Ktl-icon-tai-lieu

Quy luật đồng nhất Logic

Được đăng lên bởi dangdinhkhiem10031995
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Quy luật đồng nhất
“Thuở ban đầu, chẳng có tồn tại hay không tồn tại
Toàn bộ thế giới này chỉ là năng lượng không hiển lộ…
Người thở, mà không có hơi thở, với nội lực của chính mình
Chẳng có gì khác trong đó…”
“Những quy luật nào đúng với trời đất, với vạn vật thì những quy luật đó cũng đúng với
con người, với cuôc đời hay các mối quan hệ của con người.”.Và khi nhận ra cái tôi đích
thực của chúng ta là một trong những tiềm năng thuần khiết, chúng ta trở nên ngang hàng
với thứ sức mạnh có khả năng khiến vạn vật trong vũ trụ trở nên hiển lộ.Quy luật tiềm
năng thuần khiết cũng có thể gọi là quy luật đồng nhất bởi bên dưới sự đa dạng bất tận
của cuộc sống này là sự thống nhất của một tinh thần lan tỏa khắp nơi, không có sự cách
biệt nào giữa bạn và trường năng lượng này.
I)

Khái niệm




II)

Quy luật: là mối quan hệ bên trong cơ bản của các hiện tượng, chi phối sự
phát triển tất yếu của những hiện tượng ấy. Quy luật phản ảnh mối liên hệ
cơ bản bên trong được lặp đi lặp lại cua sự vật, hiện tượng, nó mang tính
bản chất, tấy yếu và ổn định. Tư duy là “ sản phẩm cao nhất của cái vật chất
được tổ chức một cách đặc biệt là bộ não” cho nên tất yếu nó cũng có
những quy luật của mình. Nhưng như mọi hệ thống, hệ thống tư duy cũng
có nhiều tầng bậc khác nhau. Vì vậy ta cần phải tuân thủ các quy luật cơ
bản. Mà quy luật được đề cập tới hôm nay là “quy luật đồng nhất”
Quy luật đồng nhất: quy luật cơ bản của tư duy logic được hình thành từ
tính quy định về chất của sự vật khách quan hàng trăm vạn lần phản ánh
trong ý thức con người. Theo đó, trong quá trình lập luận, một khái niệm,
một phán đoán, một suy luận nào đó phải được dùng theo cùng một nghĩa,
luận đề phải được giữ nguyên. Nói cách khác, từ đầu đến cuối phải đảm bảo
tính xác định và tính nhất quán, không dược lẫn lộn, thay đổi, đánh tráo đối
tượng tư tưởng. “Mọi tư tưởng phản ánh cùng một đối tượng, trong cùng
một quan hệ thì phải đồng nhất với chính nó”.

Kí hiệu
A ≡ A : đối với khái niệm
a ≡ a : đối với phán đoán
hay
a -> a

(đọc là “a là a” hay “a đồng nhất a”. Cũng có thể
diễn đạt nếu “đã” a thì “cứ” a).

 Quy luật này còn được gọi là luật mạch lạc logic (principe de coherence logique),

vì nó đảm bảo cho tư duy được xác định, chính xác, rành mạch.
III)
Cơ sở của quy luật
 Trong hiện thực mọi sự vật biến đổi không ngừng nhưng trong trạng thái ổn định

ngắn A phải đồng nhất với A.
 Sự vật có liên hệ với nhau nhưng vật nào ra vật đó. (Chẳng hạn như con bướm do
con sâu hóa thành, nhưng khi con sâu chưa hóa...
Quy luật đồng nhất
“Thuở ban đầu, chẳng có tồn tại hay không tồn tại
Toàn bộ thế giới này chỉ là năng lượng không hiển lộ…
Người thở, mà không có hơi thở, với nội lực của chính mình
Chẳng có gì khác trong đó…”
“Những quy luật nào đúng với trời đất, với vạn vật thì những quy luật đó cũng đúng với
con người, với cuôc đời hayc mối quan hcủa con người.”. khi nhận ra cái tôi đích
thực của chúng ta là một trong những tiềm năng thuần khiết, chúng ta trở nên ngang hàng
với thứ sức mạnh khả năng khiến vạn vật trong trụ trở nên hiển lộ.Quy luật tiềm
năng thuần khiết cũng thể gọi quy luật đồng nhất bởi bên dưới sự đa dạng bất tận
của cuộc sống này sự thống nhất của một tinh thần lan tỏa khắp nơi, không sự cách
biệt nào giữa bạn và trường năng lượng này.
I) Khái niệm
Quy luật: mối quan hệ bên trong bản của các hiện ợng, chi phối sự
phát triển tất yếu của những hiện tượng ấy. Quy luật phản ảnh mối liên hệ
bản bên trong được lặp đi lặp lại cua sự vật, hiện tượng, mang tính
bản chất, tấy yếu và ổn định. Tư duy là “ sản phẩm cao nhất của cái vật chất
được tổ chức một cách đặc biệt bộ o” cho nên tất yếu cũng
những quy luật của mình. Nhưng như mọi hệ thống, hệ thống duy cũng
nhiều tầng bậc khác nhau. vậy ta cần phải tuân thủ các quy luật
bản. Mà quy luật được đề cập tới hôm nay là “quy luật đồng nhất”
Quy luật đồng nhất: quy luật bản của duy logic được hình thành từ
tính quy định về chất của sự vật khách quan hàng trăm vạn lần phản ánh
trong ý thức con người. Theo đó, trong quá trình lập luận, một khái niệm,
một phán đoán, một suy luận nào đó phải được dùng theo cùng một nghĩa,
luận đề phải được giữ nguyên. Nói cách khác, từ đầu đến cuối phải đảm bảo
tính xác định tính nhất quán, không dược lẫn lộn, thay đổi, đánh tráo đối
tượng ởng. “Mọi tưởng phản ánh cùng một đối tượng, trong cùng
một quan hệ thì phải đồng nhất với chính nó”.
II) Kí hiệu
(đọc “a a” hay “a đồng nhất a”. Cũng thể
diễn đạt nếu “đã” a thì “cứ” a).
A ≡ A : đối với khái niệm
a ≡ a : đối với phán đoán
hay
a -> a
Quy luật đồng nhất Logic - Trang 2
Quy luật đồng nhất Logic - Người đăng: dangdinhkhiem10031995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quy luật đồng nhất Logic 9 10 311