Ktl-icon-tai-lieu

Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên năm 2 đại học Ngoại Thương hiện nay

Được đăng lên bởi Ngân Anh Lê
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lê Thị Ngân Anh

MSV: 1314420003

STT: 09

Đề tài nghiên cứu:

Rèn luyện kỹ năng tự học cho
sinh viên năm 2 đại học Ngoại Thương hiện nay

I.

Trình tự nghiên cứu

Bước 1: Phát hiện vấn đề
Đặt câu hỏi:
- Thực trạng ý thức, kỹ năng tự học của sinh viên năm 2 trường đại học Ngoại Thương
hiện nay ra sao?
- Tại sao lại có thực trạng này?
- Tại sao cần phải khắc phục tình trạng này?
- Làm thế nào để giải quyết được thực trạng này?
Bước 2: Đặt giả thuyết
Luận đề:
Việc rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên năm 2 trường đại học Ngoại Thương sẽ
giúp cải thiện chất lượng đầu ra của sinh viên.
Bước 3: Xác định luận chứng của nghiên cứu
- Phương án thu thập thông tin: tìm hiểu trên internet và trao đổi với một số anh chị đã
ra trường về sự ảnh hưởng của kỹ năng tự học tới thực tế sau khi ra trường.
- Phương án chọn mẫu: mẫu khảo sát nhỏ - các bạn khối 2 KTQT K52
- Dự kiến tiến độ khảo sát: 2 tuần
Bước 4: Xây dựng cơ sở lý luận
Luận cứ
- Kỹ năng tự học giúp sinh viên nâng cao được ý thức của bản thân
- Việc nâng cao kỹ năng tự học giúp sinh viên tiếp thu bài giảng và có kết quả học tập
tốt hơn
- Những sinh viên có kỹ năng tự học chủ động và hòa nhập tốt hơn trong công việc sau
này
Bước 5: Thu thập dữ liệu
Bước 6: Phân tích và bàn luận kết quả
- Điểm mạnh: Nguồn tìm kiếm chính là Internet nên thông tin đa dạng, phong phú, cập
nhật. Phù hợp với bài làm cá nhân.
- Điểm yếu:
o Mẫu khảo sát nhỏ, chưa đánh giá chính xác được tổng thể
o Nguồn Internet chưa thực sự đáng tin cậy
Bước 7: Tổng hợp kết quả

1

Lê Thị Ngân Anh

MSV: 1314420003

II.

STT: 09

Những vấn đề cơ bản của đề tài

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, đa số trường đại học của Việt Nam đã đổi sang hình thức đào tạo theo hệ thống tín
chỉ, trong số đó có trường đại học Ngoại Thương. Đào tạo theo hệ thống tín chỉ xem người
học là trung tâm của quá trình đào tạo. “Tín chỉ” là đơn vị căn bản để đo khối lượng kiến thức
và đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Đặc trưng của hệ thống này là kiến thức được cấu
trúc thành các học phần. Lượng kiến thức dành cho sinh viên gồm hai khối cơ bản: giáo dục
đại cương và giáo dục chuyên môn. Nếu như đào tạo theo niên chế (học phần) sinh viên phải
học theo tất cả những gì Nhà trường sắp đặt, không phân biệt sinh viên có năng lực tốt, có
điều kiện học tập hay sinh viên có năng lực yếu, có hoàn cảnh khó khăn thì đào tạo theo hệ
thống tín chỉ cho phép sinh viên có thể chủ động học theo năng lực và điều kiện của mình.
Đồng thời, sinh viên có thể chủ động về thời gian, bố trí việc ho...
Lê Thị Ngân Anh MSV: 1314420003 STT: 09
Đề tài nghiên cứu:
Rèn luyện kỹ năng tự học cho
sinh viên năm 2 đại học Ngoại Thương hiện nay
I. Trình tự nghiên cứu
Bước 1: Phát hiện vấn đề
Đặt câu hỏi:
- Thực trạng ý thức, kỹ năng tự học của sinh viên năm 2 trường đại học Ngoại Thương
hiện nay ra sao?
- Tại sao lại có thực trạng này?
- Tại sao cần phải khắc phục tình trạng này?
- Làm thế nào để giải quyết được thực trạng này?
Bước 2: Đặt giả thuyết
Luận đề:
Việc rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên năm 2 trường đại học Ngoại Thương s
giúp cải thiện chất lượng đầu ra của sinh viên.
Bước 3: Xác định luận chứng của nghiên cứu
- Phương án thu thập thông tin: tìm hiểu trên internet trao đổi với một số anh chị đã
ra trường về sự ảnh hưởng của kỹ năng tự học tới thực tế sau khi ra trường.
- Phương án chọn mẫu: mẫu khảo sát nhỏ - các bạn khối 2 KTQT K52
- Dự kiến tiến độ khảo sát: 2 tuần
Bước 4: Xây dựng cơ sở lý luận
Luận cứ
- Kỹ năng tự học giúp sinh viên nâng cao được ý thức của bản thân
- Việc nâng cao kỹ năng tự học giúp sinh viên tiếp thu bài giảng kết quả học tập
tốt hơn
- Những sinh viênkỹ năng tự học chủ động và hòa nhập tốt hơn trong công việc sau
này
Bước 5: Thu thập dữ liệu
Bước 6: Phân tích và bàn luận kết quả
- Điểm mạnh: Nguồn tìm kiếm chính Internet nên thông tin đa dạng, phong phú, cập
nhật. Phù hợp với bài làm cá nhân.
- Điểm yếu:
o Mẫu khảo sát nhỏ, chưa đánh giá chính xác được tổng thể
o Nguồn Internet chưa thực sự đáng tin cậy
Bước 7: Tổng hợp kết quả
1
Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên năm 2 đại học Ngoại Thương hiện nay - Trang 2
Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên năm 2 đại học Ngoại Thương hiện nay - Người đăng: Ngân Anh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên năm 2 đại học Ngoại Thương hiện nay 9 10 198