Ktl-icon-tai-lieu

Robot Công nghiệp chương1

Được đăng lên bởi Cua Kềnh
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ch­¬ng­I

TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP
1.1. Các dạng robot công nghiệp
- Đầu thập niên 60, AMF (Americal Machine and Foundry
Company): máy tự động vạn năng - robot công nghiệp.
-Thời kỳ sơ khai của Robot công nghiệp:
Năm 1946 trở về trước: Robot chủ yếu là phỏng sinh học,
vận hành theo cơ học thuần túy.

Thời kỳ tiền Robot 1946-1960: xuất hiện các Robot đầu tiên
phục vụ cho công nghiệp nguyên tử, có sự kết hợp điều khiển
NC với các cơ cấu điều khiển từ xa

- Kỷ nguyên của Robot: từ năm 1960
- Hiện nay, thế kỷ 21, Robot đang phát triển các thế hệ:
+ Robot điều khiển theo chương trình đường dẫn
(Online programming), điều khiển theo thao tác,
điều khiển dẫn - dạy (Teach by lead though).
+ Robot điều khiển thích nghi và thông minh (Off – line).
+ Robot có trí tuệ nhân tạo.

- Môi trường khắc nghiệt:
Phóng xạ độc hại.
Nhiệt độ quá cao, quá thấp: đúc, rèn dập, …
Áp suất quá cao hay quá thấp: dưới đáy biển, trong không gian, …
Nguy hiểm: độ cao lớn.
Độc hại: sơn, phun phủ, bụi, …
Tải trọng lớn, tốc độ cao.
Môi trường đơn điệu, nhàm chán do chuyên môn hóa
lao động cao độ

A set of six-axis robots used for welding

Articulated industrial robot operating in a foundry

Định nghĩa theo tiêu chuẩn AFNOR (Pháp):
IR là một cơ cấu chuyển động tự động có thể lập trình,
lặp lại các chương trình, tổng hợp các chương trình
đặt ra
trên các trục toạ độ;
có khả năng định vị, định hướng, di chuyển các đối
tượng
vật chất: chi tiết, dao cụ, gá lắp… theo những hành
trình
Định nghĩa theo RIA (Robot institute of America):
thay đổi đã chương trình hoá nhằm thực hiện các
nhiệm vụ công nghệ khác nhau.
Robot là một tay máy vạn năng có thể lặp lại các chương
trình
được thiết kế để di chuyển vật liệu, chi tiết, dụng cụ hoặc
các thiết bị chuyên dùng thông qua các chương trình
chuyển động có thể thay đổi để
hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau.

Định nghĩa theo ΓOCT 25686-85 (Nga):
Robot công nghiệp là một máy tự động, đặt cố định
hoặc
di động được, liên kết giữa một tay máy và một hệ
thống
điều khiển theo chương trình, có thể lập trình lại để
hoàn thành các chức năng vận động và điều khiển
trong quá trình sản xuất.
Robot công nghiệp là một máy tự động linh hoạt thay thế
từng phần hoặc toàn bộ các hoạt động cơ bắp và hoạt
động trí tuệ của con người trong nhiều khả năng thích
nghi khác nhau

- Phân loại Robot công nghiệp:
+ Theo tải trọng : Nhẹ, vừa, nặng
+ Theo cấu trúc động học : Nối tiếp, song song
+ Theo công dụng:

Cấu trúc chung của RBCN
Môi trường:
-Đối tượng
-Nhiệt độ
-Lực, môme...
Ch¬ngI
TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP
1.1. Các dạng robot công nghiệp
- Đầu thập niên 60, AMF (Americal Machine and Foundry
Company): máy tự động vạn năng - robot công nghiệp.
-
Thời kỳ sơ khai của Robot công nghiệp:
Năm 1946 trở về trước: Robot chủ yếu là phỏng sinh học,
vận hành theo cơ học thuần túy.
Thời kỳ tiền Robot 1946-1960:
xuất hiện các Robot đầu tiên
phục vụ cho công nghiệp nguyên tử, có sự kết hợp điều khiển
NC với các cơ cấu điều khiển từ xa
Robot Công nghiệp chương1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Robot Công nghiệp chương1 - Người đăng: Cua Kềnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Robot Công nghiệp chương1 9 10 114