Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ HCNN

Được đăng lên bởi Kiều Nam
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN CẤP QUẢN LÝ GIÁO DỤC

1. Sự cần thiết phân cấp QLGD
2. Khái niệm và bản chất của phân cấp QLGD

3. Đặc điểm của phân cấp
3.1.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện phân cấp

3.2.

Các điều kiện để phân cấp

3.3.

Những đòi hỏi của phân cấp

3.4.

Một số ưu điểm và nguy cơ của phân cấp

3.5.

Các hình thức phân cấp QLGD

4. Phương hướng, giải pháp phân cấp

...
PHÂN CẤP QUẢN LÝ GIÁO DỤC
1. Sự cần thiết phân cấp QLGD
2. Khái niệm và bản chất của phân cấp QLGD
3. Đặc điểm của phân cấp
3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện phân cấp
3.2. Các điều kiện để phân cấp
3.3. Những đòi hỏi của phân cấp
3.4. Một số ưu điểm và nguy cơ của phân cấp
3.5. Các hình thức phân cấp QLGD
4. Phương hướng, giải pháp phân cấp
QUẢN LÝ HCNN - Người đăng: Kiều Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUẢN LÝ HCNN 9 10 896