Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi huyvo2001-8-25
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Tên đề tài:
"MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP BỐN
RÚT GỌN PHÂN SỐ"
2 Đặt vấn đề:
a) Tầm quan trọng của vấn đề: Rút gọn phân số để được phân số tối giản
là kĩ năng khá quan trọng trong chương phân số của chương trình toán lớp 4
(Học kì II). Học sinh biết cách rút gọn phân số đúng, nhanh thì sẽ tiết kiệm
được thời gian đồng thời thuận lợi trong việc tính toán ở chương phân số.
Chính vì thế, tôi đã tiến hành nghiên cứu và thực nghiệm đề tài: "Một số
biện pháp giúp học sinh lớp bốn rút gọn phân số".Thế nhưng, trong quá trình
giảng dạy, tôi nhận thấy kĩ năng rút gọn phân số, tìm phân số tối giản thì học
sinh làm rất chậm, mất nhiều thời gian nhưng kết quả cuối cùng đôi khi vẫn
chưa phải là phân số tôí giản.
b) Giới hạn của đề tài: Trong phạm vi đề tài này, tôi xin đúc kết các biện
pháp đã làm giúp học sinh biết rút gọn phân số để được phân số tối giản nhanh
nhất.
c) Thực trạng trước khi áp dụng đề tài này: Trong quá trình giảng dạy,
cũng như trong lức chấm bài của học sinh, tôi nhận thấy kĩ năng rút gọn phân
số, tìm phân số tối giản thì học sinh làm rất chậm, mất nhiều thời gian nhưng
kết quả cuối cùng đôi khi vẫn chưa phải là phân số tôí giản. Với thực trạng này,
tôi nghĩ cần phải có những biện pháp giúp các em rút gọn phân số tìm ra phân
số tối giản nhanh để học tốt chương phân số trong chương trình toán Lớp Bốn.
3. Cơ sở lí luận: Trong sách toán giáo viên lớp 4 hướng dẫn cách rút gọn
phân số như sau:
- Giáo viên nêu ví dụ 1: Rút gọn phân số

10
15

. Cho học sinh tự tìm cách giải

quyết vấn đề và giải thích đã căn cứ vào đâu để giải quyết như thế.
+ Gợi ý cho học sinh: Từ phân số

10
15

theo tính chất cơ bản của phân số

có thể chuyển thành phân số có mẫu số và tử số bé hơn như sau:

10
15

=

10 : 5
=
15 : 5

2
3

Cho học sinh nhận xét hai phân số

10
15

và

2
3

+ Học sinh kết luận: Có thể rút gọn phân số để được một phân số có mẫu
số và tử số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho.
- Hướng dẫn rút gọn phân số

6
8

;

18
54

+ Gợi ý cho học sinh: 18 và 54 cùng chia hết cho số nào ?
1

Dựa vào dấu hiệu chia hết, học sinh sẽ trả lời là 2, hoặc 3; hoặc 9.
* Học sinh có thể làm như sau:
a)
b)
c)

18
54
18
54
18
54

=
=
=

18 : 2
54 : 2
18 : 9
54 : 9
18 : 3
54 : 3

=
=
=

9:9
1
9
=
=
Hoặc
27
27 : 9
3
1
2
2:2
=
=
Hoặc
6
6:2
3
1
6
6:6
=
=
18
18 : 6
3

Với việc hướng dẫn học sinh rút gọn phân số như vậy là rất dài dòng, tốn
nhiều thời gian đối với những phân số có tử số và mẫu số là những số có 3, 4
chữ số. Đây là vấn đề cần quan tâm trong việc giúp...
1. Tên đề tài:
"MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP BỐN
RÚT GỌN PHÂN SỐ"
2 Đặt vấn đề:
a) Tầm quan trọng của vấn đề: Rút gọn phân số để được phân số tối giản
năng k quan trọng trong chương phân số của chương trình toán lớp 4
(Học II). Học sinh biết cách rút gọn phân số đúng, nhanh thì sẽ tiết kiệm
được thời gian đồng thời thuận lợi trong việc tính toán ở chương phân số.
Chính thế, tôi đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm đề tài: "Một số
biện pháp giúp học sinh lớp bốn rút gọn phân số".Thế nhưng, trong quá trình
giảng dạy, tôi nhận thấy năng rút gọn phân số, tìm phân số tối giản thì học
sinh làm rất chậm, mất nhiều thời gian nhưng kết quả cuối cùng đôi khi vẫn
chưa phải là phân số tôí giản.
b) Giới hạn của đề tài: Trong phạm vi đề tài này, tôi xin đúc kết các biện
pháp đã làm giúp học sinh biết rút gọn phân số để được phân số tối giản nhanh
nhất.
c) Thực trạng trước khi áp dụng đề tài này: Trong quá trình giảng dạy,
cũng như trong lức chấm bài của học sinh, i nhận thấy năng rút gọn phân
số, tìm phân số tối giản thì học sinh làm rất chậm, mất nhiều thời gian nhưng
kết quả cuối cùng đôi khi vẫn chưa phải là phân số tôí giản. Với thực trạng này,
tôi nghĩ cần phải những biện pháp giúp các em rút gọn phân số tìm ra phân
số tối giản nhanh để học tốt chương phân số trong chương trình toán Lớp Bốn.
3. sở luận: Trong sách toán giáo viên lớp 4 hướng dẫn cách rút gọn
phân số như sau:
- Giáo viên nêu dụ 1: Rút gọn phân số
15
10
. Cho học sinh tự tìm cách giải
quyết vấn đề và giải thích đã căn cứ vào đâu để giải quyết như thế.
+ Gợi ý cho học sinh: Từ phân số
15
10
theo tính chất cơ bản của phân số
thể chuyển thành phân số mẫu số tử số hơn như sau:
15
10
=
5:15
5:10
=
3
2
Cho học sinh nhận xét hai phân số
15
10
3
2
+ Học sinh kết luận: thể rút gọn phân số đ được một phân số mẫu
số và tử số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho.
- Hướng dẫn rút gọn phân số
8
6
;
54
18
+ Gợi ý cho học sinh: 18 và 54 cùng chia hết cho số nào ?
1
Sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: huyvo2001-8-25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 9 10 510