyễn Lộc
PVT. Viện KHGD Việt Nam – NPM

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH PISA


Mục tiêu của Chương trình PISA là đánh giá năng lực của học
sinh ở độ tuổi 15 kết thúc phần giáo dục bắt buộc đã được
chuẩn bị để đáp ứng những thách thức của cuộc sống
sau này.



PISA thu thập và cung cấp cho các quốc gia các dữ liệu có thể
so sánh được ở tầm quốc tế cũng như sự tiến bộ về khả
năng đọc hiểu, toán học và khoa học của học sinh độ tuổi 15
ở các quốc gia tham gia PISA.

Khảo sát của PISA
PISA được thực hiện theo chu kì 3 năm/lần.
Đối tượng đánh giá là học sinh trung học trong độ tuổi
15.
Việc đánh giá được thực hiện ở 03 lĩnh vực kiến thức
chính là đọc hiểu, toán học và khoa học; đồng thời
học sinh và nhà trường sẽ trả lời 01 phiếu hỏi về
điều kiện, hoàn cảnh.
Mỗi kì đánh giá sẽ có một lĩnh vực kiến thức được lựa
chọn để đánh giá sâu hơn.

Các nội dung đánh giá của PISA qua các
kỳ
Năm
Năm 2000 Năm 2003 Năm 2006
2009
Đọc hiểu Đọc hiểu Đọc hiểu Đọc hi...
PGS. TS Nguyễn Lộc
PVT. Viện KHGD Việt Nam – Giám
Đốc điều phối quốc gia
ĐÁNH GIÁ TRÊN DIỆN RỘNG VÀ PISA
TS. Lê Thị Mỹ Hà
PISA trong dạy học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PISA trong dạy học - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
PISA trong dạy học 9 10 517