Ktl-icon-tai-lieu

RÈN ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP 5

Được đăng lên bởi manhquynh9x3
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1173 lần   |   Lượt tải: 1 lần
RÈN ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP 5

I/ PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ
Tập đọc là phân môn có vị trí quan trọng hàng đầu trong chương trình Tiếng
Việt ở tiểu học. Dạy tốt phân môn này không những rèn luyện cho học sinh kỹ
năng đọc mà còn phát triển cho các em vốn từ ngữ phong phú, tạo điều kiện để
các em học tốt các phân môn khác. Rèn luyện kỹ năng đọc cho học sinh như: đọc
đúng, đọc nhanh, đọc chính xác, rõ ràng, rành mạch, diễn cảm để học sinh có
những hiểu biết về kiến thức văn học, về ngôn ngữ và ngược lại khi hiểu được
những văn bản đọc sẽ giúp học sinh hiểu được đọc diễn cảm. Vì vậy giữa việc
đọc đúng, đọc hiểu và đọc diễn cảm là hai quá trình có liên quan gắn bó mật thiết
với nhau. Qua việc đọc, học sinh chiếm lĩnh được văn hoá của dân tộc, tiếp thu
được nền văn minh của loài người thông qua sách vở. Qua việc đọc, học sinh biết
đánh giá cuộc sống xã hội, tư duy. Cũng qua hoạt động đọc, tình cảm, thẩm mỹ
của các em được nâng lên cao, tầm hiểu biết của các em nhìn ra thế giới xung
quanh và quá trình nhận thức cũng có chiều sâu hơn.
Tập đọc là phân môn mang tính chất tổng hợp vì ngoài nhiệm vụ dạy đọc cho
học sinh, nó còn có nhiệm vụ trau dồi kiến thức về Tiếng Việt cho học sinh( phát
âm, từ ngữ, câu văn, đoạn văn... ), kiến thức bước đầu về văn học( văn xuôi, văn
vần, nhân vật ...), kiến thức về đời sống, về giáo dục tình cảm, thể chất, thẩm mĩ.
Sự phát triển nhiều mặt này tạo điều kiện để trẻ phát huy được mọi khả năng tiềm
tàng, từ đó tạo cơ hội để sau này trẻ giúp ích cho xã hội. Phân môn Tập đọc ở
Tiểu học nói chung và ở lớp 5 nói riêng đặt ra một nhiệm vụ quan trọng: đọc
rành mạch, lưu loát bài văn( khoảng 120 tiếng/ phút), đọc có biểu cảm bài văn,
bài thơ ngắn, hiểu nội dung, ý nghĩa bài đọc. Thông qua các bài văn, bài thơ, học
sinh càng thêm yêu các miền quê của đất nước, đồng cảm với mọi tầng lớp nhân
dân, mọi con người trên đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới, biết quý
trọng, giữ gìn những truyền thống quý báu của dân tộc ta.
Phân môn Tập đọc có tác dụng mạnh mẽ trong giáo dục thẩm mĩ, giúp học
sinh thêm yêu cái đẹp, rung cảm trước cái đẹp trong thiên nhiên, cái đẹp trong
văn chương. Môn học này góp phần rèn luyện cho học sinh tư duy trừu tượng, tư
duy lôgic. Giờ tập đọc, ngoài việc rèn đọc, dẫn dắt cho học sinh cảm thụ tốt bài
văn, thấy cái hay cái đẹp của hình tượng văn học, chúng ta còn cho học sinh tìm
bố cục để phát triển óc phân tích, tìm đại ý để phát triển óc tổng hợp. Ngoài ra
còn rèn óc tưởng tượng, phán đoán, ghi nhớ...
Phân môn Tậ...
- 1 -
RÈN ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP 5
I/ PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN Đ
Tập đọc phân môn vị trí quan trọng hàng đầu trong chương trình Tiếng
Việt tiểu học. Dạy tốt phân môn này không những rèn luyện cho học sinh k
năng đọc mà còn phát triển cho các em vốn từ ngữ phong phú, tạo điều kiện đ
các em học tốt các phân môn khác. Rèn luyện kỹ năng đọc cho học sinh như: đọc
đúng, đọc nhanh, đọc chính xác, rõ ng, rành mạch, diễn cảm để học sinh có
những hiểu biết về kiến thức văn học, về ngôn ngữ ngược lại khi hiểu được
những văn bản đọc sẽ giúp học sinh hiểu được đọc diễn cảm. Vì vậy giữa việc
đọc đúng, đọc hiểuđọc diễn cảm là hai quá trình có liên quan gắn mật thiết
với nhau. Qua việc đc, học sinh chiếm lĩnh được n hcủa dân tộc, tiếp thu
được nền văn minh của loài người thông qua sách vở. Qua việc đọc, học sinh biết
đánh gcuộc sống hội, tư duy. Cũng qua hoạt động đọc, tình cảm, thẩm m
của các em được nâng lên cao, tầm hiểu biết của các em nhìn ra thế giới xung
quanh và quá trình nhận thức cũng có chiều sâu hơn.
Tập đọc phân môn mang tính chất tổng hợp ngoài nhiệm vụ dạy đọc cho
học sinh, nó còn có nhiệm vụ trau dồi kiến thức về Tiếng Việt cho học sinh( phát
âm, từ ngữ, câu văn, đoạn văn... ), kiến thức ớc đầu về văn học( văn xi, văn
vần, nhân vật ...), kiến thức về đời sống, về giáo dục tình cảm, thể chất, thẩm mĩ.
Sự phát triển nhiều mặt này tạo điều kiện để trẻ phát huy được mọi khả năng tiềm
tàng, từ đó tạo hội để sau này trẻ giúp ích cho hội. Phân môn Tập đọc
Tiểu học nói chung lớp 5 i riêng đặt ra mt nhiệm vụ quan trọng: đọc
rành mạch, lưu loát bài văn( khoảng 120 tiếng/ phút), đọc biểu cảm bài văn,
bài thơ ngắn, hiểu nội dung, ý nghĩa bài đọc. Thông qua các bài văn, bài thơ, học
sinh càng thêm u c miền quê của đất nước, đồng cảm với mọi tầng lớp nhân
dân, mọi con người trên đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới, biết quý
trọng, giữ gìn những truyền thống quý báu của dân tộc ta.
Phân môn Tập đọc tác dụng mạnh mẽ trong giáo dục thẩm mĩ, giúp học
sinh thêm yêu i đẹp, rung cảm trước cái đẹp trong thiên nhiên, cái đẹp trong
văn chương. Môn học này góp phần rèn luyện cho học sinh duy trừu tượng,
duy gic. Giờ tập đọc, ngoài việc rèn đọc, dẫn dắt cho học sinh cảm thụ tốt bài
văn, thấy cái hay cái đẹp của hình ợng văn học, chúng ta còn cho học sinh tìm
bố cục để phát triển óc phân tích, tìm đại ý để phát triển óc tổng hợp. Ngoài ra
n rèn óc tưởng tượng, phán đoán, ghi nhớ...
Phân môn Tập đọc kết hợp chặt chẽ với các phân môn khác của chương trình
Tiếng Việt. Quac bài văn, bài thơ chọn lọc, học sinh vừa cảm thụ được cái hay
cái đẹp, vừa học cách dùng từ chính xác, đt câu sinh động, được luyện về ngữ
âm, chính tả, tập làm văn.
Học phân môn Tập đọc, việc rèn đọc và cảm thụ bài đọc hai yếu tố không
thể thiếu, hai yếu tố này có quan hệ mật thiết với nhau, gắn bó, hỗ trợ đắc lực cho
nhau. Cảm thụ tốt giúp cho c em tìm được giọng đọc thích hợp cho bài đọc, từ
RÈN ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
RÈN ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP 5 - Người đăng: manhquynh9x3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
RÈN ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP 5 9 10 799