Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi Đinh Hoàng Lĩnh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I- TÊN ĐỀ TÀI:
Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiêm lớp.
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Đảng và và nước ta luôn quan tâm đến sự phát triển của giáo dục đặc
biệt là giai đoạn hiện, giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu củng chính
là nền tảng để phát triển đất nước tạ tiền đề cho tương lai đang trên đà hội
nhập phát triển kinh tế. Nói như vậy là để đất nước phát triển về mọi lĩnh
vưc, nhất là phát triển về kinh tế thì ngành giáo dục là ngành đầu tiên khai
trương mở lối. Vì vậy ngành giáo dục của chúng ta cần chú trọng vào việc
đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, việc đào tạo này bắt nguồn từ đâu ?
Ai là người đào tạo ? và thế hệ đào tạo là tần lớp đội ngũ nào ? Với nhiều
câu hỏi đặt ra như thế muốn giải quyết được những vấn đề đó thì giáo dục
được đặt lên một vị ví quan trọng. Người giáo viên Tiểu học hầu như chịu
trách nhiệm hoàn toàn về nhiệm vụ trồng người. Người giáo viên có trách
nhiệm xây dựng tập thể trẻ em , tổ chức các hoạt động của học sinh và khơi
sâu trí thức của các em, rèn luyện kĩ năng giáo dục cách ứng xử , phát triển
năng lực của học sinh. Học sinh Tiểu học chưa biết hành động độc lập, giáo
viên phải là người tổ chức hoạt động làm cho mỗi học sinh có được công
việc thích hợp và bộc lộ khả năng của mình
Ở đầu mỗi năm học, ở cùng một trường học, cùng một khối lớp, chất
lượng học tập của học sinh cũng tương đương nhau. Nhưng tại sao đến cuối
năm, chất lượng học tập và hạnh kiểm của học sinh lớp này lại vượt trội
hẳn so với các lớp khác; sĩ số của lớp này duy trì 100% nhưng ở những lớp
khác lại có tới 2, 3 học sinh bỏ học, thậm chí có em đang ở nhà nhưng vẫn
không thể vận động đi học trở lại được. Tất cả những điểm khác biệt đó
đều do giáo viên chủ nhiệm lớp tạo ra. Giáo viên chủ nhiệm nào có tinh
thần trách nhiệm cao, tận tâm với học sinh của mình thì chắc chắn sẽ tìm ra
được các biện pháp để thu hút học sinh đến lớp, làm cho học sinh trở nên
chăm ngoan, thích đi học và luôn cảm thấy “mỗi ngày đến trường là một
niềm vui”.
Mặt khác, tuy giáo viên chủ nhiệm lớp ở Tiểu học dạy được tất cả các
lớp (từ lớp 1 đến lớp 5) nhưng trong thực tế, không phải giáo viên nào cũng
theo học sinh của mình từ lớp này lên lớp khác. Vì vậy, mỗi năm lên lớp,
các em lại được học với một thầy (cô) khác nhau. Nếu giáo viên lớp dưới
làm tốt công tác chủ nhiệm, xây dựng tốt nề nếp lớp học, rèn luyện cho học
sinh phương pháp tự học và nhiều kĩ năng sống cơ bản khác; nhưng lên lớp
trên, giáo viên chủ nhiệm lớp không duy trì, không phát huy thì rồi nề nếp
lớp...
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I- TÊN ĐỀ TÀI:
Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiêm lớp.
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Đảngvà nước ta luôn quan tâm đến sự phát triển của giáo dục đặc
biệt là giai đoạn hiện, giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu củng chính
nền tảng để phát triển đất nước tạ tiền đề cho tương lai đang trên đà hội
nhập phát triển kinh tế. Nói như vậy để đất ớc phát triển về mọi lĩnh
vưc, nhất phát triển về kinh tế thì ngành giáo dục ngành đầu tiên khai
trương mở lối. vậy ngành giáo dục của chúng ta cần chú trọng vào việc
đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, việc đào tạo này bắt nguồn từ đâu ?
Ai người đào tạo ? và thế hệ đào tạo là tần lớp đội ngũ nào ? Với nhiều
câu hỏi đặt ra như thế muốn giải quyết được những vấn đề đó thì giáo dục
được đặt lên một vị quan trọng. Người giáo viên Tiểu học hầu như chịu
trách nhiệm hoàn toàn v nhiệm v trồng người. Người giáo viên có trách
nhiệm xây dựng tập thể trẻ em , tổ chức các hoạt động của học sinh và khơi
sâu trí thức của các em, rèn luyện kĩ năng giáo dục cách ứng xử , phát triển
năng lực của học sinh. Học sinh Tiểu học chưa biết hành động độc lập, giáo
viên phải là người t chức hoạt động làm cho mỗi học sinh được công
việc thích hợp và bộc lộ khả năng của mình
đầu mỗi năm học,ng một trường học, cùng một khối lớp, chất
lượng học tập của học sinh cũng tương đương nhau. Nhưng tại sao đến cuối
năm, chất lượng học tập hạnh kiểm của học sinh lớp y lại vượt trội
hẳn so với các lớp khác; sĩ số của lớp này duy trì 100% nhưng ở những lớp
khác lại có tới 2, 3 học sinh bỏ học, thậm chí có em đang nhà nhưng vẫn
không thể vận động đi học trở lại được. Tất cả những điểm khác biệt đó
đều do giáo viên chủ nhiệm lớp tạo ra. Giáo viên chủ nhiệm nào tinh
thần trách nhiệm cao, tận tâm với học sinh của mình thì chắc chắn stìm ra
được các biện pháp đthu t học sinh đến lớp, làm cho học sinh trở nên
chăm ngoan, thích đi học luôn cảm thấy “mỗi ngày đến trường một
niềm vui”.
Mặt khác, tuy giáo viên chủ nhiệm lớp ở Tiểu học dạy được tất ccác
lớp (từ lớp 1 đến lớp 5) nhưng trong thực tế, không phải giáo viên nào cũng
theo học sinh của mình từ lớp này lên lớp khác. vậy, mỗi năm lên lớp,
các em lại được học với một thầy (cô) khác nhau. Nếu giáo viên lớp dưới
làm tốt công tác chủ nhiệm, xây dựng tốt nề nếp lớp học, rèn luyện cho học
sinh phương pháp tự học và nhiều kĩ năng sống cơ bản khác; nhưng lên lớp
trên, giáo viên chủ nhiệm lớp không duy trì, không phát huy t rồi nề nếp
lớp học và chất lượng học tập của học sinh sẽ ra sao? Do vậy, công tác chủ
nhiệm lớp phải được thực hiện đồng bộ từ lớp Một đến lớp Năm. Nề nếp
lớp học, phương pháp học tập, đạo đức, nhân cáchcác kĩ năng sống của
- 1 -
Sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: Đinh Hoàng Lĩnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 9 10 435