Ktl-icon-tai-lieu

rèn luyện trí nhớ

Được đăng lên bởi bientiensinh95
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRANG CHỦ

CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA

HÌNH ẢNH

KỸ NĂNG

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ĐÀO TẠO INHOUSE

LIÊN HỆ

LỊCH KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM

KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng bán hàng
Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng, tài liệu kỹ năng, thảo luận kỹ năng m ềm , khoá học kỹ năng

Kỹ Năng Tự Học Hiệu Quả

Rèn luyện trí nhớ - Tài sản

vô giá

TƯ VẤN, Đ ĂNG KÝ KHÓA HỌC
Giảm 10% khi đăng ký trước 7 ngày,
nhóm 3 người

R è n l uy ệ n tr í nhớ - Tà i s ả n v ô gi á
Hotline: 0916.72.0000 - Vân Anh
Tweet

Share

Thích

Chia sẻ

52

Trí nhớ của mỗi người làm việc theo các kiểu riêng của nó. Có bạn chỉ cần nghe giảng bài là nằm chắc nội dung nhưng có
bạn cứ phải đọc to nhiều lần mới nắm được vấn đề. Đặc biệt có bạn chỉ cần đọc một hai lần là có thể thuộc cả bài thơ dài…

Các nhà khoa học tâm lý chia trí nhớ thành 3 loại chính:
- Trí nhớ hình tượng: hương vị mặn ngọt, nóng lạnh, hình bóng…
- Trí nhớ cảm xúc: là một dạng đặc biệt, vì cùng chứng kiến một sự kiện nhưng mỗi người thường có cảm xúc không giống
nhau.

CHƯƠNG TRÌNH Đ ÀO TẠO
Kỹ năng thuyết trình trước công
chúng
Kỹ năng giao tiếp và trình bày
thuyết phục
Kỹ năng bán hàng và chăm sóc
khách hàng
Người bán hàng thực tiễn
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

- Trí nhớ logic: nhớ theo tư duy, suy luận logic.
Kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề
Ba dạng trí nhớ tồn tại đồng thời, tuy nhiên tùy theo thời kỳ sinh học mà loại này chiếm ưu thế hơn hai loại kia. Dạng trí nhớ
hình tượng và logic giữ vai trò quan trọng nhất ở tuổi học sinh. Bởi lẽ, tất cả những gì liên quan tới kiến thức toán, lý, hóa, văn…
đều gắn bó với trí nhớ logic, với sự hổ trợ của trí nhớ hình tượng.

10 kỹ năng mềm thành công
Kỹ năng đàm phán thương lượng
thành công

Có những học sinh thích lặng lẽ học bài một mình, đó là những bạn có trí nhớ hình tượng phát triển. Ngược lại có những bạn ít
đọc sách, chủ yếu nghe giảng và thích học nhóm, trao đổi với bạn bè. Điều đó cho thấy chúng ta thường chỉ thích chọn và luyện

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiêp

cho mình một dạng trí nhớ mà bỏ phí những khả năng ghi nhớ khác.
THƯ VIỆN KỸ NĂNG
Để tăng cường trí nhớ, đầu tiên chúng ta phải biết cách xoá bỏ những thông tin không có ý nghĩa, hoặc cố nhớ một cách máy
móc những thứ mình không hiểu. Thật ra, với những "hiểu biết" không có tác dụng gì thì không cần nhớ và các "tri thức" nếu
chưa hiểu rõ mà nhớ thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Như vậy, để nâng cao trí nhớ, phải hiểu những nội dung tri thức học được, đây là điều hết sức quan trọng. (Đọc thêm: Mẹo học
...
KHÓA HC SẮP KHAI GIẢNG
K năng giao tiếp
K năng bán hàng
K năng thuyết trình
Share
Tweet
Kỹ năng, tài liệu kỹ năng, thảo luận kỹ năng mm, khoá học knăng K Năng Tự Học Hiệu Quả Rèn luyện trí nh- Tài sản
vô g
Rèn luyn trí nh - Tài sn vô giá
Trí nhcủa mi người làm việc theo các kiểu riêng của . Có bạn chcần nghe giảng bài là nằm chắc nội dung nhưng
bạn cứ phải đọc to nhiều lần mới nắm được vấn đề. Đặc biệt có bạn chỉ cần đọc mt hai lần là thể thuộc cả bài thơ dài
c nhà khoa học tâm chia trí nhớ tnh 3 loại chính:
- Tnhớ hình tượng: hương vmặn ngọt, nóng lạnh, hình bóng…
- Trí nhcảm xúc: là một dạng đặc biệt, vì cùng chứng kiến mt skiện nhưng mỗi người thường cảm xúc không giống
nhau.
- Tnhớ logic: nhtheo tư duy, suy luận logic.
Ba dạng tnhớ tồn ti đồng thời, tuy nhn tùy theo thời kỳ sinh học mà loại này chiếm ưu thế hơn hai loại kia. Dạng trí nh
hình tượng và logic givai trò quan trọng nhất ở tuổi học sinh. Bởi lẽ, tất cả những gì liên quan tới kiến thức toán,, a, văn…
đều gắn bó vi trí nhớ logic, với sự hổ trợ của trí nhớ hình tượng.
những học sinh thích lặng lẽ học bài một mình, đó là những bạn có trí nhớ hình tượng phát triển. Ngược lại những bạn ít
đọc sách, chủ yếu nghe giảng và thích học nhóm, trao đổi với bạn bè. Điều đó cho thấy chúng ta thường chỉ thích chọn và luyện
cho mình mt dạng trí nhớ mà bỏ phí những khả năng ghi nhớ khác.
Để tăng cường trí nhớ, đầu tiên chúng ta phải biết cách xbỏ những thông tin không có ý nghĩa, hoặc cố nhớ một cách máy
móc những thứ mình không hiểu. Thật ra, với những "hiểu biết" không tác dụng thì không cần nhớ và các "tri thức" nếu
chưa hiểu rõ mà nhớ thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Như vậy, để nâng cao tnhớ, phải hiểu những nội dung tri thức học được, đây điều hết sức quan trọng. ọc tm: Mẹo học
để hiểu và nhớ i).
lẽ s người phản đối rằng: để đối phó với các kỳ thi không thể không dùng đến những cách nhớ này. Hẳn nhiên, việc
giáo dục củac trường học hiện nay buộc học sinh thường phải dùng ch nhmáy móc chvới mục đích thi cử, xong rồi
quên. ràng, cách ghi nhớ máy móc không hề mang lại kết quả tốt.
TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ KHÓA HC
Giảm 10% khi đăng trưc 7 ngày,
nhóm 3 người
Hotline: 0916.72.0000 - n Anh
CHƯƠNG TNH ĐÀO TẠO
K năng thuyết trình trước công
chúng
K năng giao tiếp và trình bày
thuyết phục
K năng bán hàng và chăm sóc
khách hàng
Người bán hàng thực tiễn
K năng quản lý thi gian hiu quả
K năng tư duy và giải quyết vấn đề
10 kỹ năng mềm thành công
K năng đàm phán thương lượng
thành công
Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiêp
T VIỆN KỸ NĂNG
K năng giao tiếp
K năng bán hàng
K năng chăm sóc khách hàng
K năng trình bày- thuyết trình
Xây dựng văn a doanh nghiệp
K năng làm việc nhóm
K năng quản lý - lãnh đạo
52Thích Chia s
TRANG CHỦ CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA HÌNH NH KNĂNG ĐĂNG KÝ KHÓA HC ĐÀO TẠO INHOUSE LIÊN H LỊCH KHAI GIẢNG
KA HỌC K NĂNG MỀM
rèn luyện trí nhớ - Trang 2
rèn luyện trí nhớ - Người đăng: bientiensinh95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
rèn luyện trí nhớ 9 10 308