Ktl-icon-tai-lieu

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Được đăng lên bởi Lê Vũ Thuần
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1823 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

-1-

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PR
MỤC TIÊU CHƯƠNG
- Giới thiệu những khái niệm liên quan đến thuật ngữ Quan hệ công chúng (PR).

I

-

Định nghĩa quan hệ công chúng và những điểm chung của các định nghĩa
Giới thiệu nguồn gốc hình thành và phát triển của PR trên thế giới

-

Giới thiệu sự hình thành, phát triển và một số nét cơ bản về PR tại Việt Nam
Vị trí, vai trò, nhiệm vụ và những lợi ích của quan hệ công chúng

-

Xác định những hoạt động chủ yếu của quan hệ công chúng
Phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa PR với Marketing, với quảng cáo và với truyền
thông
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CHÚNG

1. Khái niệm về công chúng
Chúng ta thường nghe nói “Vở kịch mới sẽ ra mắt công chúng vào dịp Tết “ hay “Giám
đốc công ty X sẽ diễn thuyết trước công chúng “. Vậy công chúng ở đây sẽ bao gồm những
ai? Câu trả lời của bạn có thể là bao gồm tất cả mọi người trong xã hội hay là một nhóm
người có một điểm gì đó chung chẳng hạn như sở thích hoặc cùng tham gia một hoạt động
nào đó. Nói một cách cụ thể “Công chúng là tất cả mọi người xung quanh bạn, ít nhiều có
những mối liên hệ nào đó với bạn. Họ tiếp nhận những thông tin về bạn và từ đó có sự nhìn
nhận của riêng họ về bạn.
Mục tiêu của bất cứ một doanh nghiệp nào cũng là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng để
thông qua đó tìm kiếm và tối đa hóa lợi nhuận cho mình. Khách hàng được coi như một loại
công chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của doanh nghiệp. Vậy công chúng là
khách hàng? Công chúng không phải chỉ là những khách hàng, họ bao gồm những thành phần
bên trong và bên ngoài doanh nghiệp và đều có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp. Có khoảng 10 đối tượng công chúng mà doanh nghiệp phải
hướng đến như:
 Các cơ quan truyền thông: Báo chí, đài phát thanh, truyền hình....
 Cơ quan quản lý Nhà nước (công quyền): Các tổ chức Nhà nước có ảnh hưởng chi phối
đến hoạt động của doanh nghiệp thông qua hệ thống pháp luật
 Các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư: Công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ,
những người đang sinh sống trên địa bàn, nơi doanh nghiệp hoạt động. Hó có thể có những
mối quan tâm chung với doanh nghiệp về môi trường, về cơ sở hạ tầng, an ninh công cộng
hay những vấn đề xã hội khác...
 Giới hoạt động xã hội: Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng, tổ chức bảo vệ môi trường...
 Giới đầu tư và các tổ chức tài chính: Các cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần, các
bên liên doanh liên kết, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các ngân hàng và tổ chức tín dụng
-2-

 Nhân viên công ty...
- 1 -
QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
QUAN HỆ CÔNG CHÚNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUAN HỆ CÔNG CHÚNG - Người đăng: Lê Vũ Thuần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 9 10 445