Ktl-icon-tai-lieu

Quy nạp 1

Được đăng lên bởi Khánh Khờ Khạo
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1957 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trần Nguyên Khánh – Hs trường THPT Kon Tum sưu tầm

Đặt vấn đề
I, Lý do chọn đề tài:
Toán học là một môn khoa học suy diễn. Các kết luận Toán học đều
được chứng minh một cách chặt chẽ. Nhưng trong quá trình hình thành, trước khi
có những kết luận mang tính tổng quát, toán học cũng đã phải tiến hành xét các
trường hợp cụ thể, riêng biệt. Ta phải đối chiếu các quan sát được, suy ra các
điều tương tự, phải thử đi thử lại, ... để từ đó dự đoán về một định lý toán học,
trước khi chứng minh chúng. Bên cạnh đó, ta phải dự đoán ra ý của phép chứng
minh trước khi đi vào chứng minh chi tiết.
Hiện nay, chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục. Để công cuộc đổi mới
thành công thì phải gắn chặt việc đổi mới nội dung chương trình – SGK với việc
đổi mới phương pháp giảng dạy. Một trong các xu hướng đổi mới phương pháp
giảng dạy môn Toán hiện nay là dạy cho học sinh biết dự đoán, dạy cho học sinh
biết suy luận có lý.
Thực tế là các sách giáo khoa Toán bậc THCS hiện nay, cấu trúc một bài
học thường là:
Phần 1. Xét các các trường hợp cụ thể: tính toán, đo đạc, so sánh, … trên
các đối tượng khác nhau.
Phần 2. Dự đoán kết luận khái quát: nêu ra một mệnh đề tổng quát.
Phần 3. Chứng minh ( hoặc công nhận ) mệnh đề tổng quát, tuỳ đối tượng
và trình độ học sinh.
Phần 4. Các ví dụ và bài tập vận dụng.
Như thế học sinh được quan sát, thử nghiệm, dự đoán rồi bằng suy luận để
đi đến kiến thức mới, sau đó vận dụng kiến thức mới vào các tình huống khác
nhau.
Chúng ta xét một số bài học cụ thể sau:
Mục 4 ( trang 13 SGK Toán 7 tập I ).Giá tị tuyệt đối của một số…
Sau khi đưa ra định nghĩa về giá trị tuyệt đối của một số, SGK đưa ra bài
tập ?1 điền vào chỗ trống. Để từ đó phân tích, nhận xét, đưa ra kết quả tổng
quát:

 x; khix 0
x 
  x; khix  0
Phép quy nạp và phương pháp quy nạp toán học
ở trường phổ thông

1

Trần Nguyên Khánh – Hs trường THPT Kon Tum sưu tầm
Kết quả này được công nhận, không chứng minh.
Sau đó là các bài tập vận dụng.
Mục 1 ( trang 106 SGK Toán 7 tập I ).Tổng ba góc của một tam giác.
SGK yêu cầu học sinh vẽ hai tam giác bất kỳ, đo và tính tổng ba góc trong
của mỗi tam giác rồi nêu nhận xét. Từ đó đưa ra dự đoán về tổng ba góc trong
một tam giác . Sau đó chứng minh dự đoán này.
Tiếp theo là các bài tập vận dụng.
Mục 2. ( trang 8 SGK Toán 9 tập I ).Căn bậc hai và hằng đẳng thức
A A.
Để dẫn đến định lý: Với mọi số a ta cố: a  a , SGK yêu cầu học sinh
điền số thích hợp vào bảng:
2

2

a
a2

-2

-1

0

2

3

a2

Từ đó nhận xét, khái quát hoá để đưa ra định lý.
Sa...
Trần Nguyên Khánh – Hs trường THPT Kon Tum sưu tầm
Đặt vấn đề
I, Lý do chọn đề tài:
Toán học một môn khoa học suy diễn. Các kết luận Toán học đều
được chứng minh một cách chặt chẽ. Nhưng trong quá trình hình thành, trước khi
những kết luận mang tính tổng quát, toán học cũng đã phải tiến hành xét các
trường hợp cụ thể, riêng biệt. Ta phải đối chiếu các quan sát được, suy ra các
điều tương tự, phải thử đi thử lại, ... để từ đó dự đoán v một định lý toán học,
trước khi chứng minh chúng. Bên cạnh đó, ta phải dự đoán ra ý của phép chứng
minh trước khi đi vào chứng minh chi tiết.
Hiện nay, chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục. Để công cuộc đổi mới
thành công thì phải gắn chặt việc đổi mới nội dung chương trình – SGK với việc
đổi mới phương pháp giảng dạy. Một trongc xu hướng đổi mới phương pháp
giảng dạy môn Toán hiện nay là dạy cho học sinh biết dự đoán, dạy cho học sinh
biết suy luận có lý.
Thực tế là các sách giáo khoa Toán bậc THCS hiện nay, cấu trúc một bài
học thường là:
Phần 1. t các các trường hợp cụ thể: tính toán, đo đạc, so sánh,trên
các đối tượng khác nhau.
Phần 2. Dự đoán kết luận khái quát: nêu ra một mệnh đề tổng quát.
Phần 3. Chứng minh ( hoặc công nhận ) mệnh đề tổng quát, tuỳ đối tượng
và trình độ học sinh.
Phần 4. Các ví dụ và bài tập vận dụng.
Như thế học sinh được quan sát, thử nghiệm, dự đoán rồi bằng suy luận để
đi đến kiến thức mới, sau đó vận dụng kiến thức mới vào các tình huống khác
nhau.
Chúng ta xét một số bài học cụ thể sau:
Mục 4 ( trang 13 SGK Toán 7 tập I ).Giá tị tuyệt đối của một số…
Sau khi đưa ra định nghĩa về giá trị tuyệt đối của một số, SGK đưa ra bài
tập ?1 điền vào chỗ trống. Để từ đó phân tích, nhận xét, đưa ra kết quả tổng
quát:
0;
0;
khixx
khixx
x
Phép quy nạp và phương pháp quy nạp toán học
ở trường phổ thông
1
Quy nạp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy nạp 1 - Người đăng: Khánh Khờ Khạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Quy nạp 1 9 10 851