Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ pháp luật

Được đăng lên bởi tam-vo1
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3517 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI 8. BÀI QUAN HỆ PHÁP LUẬT
Ở bài quy phạm pháp luật chúng ta đã biết: Quy phạm pháp luật là quy
tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện
nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội. Vậy quan hệ xã hội được quy phạm pháp
luật điều chỉnh được gọi là gì? Câu trả lời sẽ được nghiên cứu trong bài học
quan hệ pháp luật.
Bài học được trình bày ở 03 nội dung lớn:
I. Khái niệm
II. Cấu thành quan hệ pháp luật.
III. Những căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp
luật.
Chúng ta nghiên cứu nội dung thứ nhất:
I. Khái niệm
1. Khái niệm và đặc điểm QHPL
a. Khái niệm
Mác viết: "Con người là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội". Điều đó
có nghĩa là con người không thể tồn tại biệt lập với xã hội. Mà con người chỉ
tồn tại với những quan hệ xã hội xuất phát từ nhu cầu giao lưu kinh tế, văn
hoá xã hội. Đời sống xã hội càng phát triển thì các mối quan hệ xã hội của con
người càng phát triển theo cả chiều sâu và chiều rộng. Chẳng hạn trong xã hội
cộng sản nguyên thuỷ quan hệ của con người chỉ bó hẹp trong phạm vi từng
cộng đồng nhất định như thị tộc, bộ lạc thì đến nay quan hệ đó mở rộng ra
phạm vi ở nhiều dân tộc, trong phạm vi cả nước và cả thế giới. Hay ngay ở
nước ta trước năm 1986, quan hệ của cá nhân, pháp nhân của Việt Nam chủ
yếu là trong phạm vi trong nước hoặc ở nước ngoài cũng chỉ với các nước
XHCN là chính.
Những quan hệ xã hội có thể được điều chỉnh bởi nhiều quy phạm xã hội
khác nhau như quy phạm đạo đức, quy phạm tôn giáo, quy phạm của cá tổ
chức chính trị xã hội mà chúng ta đã nghiên cứu ở bài học trước. Song những
quan hệ xã hội nào được quy phạm pháp luật điều chỉnh thì trở thành quan hệ
pháp luật.
1

Vậy: Quan hệ pháp luật là những quan hệ xã hội được quy phạm pháp
luật điều chỉnh
Từ khái niệm trên cho thấy quan hệ pháp luật trước hết là quan hệ xã
hội. Song không phải mọi quan hệ xã hội đều là quan hệ pháp luật. Chỉ những
quan hệ xã hội nào được điều chỉnh bởi QPPL thì mới trở thành QHPL. Ví dụ,
quan hệ sở hữu, quan hệ thừa kế xuất hiện từ khi xuất hiện con người. Con
người làm ra của cải vật chất và có quyền sở hữu của cải vật chất do mình làm
ra nhưng chưa phải là QHPL. Con người chết đi, để lại của cải cho cộng đồng
(quan hệ thừa kế) nhưng chưa phải là QHPL. Chỉ đến khi nhà nước ra đời,
Pháp luật ra đời, pháp luật điều chỉnh thì những quan hệ trên thì chúng mới trở
thành quan hệ pháp luật.
Hoặc A và B yêu nhau, pháp luật không điều chỉnh (quan hệ giữa A và B
là quan hệ tình cảm hay quan hệ xã hội). Nhưng nếu A và B xác đị...
BÀI 8. BÀI QUAN HỆ PHÁP LUẬT
bài quy phạm pháp luật chúng ta đã biết: Quy phạm pháp luật quy
tắc xsự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận bảo đảm thực hiện
nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội. Vậy quan hệ hội được quy phạm pháp
luật điều chỉnh được gọi gì? Câu trả lời sẽ được nghiên cứu trong bài học
quan hệ pháp luật.
Bài học được trình bày ở 03 nội dung lớn:
I. Khái niệm
II. Cấu thành quan hệ pháp luật.
III. Những căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp
luật.
Chúng ta nghiên cứu nội dung thứ nhất:
I. Khái niệm
1. Khái niệm và đặc điểm QHPL
a. Khái niệm
Mác viết: "Con người tổng hoà của các mối quan hệ hội". Điều đó
nghĩa con người không thể tồn tại biệt lập với hội. con người chỉ
tồn tại với những quan hệ hội xuất phát từ nhu cầu giao lưu kinh tế, văn
hoá xã hội. Đời sống xã hội càng phát triển thì các mối quan hệ xã hội của con
người càng phát triển theo cả chiều sâu và chiều rộng. Chẳng hạn trong xã hội
cộng sản nguyên thuỷ quan hệ của con người chỉ hẹp trong phạm vi từng
cộng đồng nhất định n thị tộc, b lạc thì đến nay quan hệ đó mở rộng ra
phạm vi nhiều dân tộc, trong phạm vi cả ớc cả thế giới. Hay ngay
nước ta trước năm 1986, quan hệ của nhân, pháp nhân của Việt Nam chủ
yếu trong phạm vi trong nước hoặc nước ngoài cũng chỉ với các nước
XHCN là chính.
Những quan hệ xã hội có thể được điều chỉnh bởi nhiều quy phạm xã hội
khác nhau như quy phạm đạo đức, quy phạm tôn giáo, quy phạm của tổ
chức chính trị hội chúng ta đã nghiên cứui học trước. Song những
quan hệhội nào được quy phạm pháp luật điều chỉnh thì trở thành quan hệ
pháp luật.
1
Quan hệ pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ pháp luật - Người đăng: tam-vo1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Quan hệ pháp luật 9 10 845