Ktl-icon-tai-lieu

sách toán tổ hợp hay

Được đăng lên bởi chuan28062000
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề:Toán Logic& Rời rạc

|1

Lê Trần Nhạc Long ( Chủ Biên) – Trần Nguyễn Quốc Cƣờng

Chuyªn ®Ò

To¸n logic
vµ rêi r¹c

Đà Nẵng 1/2011

⎈⪸

⪷

Chuyên đề:Toán Logic& Rời rạc

|2

Lêi nãi ®Çu
Thượng đế có tất cả những lời giải ngắn nhất
và hay nhất của mọi bài toán
(P.Erdos)

Hiện nay các bài toán về lí thuyết tổ hợp càng ngày càng có vẻ xa lạ với học sinh
chúng ta và cũng có khi xa lạ với nhiều bạn học sinh chuyên toán, các bạn còn e ngại vì
khi nhìn vào các bài toán có vẻ “ dao to búa lớn” vì sao? Không hiểu hết đề hay khó quá.
Điều đó càng khiến cho những con ngƣời tò mò ham học hỏi muốn lao vào. Những bài
toán tổ hợp đều làm cho con ngƣời rèn một tƣ duy cao, nó nhƣ những câu hỏi IQ thú vị.
Có một số bài toán các bạn sẽ nghĩ điều đó hiển nhiên mà sao chứng minh lại khó quá?
Đó chính là mấu chốt vấn đề của một bài toán tổ hợp. Để làm tốt các bài toán này cũng
đòi hỏi các bạn một tƣ duy cao, những suy luận tinh tế , sắc bén. Để đƣợc nhƣ vậy cũng
yêu cầu các bạn một sự luyện tập. Trong bài viết này , tôi xin đề cập đến một số vấn đề
sơ cấp và phổ biến của toán tổ hợp để mong có thể phần nào truyền tải đến một số bạn
yêu toán dễ dàng tiếp cận và cũng ít e ngại hơn với các bài toán tổ hợp nữa. Vì kiến thức
còn hạn hẹp nên có một vài sự sai xót , mong các bạn thông cảm .
Qua đây tôi cũng xin giới thiệu với các bạn một số website cho các bạn yêu toán:
w.w.w.diendantoanhoc.net;( Diễn đàn VMF) và một số diễn đàn khác nhƣ:
w.w.w.mathscope.org ; w.w.w.mathlinks.ro ; w.w.w.math.vn…..ở đó các bạn sẽ học hỏi
đƣợc nhiều kinh nghiệm và tiếp xúc với bạn bè bốn phƣơng.
Cuối cùng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các anh Phạm Hy Hiếu ( Sinh viên đại học
ngoại thƣơng Sài Gòn- Huy chƣơng bạc IMO 2009) , anh Võ Quốc Bá Cẩn (sinh viên
Đaị học Y Dƣợc Cần Thơ) đã sửa chữa, đóng góp giúp tôi hoàn thành bài viết này.Cảm
ơn các bạn đã đón đọc bài viết của tôi. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về đựa chỉ:
winwave1995@yahoo.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua nick yahoo: winwave1995
Lê Trần Nhạc Long

Chuyên đề:Toán Logic& Rời rạc

|3

MỤC LỤC
Lời nói đầu……………………………………………………………………………..2
Problem 1:Các bài toán giải bằng đồ thị
Lê Trần Nhạc Long………………………………………………………………………..……..4
Problem 2:Các bài toán giải bằng tô màu
Lê Trần Nhạc Long………………………………………………………………………………………10

Problem 3: Nguyên lí bất biến, đơn biến.
Lê Trần Nhạc Long……………………………………………………………………………18
Problem 4: Nguyên lí cực hạn
Trần Nguyễn Quốc Cường…………………………………………………………..………26
Problem 5: Nguyên lí Dirichlet và ứng dụng
Lê Trần ...
C h u y ê n đ : T o á n L o g i c & R i r c | 1
Lê Trn Nhc Long ( Ch Biên) Trn Nguyn Quốc Cƣờng
Chuyªn ®Ò
To¸n logic
vµ rêi r¹c
Đà Nẵng 1/2011
sách toán tổ hợp hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sách toán tổ hợp hay - Người đăng: chuan28062000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
sách toán tổ hợp hay 9 10 537