Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG

Được đăng lên bởi nguyen-cong1
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 5928 lần   |   Lượt tải: 38 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MiỀN TRUNG
KHOA XÂY DỰNG
Chuyên đề:

QUY TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ THIẾT
KẾ NHÀ CAO TẦNG

Tp. Tuy Hoà, ngày 26 tháng 04 năm 2012

1

NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

I

KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG

II

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ VÀ CẤU TẠO

III

TẢI TRỌNG TÁC DỤNG NHÀ CAO TẦNG

IV

TÍNH TOÁN BẰNG PHẦN MỀM ETABS

V

TÍNH TOÁN TiẾT DiỆN – CỐT THÉP
2

I. KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG

Nhà cao tầng trở thành một biểu tượng
điển hình của nền văn minh và tiến bộ
khoa học kỹ thuật.


3

I. KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG

Một công trình được xem là nhà cao
tầng nếu chiều cao của nó quyết định các
điều kiện thiết kế, thi công hoặc sử dụng
khác với nhà thông thường.


4

I. KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG
UỶ BAN NHÀ CAO TẦNG QUỐC TẾ:
 Loại 1: 9 – 16 tầng (H < 50m)

5

I. KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG
UỶ BAN NHÀ CAO TẦNG QUỐC TẾ:
 Loại 2: 17 – 25 tầng (H = 50 – 70 m)

6

I. KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG
UỶ BAN NHÀ CAO TẦNG QUỐC TẾ:
 Loại 3: 26 – 40 tầng (H = 75 - 100m)

7

I. KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG
UỶ BAN NHÀ CAO TẦNG QUỐC TẾ:
 Loại 4: siêu cao tầng > 40tầng (H >100m)

8

I. KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG

Theo TCXD 198-1997: nhà cao tầng khi có
chiều cao > 40m.
Thiết kế kết cấu rất quan trọng: khả năng
chịu lực, bền vững, ổn định cho công trình.

9

I. KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG
CÁC YÊU CẦU KHI THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG


Yếu tố hình khối



Tải trọng: tải trọng ngang



Hạn chế chuyển vị ngang



Nhà cao tầng phải có khả năng kháng chấn cao

Kết cấu chịu lực phương đứng và phương ngang
(khung, vách, lõi cứng) chọn,bố trí hợp lý



Giảm trọng lượng bản thân



Có khả năng chịu lửa cao, thoát hiểm an toàn



Móng phải phù hợp
10

PHẦN II

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ VÀ CẤU TẠO

11

II. NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ VÀ CẤU TẠO
Khí thiết kế nhà cao tầng theo Tiêu chuẩn TK:


TCVN 2737-1995 – Tải trọng và tác động



TCXDVN 356- 2005



TCVN 198- 1997 nhà cao tầng- TKKCBTCT



TCXDVN 375-2006 thiết kế CT chịu động đất

TCVN 229-1999 tính toán thành phần động
của tải trọng gió.



TCXDVN 195-1997 nhà cao tầng- TK cọc KN



TCXDVN 205-1998 tiêu chuẩn TK móng cọc
12

II. NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ VÀ CẤU TẠO
GiẢI PHÁP KiẾN TRÚC


Tính đơn giản của kết cấu



Kích thước hình khối và mặt bằng nhà
Tỷ lệ giữa chiều cao H và chiều rộng nhà B
cần hàn chế.



Tính đối xứng

Mômen xoắn phát sinh chủ yếu do mặt bằng
nhà không đối xứng.

13

II. NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ VÀ CẤU TẠO
GiẢI PHÁP KiẾN TRÚC
Tỷ lệ giữa chiều cao H và chiều rộng nhà B cần
hàn chế.
Lo¹...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MiỀN TRUNG
KHOA XÂY DỰNG
Chuyên đề:
QUY TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ THIẾT
KẾ NHÀ CAO TẦNG
Tp. Tuy Hoà, ngày 26 tháng 04 năm 2012
1
QUY TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG - Người đăng: nguyen-cong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
QUY TRÌNH TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG 9 10 389