Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sản xuất amylase và ứng dụng trong sx mật tinh bột

Được đăng lên bởi hoangvi1994-vh
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Báo cáo
Đề tài: Quy trình sản xuất amylase và ứng dụng trong sx mật tinh bột

GVHD:

Nguyễn Thị Thu Sang

SVTH:

Nguyễn Văn Chí

3005110037

Hồ Văn Chương

3005110029

Phạm Đình Chương

3005110030

Nguyễn Minh Nhân

3005110205

Trần Thị Trang

3005110354

TP. HCM 06/2014

Trường ĐHCNTP TPHCM

GVHD: Nguyễn Thị Thu Sang

MỤC LỤC
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ENZYME AMYLASE ................................................... 2
1.1.

Lịch sử nghiên cứu, định nghĩa .......................................................................... 2

1.2.

Phân loại, đặc tính, cơ chế tác dụng ................................................................... 2

PHẦN 2: NGUỒN THU NHẬN ENZYME AMYLASE............................................. 8
2.1.

Thu nhận enzyme từ nguồn thực vật ................................................................. 8

2.1.1. Malt đại mạch................................................................................................ 8
2.1.2. Lúa ............................................................................................................... 8
2.1.3. Vi sinh vật ...................................................................................................... 8
PHẦN 3: TỔNG QUAN VỀ NGUỒN GIỐNG VI SINH VẬT .................................. 9
3.1.

Vai trò của giống vi sinh vật trong công nghệ enzyme ...................................... 9

3.2.

Vi sinh vật dùng để sản xuất enzyme Amylase ................................................. 9

3.2.1. Các giống vi sinh vật sản xuất enzyme Amylase ............................................ 9
3.2.2. Giới thiệu Chủng nấm mốc Aspergillus Oryzae ............................................ 10
3.2.3. Các phương pháp phân lập và bảo quản........................................................ 11
3.3.

Yêu cầu đối với giống vi sinh vật ................................................................... 16

PHẦN 4: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ENZYME Α- AMYLASE TỪ
ASPERGYLLUS ORYZAE .......................................................................................... 18
4.1.

Bảo quản giống Aspergyllus oryzae: ............................................................ 18

4.2.

Nguyên liệu: ................................................................................................. 18

4.3.

Sơ đồ công nghệ: sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy bề mặt .................... 18

4.4.

Thuyết minh quy t...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Báo cáo
Đề tài: Quy trình sản xuất amylase và ứng dụng trong sx mật tinh bột
GVHD: Nguyễn Thị Thu Sang
SVTH: Nguyễn Văn Chí 3005110037
Hồ Văn Chương 3005110029
Phạm Đình Chương 3005110030
Nguyễn Minh Nhân 3005110205
Trần Thị Trang 3005110354
TP. HCM 06/2014
Quy trình sản xuất amylase và ứng dụng trong sx mật tinh bột - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình sản xuất amylase và ứng dụng trong sx mật tinh bột - Người đăng: hoangvi1994-vh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Quy trình sản xuất amylase và ứng dụng trong sx mật tinh bột 9 10 247