Ktl-icon-tai-lieu

Polyme

Được đăng lên bởi Zyn Bay Bay
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3.Tính chất của polyme:
a, Tính nóng chảy và hòa tan: Do khối lượng phân tử lớn nên polyme không thể biến sang trạng thái khí.
Khi nung nóng chúng không thể chuyển thành chất lỏng có độ nhớt thấp (sền sệt). Nếu trọng lượng phân
tử lớn và độ phân cực mạnh thì chúng không hòa tan trong bất kỳ dung môi nào.
b, Cơ tính của polyme: cơ tính của polyme phụ thuộc vào cấu tạo, nhiệt độ và các trạng thái vật lý.
-

-

Biến dạng dưới tác dụng của lực: mô đun đàn hồi, giới hạn bền kéo, tính dẻo và độ dãn dài của
polyme được xác định tương tự kim loại. σb béo khoảng 100MPa, độ giãn tương đối cực đại
khoảng 1000% (kim loại tối đa 100%). Khi nhiệt độ tăng mô đun đàn hồi giảm, đồ bền kéo giảm,
độ dẻo tăng.
Tăng tốc độ biến dạng làm tăng tính dẻo và có thể biến dạng dị hướng.
Độ bền mỏi: có thể bị phá hủy mỏi dưới tác dụng của tải trọng có chu ky, tuy nhiên giới hạn mỏi
nhỏ hơn rất nhiều so với kim loại.
Độ dai va đập: phụ thuộc vào điều kiện tác dụng của lực va đập, nhiệt độ và kích thước mẫu.
Nhìn chung độ dai va đập của polyme nhỏ.
Độ bền xé: là năng lượng cần thiết để xé rách một mẫu có kích thước theo tiêu chuẩn, quyết định
khả năng làm việc của bao bì, vỏ bọc dây điện,…

c, Các tính chất khác:
-

Tính lão hóa: Là hiện tượng độ cứng tăng dần, mất dần tính đàn hồi và dẻo dẫn tới polyme bị dòn,
cứng và nứt vỡ theo thời gian. Thông dụng nhất là sự oxy hóa polyme bởi oxy của khí quyển.
Khối lượng riêng: không cao lắm 0.9 – 2.2G/cm2 tùy từng loại.
Độ bền riêng (độ bền kéo/khối lượng riêng): một số polyme lớn hơn kim loại (nylon 6,6 có độ
bền riêng là 71km.
Tính chất nhiệt: dẫn nhiệt rất thấp, thường làm chất cách nhiệt dưới dạng bọt, mút…
Tính chất điện: điện trở suất rất cao 1015 – 1018 Ω/cm, là chất cách điện tuyệt vời.
Tính chất quang: một số polyme có thể truyền ánh sáng. Muốn vậy chúng phải ở dạng vô định
hình(poly cácbonan PC truyền sáng 80%, polyeste PET truyền sáng 90%)

...
3.Tính chất của polyme:
a, Tính nóng chảy và hòa tan: Do khối lượng phân tử lớn nên polyme không thể biến sang trạng thái khí.
Khi nung nóng chúng không thể chuyển thành chất lỏng có độ nhớt thấp (sền sệt). Nếu trọng lượng phân
tử lớn và độ phân cực mạnh thì chúng không hòa tan trong bất kỳ dung môi nào.
b, Cơ tính của polyme: cơ tính của polyme phụ thuộc vào cấu tạo, nhiệt độ và các trạng thái vật lý.
- Biến dạng dưới tác dụng của lực: mô đun đàn hồi, giới hạn bền kéo, tính dẻo và độ dãn dài của
polyme được xác định tương tự kim loại. σ
b
béo khoảng 100MPa, độ giãn tương đối cực đại
khoảng 1000% (kim loại tối đa 100%). Khi nhiệt độ tăng mô đun đàn hồi giảm, đồ bền kéo giảm,
độ dẻo tăng.
- Tăng tốc độ biến dạng làm tăng tính dẻo và có thể biến dạng dị hướng.
- Độ bền mỏi: có thể bị phá hủy mỏi dưới tác dụng của tải trọng có chu ky, tuy nhiên giới hạn mỏi
nhỏ hơn rất nhiều so với kim loại.
- Độ dai va đập: phụ thuộc vào điều kiện tác dụng của lực va đập, nhiệt độ và kích thước mẫu.
Nhìn chung độ dai va đập của polyme nhỏ.
- Độ bền xé: là năng lượng cần thiết để xé rách một mẫu có kích thước theo tiêu chuẩn, quyết định
khả năng làm việc của bao bì, vỏ bọc dây điện,…
c, Các tính chất khác:
- Tính lão hóa: Là hiện tượng độ cứng tăng dần, mất dần tính đàn hồi và dẻo dẫn tới polyme bị dòn,
cứng và nứt vỡ theo thời gian. Thông dụng nhất là sự oxy hóa polyme bởi oxy của khí quyển.
- Khối lượng riêng: không cao lắm 0.9 – 2.2G/cm
2
tùy từng loại.
- Độ bền riêng (độ bền kéo/khối lượng riêng): một số polyme lớn hơn kim loại (nylon 6,6 có độ
bền riêng là 71km.
- Tính chất nhiệt: dẫn nhiệt rất thấp, thường làm chất cách nhiệt dưới dạng bọt, mút…
- Tính chất điện: điện trở suất rất cao 10
15
– 10
18
Ω/cm, là chất cách điện tuyệt vời.
- Tính chất quang: một số polyme có thể truyền ánh sáng. Muốn vậy chúng phải ở dạng vô định
hình(poly cácbonan PC truyền sáng 80%, polyeste PET truyền sáng 90%)
Polyme - Người đăng: Zyn Bay Bay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Polyme 9 10 310