Ktl-icon-tai-lieu

Quảng cáo

Được đăng lên bởi bmwkhoa
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1663 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Các khái niệm có liên quan
1.1.

Quảng cáo là gì?
1.1.1.

Khái niệm của quảng cáo:
Định nghĩa của hiệp hội Marketing Mỹ: Quảng cáo

-

là bất cứ loại hình nào có sự hiện diện không trực
tiếp của hàng hóa, dịch vụ tư tưởng đến một nhóm
người mà người ta phải trả tiền để nhận biết người
quảng cáo.
Định nghĩa theo Pháp lệnh quảng cáo Việt Nam

-

2001: “ Quảng cáo là giới thiệu đến người tiêu dùng
về hoạt động kinh doanh, hàng hóa dịch vụ bao gồm
các dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có
mục đích sinh lời”
1.1.2.
-

Chức năng của quảng cáo:

Thông tin: quảng cáo cung cấp thông tin, thu hút và làm tăng sự ham muốn mua hàng cho người
tiêu dùng, thông báo sự có mặt trên thị trường. Quảng cáo thông tin chủ yếu được áp dụng trong
giai đoạn đầu, khi sản phẩm mới tung ra thị trường, mục tiêu là tạo nhu cầu ban đầu.

-

Thuyết phục: qua quảng cáo, doanh nghiệp hướng tới khách hàng và thuyết phục họ sử dụng
hàng hóa dịch vụ của mình. Quảng cáo thuyết phục phát huy tác dụng trong giai đoạn canh tranh,
khi mà mục tiêu của công ty là tạo ra nhu cầu có chọn lọc đối với một đối tượng cụ thể.

-

Nhắc nhở: nhằm mục đích nhắc cho người tiêu dùng biết sản phẩm đó vẫn còn có mặt trên thị
trường.
1.1.3.

Nói đến một chiến dịch quảng cáo tốt thì cần nói tới 5 chữ M khi làm

quảng cáo :
1. Mission : nhiệm vụ cần làm của quảng cáo trước một quyết định mua của khách hàng
- Inform : thông báo tới khách hàng thông tin về sản phẩm
- Persuade : thuyết phục khách hàng tới mua hàng

- Remind : nhắc nhở khách hàng về các thông tin trên (do vậy quảng cáo thường được lặp lại
nhiều lần)
- Reinforce : tăng cường cho sự thuyết phục về sản phẩm
2. Message : thông điệp bằng lời, bằng hình ảnh gắn liền với đặc điểm khác biệt của sản phẩm
nhằm mô tả rõ và cuốn hút về đặc điểm này
3. Media : môi trường tốt nhất để có thể tiếp cận được nhiều khách hàng với chi phí rẻ nhất. Có
rất nhiều môi trường để quảng cáo như báo chí, TV, radio, quảng cáo ngoài trời, email, banner,
Social Ads… nhưng bạn phải xác định rõ đâu là môi trường mà ở đó bạn có thể tiếp cận với
khách hàng một cách dễ nhất trước khi thực hiện quảng cáo
4. Money : số tiền cần thiết để đạt được mục tiêu. Một chiến dịch quảng cáo không có mục tiêu
là chiến dịch quảng cáo thất bại và lãng phí ngay từ đầu.
5. Measurement : bao gồm việc đo đếm trước khi quảng cáo và sau khi quảng cáo. Để thực hiện
quảng cáo tốt, bạn cần chạy thử quảng cáo cho một nhóm nhỏ khách hàng hoặc một vài nhóm
nhỏ khách hàng để tối ưu quảng cáo. Sau khi ch...
1. Các khái niệm có liên quan
1.1. Quảng cáo là gì?
1.1.1. Khái niệm của quảng cáo:
- Định nghĩa của hiệp hội Marketing Mỹ: Quảng cáo
bất cứ loại hình nào sự hiện diện không trực
tiếp của hàng hóa, dịch vụ tưởng đến một nhóm
người người ta phải trả tiền để nhận biết người
quảng cáo.
- Định nghĩa theo Pháp lệnh quảng cáo Việt Nam
2001:Quảng cáo giới thiệu đến người tiêu dùng
về hoạt động kinh doanh, hàng hóa dịch vbao gồm
các dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có
mục đích sinh lời”
1.1.2. Chức năng của quảng cáo:
- Thông tin: quảng cáo cung cấp thông tin, thu hút và làm tăng sự ham muốn mua hàng cho người
tiêu dùng, thông báo sự có mặt trên thị trường. Quảng cáo thông tin chủ yếu được áp dụng trong
giai đoạn đầu, khi sản phẩm mới tung ra thị trường, mục tiêu là tạo nhu cầu ban đầu.
- Thuyết phục: qua quảng cáo, doanh nghiệp hướng tới khách hàng thuyết phục họ sử dụng
hàng hóa dịch vụ của mình. Quảng cáo thuyết phục phát huy tác dụng trong giai đoạn canh tranh,
khi mà mục tiêu của công ty là tạo ra nhu cầu có chọn lọc đối với một đối tượng cụ thể.
- Nhắc nhở: nhằm mục đích nhắc cho người tiêu dùng biết sản phẩm đó vẫn còn mặt trên thị
trường.
1.1.3. Nói đến một chiến dịch quảng o tốt thì cần nói tới 5 ch M khi làm
quảng cáo :
1. Mission : nhiệm vụ cần làm của quảng cáo trước một quyết định mua của khách hàng
- Inform : thông báo tới khách hàng thông tin về sản phẩm
- Persuade : thuyết phục khách hàng tới mua hàng
Quảng cáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quảng cáo - Người đăng: bmwkhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Quảng cáo 9 10 534