Ktl-icon-tai-lieu

quá trình hình thành loài

Được đăng lên bởi BỜm BÉo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 29: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:














Nêu được bản chất của quá trình hình thành loài
Giải thích được sự cách li địa lí dẫn đến sự phân hóa vốn gen giữa các quần thể như thế nào.
Nêu được vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài
Giải thích được tại sao các quần đảo lại là nơi lí tưởng cho quá trình hình thành loài và tại
sao ở các đảo giữa đại dương lại hay có các loài đặc hữu.
Trình bày được thí nghiệm của Dodd chứng minh cách li địa lí dẫn đến sự cách li sinh
sản như thế nào.
2. Kĩ năng:
Kĩ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, lớp
Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ.
Phát triển năng lực tư duy lí thuyết: Phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát.
Kĩ năng làm việc độc lập SGK.
3. Tư tưởng
Rèn luyện thái độ học tập tích cực, học tập nhóm nghiêm túc.
Rèn tinh thần học hỏi lĩnh hội tri thức mới.
Giải thích được các trường hợp trong tự nhiên và từ đó tạo thêm niềm say mê tìm hiểu
thiên nhiên lí thú.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Tranh vẽ trong SGK, phiếu học tập.
- Bài soạn, SGK và các tài liệu tham khảo.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Học bài cũ và đọc bài mới trước khi tới lớp.
 Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:




Loài sinh học là gì? Chỉ dựa vào đặc điểm hình thái để phân loại loài có chính xác hay không?
Tại sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu giữa các loài không có sự cách li sinh sản?
3. Bài mới
 Hình thành loài mới là quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của
quần thể theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới cách li sinh sản với
quần thể gốc. Có một số phương thức hình thành loài khác nhau.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
Hoạt động 1 : Tìm hiểu về bản chất của
quá trình hình thành loài , khái niệm và
vai trò của cách li địa lí
GV: Bản chất của quá trình hình thành loài
là gì ?
HS dựa vào kiến thức đã học và tham khảo
SGK để trả lời câu hỏi của GV
GV: Yêu cầu HS đọc SGK phần 1 đoạn
đầu. Trả lời câu hỏi.
+ Cách li địa lí là gì?
GV gợi ý: sông, núi, biển gây trở ngại ngăn
cản mọi sinh vật ....
+ Gọi học sinh phát biểu khái niệm. GV
kết luận và gọi một HS nhắc lại.
GV: - Vai trò của cách li địa lí trong quá
trình hình thành loài mới
Hoạt động 2 : Tìm hiểu cơ chế và đặc
điểm của hình thành loài bằng con đường
cách lí địa lí
- GV yêu cầu HS phân tích sự cách li địa
lý được hình thành như thế nào?
- HS nêu được:
+ Quần thể bị cách li về mặt địa lí tạo thành
các nhóm nhỏ sống cách biệt nhau.
+ Mỗi nhóm bị ...
Bài 29: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Nêu được bản chất của quá trình hình thành loài
Giải tch được sự cách li đa dẫn đến sphân hóa vn gen giữa các quần thnhư thế o.
Nêu được vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài
Giải thích được tại sao các quần đảo lại là nơi lí tưởng cho quá tnh hình thành loài và tại
sao các đảo giữa đại dương lại hay các li đặc hữu.
Trình bày được thí nghiệm của Dodd chứng minh cách li địa dẫn đến sự cách li sinh
sản như thế nào.
2. Kĩ năng:
Kĩ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, lớp
Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ.
Phát triển năng lực tư duy lí thuyết: Phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát.
Kĩ năng làm việc độc lập SGK.
3. Tư tưởng
Rèn luyện thái độ học tập tích cực, học tập nhóm nghiêm túc.
Rèn tinh thần học hỏi lĩnh hội tri thức mới.
Giải thích được các trường hợp trong tự nhiên và từ đó tạo thêm niềm say tìm hiểu
thiên nhiên lí thú.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bca giáo viên
- Tranh vtrong SGK, phiếu hc tập.
- Bài son, SGK và các tài liu tham kho.
2. Chuẩn bca hc sinh:
- Hc i cũ và đc bài mi trưc khi ti lp.
Phiếu học tập
III.TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
Li sinh hc gì? Chỉ da vào đc đim hình thái đ phân loi loài có chính xác hay không?
Tại sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu giữa các loài không có sự cách li sinh sản?
3. Bài mới
Hình thành loài mới là quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của
quần thể theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới cách li sinh sản với
quần thể gốc. Có một số phương thức hình thành loài khác nhau.
quá trình hình thành loài - Trang 2
quá trình hình thành loài - Người đăng: BỜm BÉo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
quá trình hình thành loài 9 10 71