Ktl-icon-tai-lieu

Rèn nề nếp cho học sinh lớp 1

Được đăng lên bởi vuthiquynhtrang17021988
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 977 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Rèn nề nếp cho học sinh lớp 1

I/LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Từ thực tế nhiều năm dạy khối lớp 4, tôi vẫn không khỏi thắc mắc vì sao
các em tuy đã lớn nhưng đa số khi bước vào năm học thì các em lại học tập
,sinh hoạt không theo một nề nếp nào hết. Đa số giáo viên khi nhận lớp
trong thời gian đầu năm rất mất thời gian hướng dẫn các em học tập, sinh
hoạt, cư xử với bạn bè, người lớn,….Năm nay, tôi được nhà trường phân
giảng dạy lớp 1. Qua thời gian giảng dạy và quan sát học sinh lớp mình cũng
như các lớp khác, tôi mới hiểu những điều mà các em chưa đạt được là phần
nhiều giáo viên chưa chú trọng hình thành ngay từ những ngày đầu đến
trường một cách đúng đắn.
Xuất phát từ đặc điểm tình hình lớp nói riêng: lớp học đa số học sinh
không qua mẫu giáo, nề nếp cần phải uốn nắn nhiều, ý thức tự giác chưa cao,
nhiều gia đình hoàn cảnh éo le dẫn đến các em chưa xây dựng - chưa xác
định được cho mình một hướng đi đúng trong học tập và kỉ luật, còn rất tự
do đồng thời kết hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi lớp 1 lần đầu tiên cắp
sách tới trường, rất ngây thơ lại lạ trường lạ lớp, bạn bè chưa quen…
Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thấm nhuần lời dạy của chủ tịch
Hồ Chí Minh:
“Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người”
Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em,
coi đây là sự nghiệp cao quý, là trách nhiệm to lớn đối với thế hệ tương lai,
đối với tiền đề của dân tộc và của đất nước.
Là người giáo viên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, hơn ai hết chúng
ta phải thấy được trọng trách của mình trong sự nghiệp trồng người. Làm sao
cho học sinh yêu thích học tập cũng như hăng hái tham gia các hoạt động tập
thể, sao cho các em cảm thấy trường học là ngôi nhà thứ hai của mình và
mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày vui...
Muốn vậy các em cần được hình thành từng bước trong mọi hoạt động ở
GV : Vũ Thị Quỳnh Trang- Trường Tiểu Học Nam Lợi

Rèn nề nếp cho học sinh lớp 1
lớp, từ nề nếp học tập, ý thức kỷ luật, thái độ giao tiếp với thầy cô, bạn bè,
trong gia đình và ngoài xã hội...rất nhiều điều cần quan tâm mà mảng học
tập là một mảng lớn trong giai đoạn các em đang ngồi trên ghế nhà trường.
Vì chưa có định hướng cụ thể nên các em còn rất nhiều sai sót. Chính vì vậy,
muốn cho các em có nề nếp trong học tập cũng như trong sinh hoạt, biết
ngăn nắp, gọn gàng, khoa học trong từng hoạt động, người giáo viên phải
uốn nắn, rèn giũa cho các em ngay từ khi bước chân vào ngưỡng cửa nhà
trường. Nếu ngay từ lớp một được rèn nề nếp tron...
Rèn nề nếp cho học sinh lớp 1
I/LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Từ thực tế nhiều năm dạy khối lớp 4, tôi vẫn không khỏi thắc mắc sao
các em tuy đã lớn nhưng đa s khi bước vào năm học thì các em lại học tập
,sinh hoạt không theo một n nếp nào hết. Đa số giáo viên khi nhận lớp
trong thời gian đầu năm rất mất thời gian hướng dẫn các em học tập, sinh
hoạt, xử với bạn bè, người lớn,….Năm nay, tôi được nhà trường phân
giảng dạy lớp 1. Qua thời gian giảng dạy và quan sát học sinh lớp mình cũng
như các lớp khác, tôi mới hiểu những điều mà các em chưa đạt được phần
nhiều giáo viên chưa chú trọng hình thành ngay từ những ngày đầu đến
trường một cách đúng đắn.
Xuất phát từ đặc điểm tình hình lớp i riêng: lớp học đa số học sinh
không qua mẫu giáo, nề nếp cần phải uốn nắn nhiều, ý thức tự giác chưa cao,
nhiều gia đình hoàn cảnh éo le dẫn đến các em chưa xây dựng - chưa xác
định được cho mình một hướng đi đúng trong học tập kỉ luật, còn rất tự
do đồng thời kết hợp với đặc điểm tâm sinh lứa tuổi lớp 1 lần đầu tiên cắp
sách tới trường, rất ngây thơ lại lạ trường lạ lớp, bạn bè chưa quen…
Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thấm nhuần lời dạy của chủ tịch
Hồ Chí Minh:
“Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người”
Nhà nước nhân dân ta luôn quan tâm việc bảo vệ chăm sóc trẻ em,
coi đây sự nghiệp cao quý, trách nhiệm to lớn đối với thế hệ tương lai,
đối với tiền đề của dân tộc và của đất nước.
người giáo viên dưới mái trường hội chủ nghĩa, hơn ai hết chúng
ta phải thấy được trọng trách của mình trong sự nghiệp trồng người. Làm sao
cho học sinh yêu thích học tập cũng như hăng hái tham gia các hoạt động tập
thể, sao cho các em cảm thấy trường học ngôi nhà thứ hai của mình và
mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày vui...
Muốn vậyc em cần được hình thành từng bước trong mọi hoạt động
GV : Vũ Thị Quỳnh Trang- Trường Tiểu Học Nam Lợi
Rèn nề nếp cho học sinh lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rèn nề nếp cho học sinh lớp 1 - Người đăng: vuthiquynhtrang17021988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Rèn nề nếp cho học sinh lớp 1 9 10 360