Ktl-icon-tai-lieu

Primary School Improve's idea

Được đăng lên bởi vankimchau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 
 

Sáng kiến kinh nghiệm

Đề Tài
MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN KỸ NĂNG
GIẢI TOÁN ĐIỂN HÌNH Ở LỚP 4

SÁNG KIẾN
MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN KỸ NĂNG
GIẢI TOÁN ĐIỂN HÌNH Ở LỚP 4
PHẦN THỨ NHẤT

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong chương trình toán ở tiểu học, việc giải các bài toán chiếm
một vị trí rất quan trọng. Được thể hiện qua các khái niệm toán học, các quy
tắc toán học đều được giảng dạy thông qua giải toán. Việc giải toán giúp học
sinh củng cố vận dụng các kiến thức, rèn luyện kĩ năng tính toán . Đồng thời
qua việc giải toán cho học sinh mà giáo viên có thể dễ dàng phát hiện những
mặt mạnh, mặt yếu của từng em về kiến thức, kĩ năng và tư duy để từ đó giúp
học sinh phát huy được tính chủ động sáng tạo trong học tập.
Hướng dẫn học sinh tìm ra lời giải đúng và hay là rất khó. Đại đa
số giáo viên chỉ hướng dẫn học sinh giải các bài toán trong sách giáo khoa, ít
khi đề cập đến các bài toán khác trong các tài liệu tham khảo. Chính vì thế
việc rèn kĩ năng giải toán điển hình còn có phần hạn chế. Để dạy tốt các dạng
toán này điều trước tiên mỗi giáo viên phải thực sự yêu nghề mến trẻ, thực sự
quan tâm đến học sinh từ đó phải đầu tư nghiên cứu đề ra những biện pháp cụ
thể cho từng tiết dạy. Từ những điều này tôi thấy việc cần phải rèn kĩ năng
giải toán điển hình cho học sinh là quan trọng. Song bản thân tôi không có
tham vọng lớn mà chỉ cố gắng nghiên cứu tìm tòi nhằm đáp ứng được phần
nào trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học. Vì lẽ đó năm học

1

2005-2006 này tôi đã chọn nội dung “ Rèn kỹ năng giải toán điển hình ở lớp
4” để nghiên cứu và áp dụng vào công tác giảng dạy của mình.
PHẦN THỨ HAI

NỘI DUNG
I.CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.Cơ sở khoa học.
Trong hoạt động dạy và học thì không thể không nói đến phương
pháp dạy và phương pháp học, hai hoạt động đó diễn ra song song. Nếu chỉ
chú ý đến việc truyền thụ kiến thức cho học sinh mà không chú ý đến việc
tiếp thu và hình thành kỹ năng và kỹ xảo như thế nào thì quá trình dạy học sẽ
không mang lại kết quả cao. Khi học sinh không nhận thức được tri thức khoa
học thì sẽ không hình thành được kỹ năng kỹ xảo. Từ đó không nhận thức
đúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sảy ra những tình huống mà học sinh sẽ
không xử lý được, cho dù giáo viên có những phương pháp giảng dạy hay đến
đâu đi chăng nữa, mà học sinh không có học tập khoa học thì không giải
quyết được nhiệm vụ dạy học.
2.Cơ sở thực tiễn.
Đối với môn Toán là môn học tự nhiên nhưng rất trìu tượng, đa
dạng và lôgic, hoàn toàn gắn với thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy nếu
học sinh không...
Sáng kiến kinh nghim
Đề Tài
MT S KINH NGHIM RÈN K NĂNG
GII TOÁN ĐIN HÌNH LP 4
Primary School Improve's idea - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Primary School Improve's idea - Người đăng: vankimchau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Primary School Improve's idea 9 10 904