Ktl-icon-tai-lieu

PPCT HÓA HỌC THPT

Được đăng lên bởi helloba
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI

Tài liệu
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT
MÔN HOÁ HỌC

(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên,
áp dụng từ năm học 2008-2009)

PHÂN PHỐI CHƯƠNG CHƯƠNG
MÔN HÓA HỌC THPT
A. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN HÓA HỌC
1. Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH):
- Những yêu cầu quan trọng trong đổi mới PPDH là:
+ Phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo
viên;
+ Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh, thiết kế
hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với bài dài, bài
khó, nhiều kiến thức mới); bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã
học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất;
+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích sử dụng hợp lý
công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện nghe nhìn, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành,
liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học;
+ Giáo viên sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân
thiện, khuyến khích, động viên học sinh học tập, tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và
theo nhóm;
+ Dạy học sát đối tượng, coi trọng bồi dưỡng học sinh khá giỏi và giúp đỡ học sinh học lực
yếu kém.
- Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên và dự giờ thăm
lớp của giáo viên, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường,
cụm trường, địa phương, hội thi giáo viên giỏi các cấp.
2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá (KTĐG):
- Những yêu cầu quan trọng trong đổi mới KTĐG là:
+ Giáo viên đánh giá sát đúng chương độ học sinh với thái độ khách quan, công minh và
hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình;
+ Trong quá chương dạy học, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức
trắc nghiệm khách quan trong KTĐG kết quả học tập của học sinh, chuẩn bị tốt cho việc đổi mới
các kỳ thi theo chủ trương của Bộ GDĐT.
+ Thực hiện đúng quy định của Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh THPT do Bộ GDĐT
ban hành, tiến hành đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý
thuyết và thực hành.
3. Về thực hiện nội dung dạy học
 Soạn giáo án đầy đủ, chi tiết, nhưng bài lên lớp không nhất thiết phải tiến hành toàn bộ các phần
của SGK, một số phần có thể cho học sinh tự nghiên cứu và GV kiểm ra lại kết quả tự nghiên cứu
đó. Giáo viên tập trung vào phần trọng tâm của bài và chú ý ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
Tài liệu
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT
MÔN HOÁ HỌC
(Dùng cho các cơ quan qun lí giáo dc và giáo viên,
áp dng t năm hc 2008-2009)
PPCT HÓA HỌC THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PPCT HÓA HỌC THPT - Người đăng: helloba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
PPCT HÓA HỌC THPT 9 10 325