Ktl-icon-tai-lieu

Sách hướng dẫn học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 6560 lần   |   Lượt tải: 39 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Biên soạn :

ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
CN. ĐỖ MINH SƠN

LỜI NÓI ĐẦU
Để phục vụ cho việc tự nghiên cứu và học tập của sinh viên theo phương thức đào tạo
từ xa của Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông. Bộ môn Mác-Lênin thuộc khoa Cơ bản
I - Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức biên soạn tập sách Hướng dẫn học
tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Tập sách được biên soạn dựa trên cơ sở giáo trình tư
tưởng Hồ Chí Minh (dùng trong các trường đại học, cao đẳng) của Bộ Giáo dục – Đào tạo,
do nhà xuất bản chính trị Quốc gia phát hành năm 2005
Tài liệu được trình bày dưới dạng hướng dẫn học tập gồm 7 chương sát với giáo trình
tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ Giáo dục - Đào tạo và tài liệu hướng dẫn giảng dạy, học tập
các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tháng 1 năm 2007. Tài liệu sẽ giúp cho
người học tiếp thu và nắm vững một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của tư tưởng
Hồ Chí Minh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt nam trong quá trình hoạch định chủ
trương đường lối chiến lược, sách lược trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như quá
trình kiên trì giữ vững định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam.
Nôi dung được biên soạn theo trình tự: Nêu rõ mục đích yêu cầu, trọng tâm trọng điểm
của bài, những nội dung cơ bản, những nguyên tắc chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động
thực tiễn được rút ra từ những nội dung cơ bản. Hệ thống câu hỏi đặt ra giúp người học có
thể tự mình xây dựng đề cương để học tập được tốt hơn.
Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã rất cố gắng song chắc chắn không tránh khỏi
những thiếu sót, hạn chế nhất định, rất mong được các đồng nghiệp và các bạn sinh viên
đóng góp ý kiến để lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn.
Xin trân trọng cám ơn !

Chương 1: Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

CHƯƠNG I
KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Học tập, nghiên cứu chương I cần nắm vững những nội dung chủ yếu sau đây:
- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn tư tưởng Hồ Chí Minh
- Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
- Các nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
- Các giai đoạn chủ yếu của quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
- Ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đối
với sự nghiệp...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách hướng dẫn học tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Sách hướng dẫn học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 734