Ktl-icon-tai-lieu

powerpoint 2010

Được đăng lên bởi TrumpS
Số trang: 335 trang   |   Lượt xem: 5051 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam

1

Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam

cl c

in i

u

Chương 1 Giới thiệu PowerPoint 2010 ................................................................ 1
c i m m i trong PowerPoint

.................................................................................. 2

Ribbon m i .......................................................................................................................... 2
Ngăn File thay cho nút Office............................................................................................... 3
Hỗ trợ làm việc cộng tác....................................................................................................... 3
Nhóm các slide vào các phần trong bài thuyết trình .............................................................. 4
Trộn và so sánh nội dung của các bài thuyết trình ................................................................. 5
Hỗ trợ vừa soạn thảo vừa chạy thuyết trình trên cùng một màn hình ..................................... 5
Biên soạn bài thuyết trình mọi lúc mọi nơi ........................................................................... 6
Nhúng , hiệu chỉnh và xem video trong bài thuyết trình ........................................................ 6
Tích hợp sẵn tính năng chuy n sang ịnh dạng PDF/XPS ..................................................... 9
Chụp ảnh màn hình ............................................................................................................ 10
Thêm nhiều hiệu ứng ộc

o cho hình ảnh ........................................................................ 10

Xóa các phần không cần thiết trong hình ............................................................................ 10
Hỗ trợ tùy biến Ribbon ....................................................................................................... 11
Nâng cấp SmartArt............................................................................................................. 12
Nhiều hiệu ứng chuy n slide m i ....................................................................................... 12
Sao chép hiệu ứng .............................................................................................................. 12
Tăng tính di ộng cho các bài thuyết trình .......................................................................... 13
Broadcast bài thuyết trình ...........................................
Phiên bn th nghim hành ni b - Microsoft Vietnam
1
powerpoint 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
powerpoint 2010 - Người đăng: TrumpS
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
335 Vietnamese
powerpoint 2010 9 10 108