Ktl-icon-tai-lieu

SÁCH BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2

Được đăng lên bởi chauhohoang
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 10502 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

=====	=====

SÁCH BÀI GIẢNG

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2005

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2

Biên soạn :

TS. VÕ THỊ THANH HÀ
ThS. HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG

Hiệu đính:

TS. LÊ THỊ MINH THANH

Lời nói đầu

LỜI NÓI ĐẦU
Tập VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG (A2) này là tập hai của bộ sách hướng dẫn học tập môn
Vật lí đại cương cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa của Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông, đã được biên soạn theo chương trình cải cách giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào
tạo thông qua (1990).
Bộ sách gồm hai tập:
Tập I: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG (A1) bao gồm các phần CƠ, NHIỆT, ĐIỆN, TỪ do
Ts. Vũ Văn Nhơn, Ts. Võ Đinh Châu và Ks. Bùi Xuân Hải biên soạn.
Tập II: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG (A2) bao gồm các phần QUANG HỌC, THUYẾT
TƯƠNG ĐỐI HẸP, CƠ HỌC LƯỢNG TỬ VÀ VẬT LÍ NGUYÊN TỬ do Ts. Võ Thị
Thanh Hà và ThS. Hoàng Thị Lan Hương biên soạn.
Tập sách Vật lí đại cương A2 gồm 8 chương:
- Chương I: Dao động điện từ
- Chương II: Giao thoa ánh sáng
- Chương III: Nhiễu xạ ánh sáng
- Chương IV: Phân cực ánh sáng
- Chương V: Thuyết tương đối hẹp
- Chương VI: Quang học lượng tử
- Chương VII: Cơ học lượng tử
- Chương VIII: Vật lí nguyên tử.
Trong mỗi chương đều có:
1. Mục đích, yêu cầu giúp sinh viên nắm được trọng tâm của chương.
2. Tóm tắt nội dung giúp sinh viên nắm bắt được vấn đề đặt ra, hướng giải quyết và
những kết quả chính cần nắm vững.
3. Câu hỏi lí thuyết giúp sinh viên tự kiểm tra phần đọc và hiểu của mình.
4. Bài tập giúp sinh viên tự kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức lí thuyết để giải
quyết những bài toán cụ thể.
Phân công biên soạn tập VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG (A2) như sau:
Võ Thị Thanh Hà biên soạn lí thuyết các chương II, III, IV, V, VI, VII, VIII.
Hoàng Thị Lan Hương biên soạn lí thuyết chương I và bài tập của tất cả các
chương. 1

3

Lời nói đầu
Tập VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG (A2) này mới in lần đầu, nên không tránh khỏi những
thiếu sót. Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự đóng góp quí báu của bạn đọc cho quyển
sách này.
Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2005
NHÓM TÁC GIẢ

4

Chương 1: Dao động điện từ

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
Dao động điện từ là sự biến thiên tuần hoàn theo thời gian của các đại lượng điện và
từ, cụ thể như điện tích q trên các bản tụ điện, cường độ dòng điện i trong một mạch điện
xoay chiều, hiệu điện thế giữa hai đầu một cuộn dây hay sự biến thiên tuần hoàn của điện
trường, từ trường trong không gian v.v... Tuỳ theo cấu tạo của mạc...
SÁCH BÀI GING
VT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2005
==========
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
SÁCH BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÁCH BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2 - Người đăng: chauhohoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
SÁCH BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2 9 10 699