Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghệm : Giúp học sinh học tốt môn Khoa học

Được đăng lên bởi Ngọc Bích
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÚC

Chuyên đề

Giuùp hoïc sinh hoïc toát
moân Khoa hoïc
Lôùp 4 &5

Thaùng 9 naêm 2010
Chuyên đề: Giúp HS học tốt môn Khoa học lớp 4 & 5

1

Chuyên đề
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC
LỚP 4 và 5
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Khoa học là môn học về các sự vật, hiện tượng tự nhiên, về cơ thể và sức khỏe
của con người. Với trình độ phát triển tư duy của học sinh lớp cuối cấp Tiểu học,
chương trình môn Khoa học lớp 5 đã đưa vào những nội dung về tính chất, đặc điểm
của các quá trình, hiện tượng trong tự nhiên, trong cơ thể người. Các hiện tượng hay
quá trình diễn ra trong tự nhiên nhiều khi rất khó quan sát trong điều kiện bình
thường, bằng mắt thường. Bởi chúng diễn ra quá nhanh hoặc quá chậm, hoặc “vô
hình”. Những kiến thức về tính chất và sự biến đổi của các chất thì lại rất trừu tượng,
muốn nhận thấy chúng, cần phải tạo ra sự tương tác, phản ứng giữa các chất, nghĩa là
cần phải quan sát, phân tích, tổng hợp, thí nghiệm,…. Do vậy, để học sinh học tốt
môn Khoa học lớp 5, việc sử dụng các phương pháp dạy học sao cho đạt hiệu quả cao
nhất vẫn là vấn đề cần được giáo viên quan tâm . Do đó, cần phải có những phương
pháp cụ thể để giúp HS học tốt môn Khoa học lớp 5. Đó là lý do chúng tôi chọn đề tài
này.

B. PHẦN NỘI DUNG
I. THỰC TRẠNG
1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường cùng các Ban ngành
đoàn thể.
- Giáo viên (GV) tổ khối 4, 5 đã được tham gia các lớp tập huấn thay sách,
nghiên cứu chương trình bồi dưỡng thường xuyên và học tập các lớp Mô đun.
- Phương tiện giảng dạy, tài liệu nghiên cứu khá đầy đủ.
- Đội ngũ GV khối 4, 5 có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy.
2. Khó khăn
- Khả năng ứng xử của học sinh (HS) trong một số tình huống có liên quan đến
sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng còn hạn chế.
- HS ít nêu thắc mắc, đặt câu hỏi trong quá trình học tập; khả năng diễn đạt
những hiểu biết bằng lời nói, bài viết, hình vẽ, sơ đồ,… còn hạn chế nên một số HS
chưa quan tâm đến môn môn học
- Khả năng phân tích, so sánh, rút ra những dấu hiệu chung và riêng của một số
sự vật, hiện tượng đơn giản trong tự nhiên còn hạn chế.
II. MỤC TIÊU
Môn Khoa học ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh đạt được:
1. Một số kiến thức ban đầu về:
Chuyên đề: Giúp HS học tốt môn Khoa học lớp 4 & 5

2

- Sự trao đổi chất, nhu cầu dinh dưỡng và sự sinh sản, sự lớn lên của cơ thể
người. Cách phòng tránh một số bệnh thông thường và bệnh truyền nhiễm.
- Sự trao đổi chất, sự sinh sản của thực vật, động vật.
- Đặc điểm và ứn...
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÚC
Chuyên đề
Giuùp hoïc sinh hoïc toát
moân Khoa hoïc
Lôùp 4 &5
Thaùng 9 naêm 2010
Chuyên đề: Giúp HS học tốt môn Khoa học lớp 4 & 5
1
Sáng kiến kinh nghệm : Giúp học sinh học tốt môn Khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghệm : Giúp học sinh học tốt môn Khoa học - Người đăng: Ngọc Bích
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghệm : Giúp học sinh học tốt môn Khoa học 9 10 139