Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý hệ thống giáo dục quốc dân

Được đăng lên bởi Ông Bax
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
Bài kiểm tra giữa môn
QUẢN LÝ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG
Học viên: – Lớp: Cao học Quản lý giáo dục QHS-2013-S
Đơn vị công tác:

Điểm: ………………………………………………………
CÂU HỎI
So sánh HTGDQDVN với 1 hệ thống GDQD của 1 nước nào đó? Chỉ ra cái
giống nhau và khác nhau? Giải thích vì sao?
TRẢ LỜI
Ở bất kỳ quốc gia nào, dù là nước tư bản hay xã hội chủ nghĩa, là nước có
nền kinh tế công nghiệp hay nông nghiệp, phương đông hay phương tây thì hệ
thống giáo dục quốc dân đều được cấu thành bởi ba bậc học cơ bản và đều có
chung một mục đích là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài
cho xã hội.
Tuy nhiên, ở mỗi nước khác nhau sẽ có một chế độ chính trị, một nền kinh
tế và trình dộ khoa học công nghệ khác nhau. Chính những điều đó tạo nên sự khác
biệt giữa hệ thống giáo dục quốc dân của các nước. Sau đây, chúng ta cùng phân
tích và so sách sự khác nhau giữa hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và
Nhật Bản (chủ yếu là phân tích hệ thống giáo dục của Nhật Bản để thấy sự khác
biệt).
Nhật Bản và Việt Nam đều là hai quốc gia phương đông và trong quá khứ
đều chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Cả hai quốc gia đều có một nền giáo dục
không đầy đủ, cơ sở trường lớp thiếu thốn, không có đủ đối tượng muốn học tập.

Ngoài ra, các khoá học và chương trình học cung không đủ cho những người học
với các mục đích khác nhau. Đây là một khó khăn lớn cần giải quyết nhanh chóng
để xây dựng một nền giáo dục toàn dân, toàn diện.
Sau chiến tranh, Nhật Bản đã chú trọng phát triển các trường tu thục ở tất cả
các cấp học. Đây là một cách giải quyết khôn ngoan nhằm xã hội hoá giáo dục, làm
tăng thêm cơ sở trường lớp để đào tạo được nhiều học sinh hơn. Trong khoảng một
thập kỷ gần đây, Nhật Bản còn giới thiệu chương trình giáo dục từ xa, nhất là ở bậc
đại học. Chính việc lấy người học làm trung tâm, đáp ứng được mọi nhu cầu và
giải quyết được mọi khó khăn cho người học đã giúp nền giáo dục Nhật Bản đi sâu
vào đời sống người học, kể cả du học sinh nước ngoài.
Biểu đồ dưới đây có thể chỉ ra rõ ràng sự khác nhau giữa hệ thống giáo dục
của Việt Nam và Nhật Bản:

Ở Nhật bắt đầu từ bậc học mần non, bậc này cũng nằm trong hệ thống giáo
dục quốc dân. Giai đoạn này kéo dài khoảng 2 đến 3 năm.
Sau đó là 9 năm giáo dục bắt buộc, gồm 6 năm tiểu học và 3 năm trung học.
Ba năm trung học phổ thông tiếp theo là không bắt buộc
Sau trung học phổ thông học sinh có thể thi vào các trường cao đẳng (2
năm) hoặc đại học (4 đến 6 năm). Tốt ngh...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
Bài kiểm tra giữa môn
QUẢN LÝ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG
Học viên: – Lớp: Cao học Quản lý giáo dục QHS-2013-S
Đơn vị công tác:
Điểm: ………………………………………………………
CÂU HỎI
So sánh HTGDQDVN với 1 hệ thống GDQD của 1 nước nào đó? Chỉ ra cái
giống nhau và khác nhau? Giải thích vì sao?
TRẢ LỜI
bất kỳ quốc gia nào, nước bản hay hội chủ nghĩa, nước
nền kinh tế công nghiệp hay nông nghiệp, phương đông hay phương tây thì hệ
thống giáo dục quốc dân đều được cấu thành bởi ba bậc học bản đều
chung một mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài
cho xã hội.
Tuy nhiên, mỗi nước khác nhau sẽ một chế độ chính trị, một nền kinh
tế và trình dộ khoa học công nghệ khác nhau. Chính những điều đó tạo nên sự khác
biệt giữa hệ thống giáo dục quốc dân của các nước. Sau đây, chúng ta cùng phân
tích so sách sự khác nhau giữa hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam
Nhật Bản (chủ yếu phân tích hệ thống giáo dục của Nhật Bản để thấy s khác
biệt).
Nhật Bản Việt Nam đều hai quốc gia phương đông trong quá khứ
đều chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Cả hai quốc gia đều có một nền giáo dục
không đầy đủ, sở trường lớp thiếu thốn, không đ đối tượng muốn học tập.
Quản lý hệ thống giáo dục quốc dân - Trang 2
Quản lý hệ thống giáo dục quốc dân - Người đăng: Ông Bax
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quản lý hệ thống giáo dục quốc dân 9 10 594