Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường THPT theo phương pháp SREM

Được đăng lên bởi maiphungbao-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1027 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1.Đặt vấn đề

Công tác chuyên môn là hoạt động quan trọng, chủ yếu, quyết định sự tồn tại và phát
triển của nhà trường. Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành, nơi thực thi trực tiếp nhiệm vụ
dạy học và giáo dục HS. Một nhà trường chỉ có thể thay đổi, phát triển bằng chính nội lực của
mình. Đối với trường THPT động lực quan trọng để phát triển chính là do yếu tố tăng trưởng
chất lượng giáo dục của đơn vị tổ quyết định. Nhưng trong thực tế, vì nhiều lý do khách quan và
chủ quan, nên công tác này chưa được quan tâm đúng mức; chính vì vậy hoạt động của tổ
chuyên môn không thực sự phát huy hết sức mạnh nội lực vốn có của mình để tạo ra những sản
phẩm giáo dục nhiều về quy mô và tốt về chất lượng cho xã hội.
Sự thật nội dung của đề tài là rất lớn, đòi hỏi sự nghiên cứu công phu và trên thực tế,
chưa có những nghiên cứu cụ thể cho cấp THPT. Một số đề tài mới xuất hiện gần đây hầu hết
viết về quản lý cấp Tiểu học, một cấp học có đặc điểm rất khác biệt với cấp THPT. Mặt khác các
bài viết vẫn trình bày theo lối hàn lâm. Trong khuôn khổ cho phép, chúng tôi chỉ xin nêu những
giải pháp cơ bản và nhấn mạnh làm rõ một giải pháp về quy trình chỉ đạo thực tiễn của Hiệu
trưởng nhà trường với tổ nhóm chuyên môn.
Đề tài viết theo hình thức thể hiện phong cách đổi mới quản lý châu Âu (SREM),với mục
đích tham góp những giải pháp quản lý nặng về định lượng, mô hình hóa hoạt động giảm tải lý
luận. Hy vọng nó có thể giúp khắc chế những yếu kém nâng cao năng lực hoạt động, tạo ra
những giá trị mới hữu ích của nó ở quá trình thực hiện công tác giáo dục, trong một môi trường
có những căn cứ cho phép và một thực trạng cụ thể có thể khắc phục.
2. Những bất cập chủ yếu trong công tác quản lý tổ chuyên môn

Hoạt động tổ chuyên môn tại các trường THPT Hải Phòng
vẫn còn nhiều bất cập cần phải khắc phục. Về nguyên nhân khách quan nổi lên vẫn là cơ chế
nhân lực và chương trình, nội dung cần thực hiện không tương thích với nhau. Mặt khác những
điều kiện cung ứng cho nhu cầu con người và hoạt động còn quá nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt công
tác quản lý tổ trong nhiều năm chưa được đề cập tới trong lý luận, Tổ trưởng chuyên môn, người
trực tiếp lãnh đạo của đơn vị cơ sở này trong nhà trường không được đào tạo quản lý; nên quá
trình chỉ đạo thực tiễn, nảy sinh hình thức “trăm hoa đua nở” chưa có sự quy kết hội tụ.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan vẫn là nguyên nhân
chính tạo ra sự bất cập ấy. Một trong những nguyên nhân thuộc nhóm chủ quan là giải pháp quản
lý của hiệu t...
1.Đt vn đề
Công tác chuyên môn là hoạt động quan trọng, chủ yếu, quyết định sự tồn tại và phát
triển của nhà trường. Tổ chuyên môn một bộ phận cấu thành, nơi thực thi trực tiếp nhiệm vụ
dạy học giáo dục HS. Một n trường chỉ thể thay đổi, phát triển bằng chính nội lực của
mình. Đối với trường THPT động lực quan trọng để phát triển chính do yếu tố tăng trưởng
chất lượng giáo dục của đơn vị tổ quyết định. Nhưng trong thực tế, nhiều do khách quan
chủ quan, nên công c này chưa được quan tâm đúng mức; chính vậy hoạt động của tổ
chuyên môn không thực sự phát huy hết sức mạnh nội lực vốn của mình để tạo ra những sản
phẩm giáo dục nhiều về quy mô và tốt về chất lượng cho xã hội.
Sự thật nội dung của đề tài rất lớn, đòi hỏi sự nghiên cứu công phu trên thực tế,
chưa những nghiên cứu cụ thể cho cấp THPT. Một số đề tài mới xuất hiện gần đây hầu hết
viết về quản lý cấp Tiểu học, một cấp học có đặc điểm rất khác biệt với cấp THPT. Mặt khác các
bài viết vẫn trình bày theo lối hàn lâm. Trong khuôn khổ cho phép, chúng tôi chỉ xin nêu những
giải pháp bản nhấn mạnh làm một giải pháp về quy trình chỉ đạo thực tiễn của Hiệu
trưởng nhà trường với tổ nhóm chuyên môn.
Đề tài viết theo hình thức thể hiện phong cách đổi mới quản lý châu Âu (SREM),với mục
đích tham góp những giải pháp quản nặng về định lượng, hình hóa hoạt động giảm tải
luận. Hy vọng thể giúp khắc chế những yếu kém nâng cao năng lực hoạt động, tạo ra
những giá trị mới hữu ích của nó quá trình thực hiện côngc giáo dục, trong một môi trường
có những căn cứ cho phép và một thực trạng cụ thể có thể khắc phục.
2. Những bất cập chủ yếu trong công tác quản lý tổ chuyên môn
Hoạt động tổ chuyên môn tại các trường THPT Hải Phòng
vẫn còn nhiều bất cập cần phải khắc phục. Về nguyên nhân khách quan nổi lên vẫn chế
nhân lực chương trình, nội dung cần thực hiện không tương thích với nhau. Mặt khác những
điều kiện cung ứng cho nhu cầu con người và hoạt động còn quá nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt công
tác quản lý tổ trong nhiều năm chưa được đề cập tới trong lý luận, Tổ trưởng chuyên môn, người
trực tiếp lãnh đạo của đơn vị sở này trong nhà trường không được đào tạo quản lý; nên quá
trình chỉ đạo thực tiễn, nảy sinh hình thức “trăm hoa đua nở” chưa có sự quy kết hội tụ.
Quản lý tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường THPT theo phương pháp SREM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường THPT theo phương pháp SREM - Người đăng: maiphungbao-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quản lý tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường THPT theo phương pháp SREM 9 10 590