Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi menmeo1987
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 917 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SÁNG KIẾN
Năm học: 2014 – 2015
Kính giử: Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp
Họ và tên: Hà Thị Mến
Sinh ngày: 27 – 06 - 1987
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường MN Ta Ma
Tên sáng kiến: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo làm
quen với văn học lớp mẫu giáo ghép 3 – 4 tuổi trung tâm trường Mầm non Ta
Ma
PHẦN A: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
Trẻ em rất yêu thích đồ chơi, ngoài việc giải trí, đồ chơi có tác dụng giáo dục
cao, nhất là trong những năm đầu đời của con người. Mỗi món đồ chơi, ít nhất
cũng cung cấp một cơ hội để trẻ tìm hiểu, khám phá. Các món đồ chơi tốt sẽ
tham gia vào quá trình nhận thức, tác động tích cực tới các giác quan của trẻ,
khuyến khích phát huy trí tưởng tượng và cho trẻ học tập kỹ năng tương tác với
người khác và nhiều kỹ năng khác. Trẻ em bất cứ ở đâu, bất cứ dân tộc nào,
cũng mong muốn có đồ chơi để chơi.
Đồ chơi giúp phát triển nhận thức của trẻ, với đồ chơi, trẻ được vui chơi và học
tập cùng một lúc. Học thông qua đồ chơi và trò chơi giúp trẻ hình thành thái độ tích
cực với việc học tập. giáo viên sử dụng nó để dạy các kiến thức về khám phá khoa
học, văn học, các biểu tượng toán học, tạo hình…..,cung cấp và rèn luyện những kỹ
năng xã hội cần thiết cho trẻ và cho sự trưởng thành sau này của chúng. Nó có ý
nghĩa nhơ đồ dùng để dạy học. Đồ chơi của trẻ và đồ dùng dạy học của cô giáo tuy
hai tên gọi nhưng chung một ý nghĩa. Sử dụng đồ chơi để dạy học là phù hợp với
đặc điểm tâm lý và nhận thức của trẻ em, giúp cho giáo viên có cơ sở thực hện tốt
chương trình giáo dục mầm non. Lớp học mầm non không thể không có đồ chơi
cũng như giáo viên mầm non không thể không có đồ dùng dạy học. Do đó, bằng
1

mọi hình thức nhà trường và các cô giáo cần cung cấp cho trẻ đồ chơi càng nhều
càng tốt.
Đồ chơi có vai trò quan trọng như vậy nhưng không phải tất cả trẻ em đều có đồ
chơi. Những hình ảnh trẻ em thiếu thốn đồ chơi thấy rất rõ ở những vùng nông
thôn, vùng sâu, vùng xa ở những nơi điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Để bù đáp
cho sự thiếu thốn và giảm chi phí mua sắm, giáo viên mầm non phải tự làm đồ chơi
cho lớp. Ở những nơi có điều kiện sống cao hơn, sự phát triển ồ ạt của đồ chơi công
nghiệp đã khiến một số người cho rằng: đồ chơi công nghệ cao cung cấp cơ hội
giáo dục tốt nhất. Nhưng cũng có người quan niệm khác: Đồ chơi tự làm tuy đơn
giản nhưng cũng phát huy khả năng tưởng tượng và sáng tạo của trẻ. Trẻ mầm non
nói chung thường hứng thú với tất cả hai lo...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SÁNG KIẾN
Năm học: 2014 – 2015
Kính giử: Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp
Họ và tên: Hà Thị Mến
Sinh ngày: 27 – 06 - 1987
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường MN Ta Ma
Tên sáng kiến: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo làm
quen với văn học lớp mẫu giáo ghép 3 – 4 tuổi trung tâm trường Mầm non Ta
Ma
PHẦN A: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
Trẻ em rất yêu thích đồ chơi, ngoài việc giải trí, đồ chơi có tác dụng giáo dục
cao, nhất là trong những năm đầu đời của con người. Mỗi món đồ chơi, ít nhất
cũng cung cấp một cơ hội để trẻ tìm hiểu, khám phá. Các món đồ chơi tốt sẽ
tham gia vào quá trình nhận thức, tác động tích cực tới các giác quan của trẻ,
khuyến khích phát huy trí tưởng tượng và cho trẻ học tập kỹ năng tương tác với
người khác và nhiều kỹ năng khác. Trẻ em bất cứ ở đâu, bất cứ dân tộc nào,
cũng mong muốn có đồ chơi để chơi.
Đồ chơi giúp phát triển nhận thức của trẻ, với đồ chơi, trẻ được vui chơi học
tập cùng một lúc. Học thông qua đồ chơi và trò chơi giúp trẻ hình thành thái độ tích
cực với việc học tập. giáo viên sử dụng để dạy các kiến thức về khám phá khoa
học, văn học, các biểu tượng toán học, tạo hình…..,cung cấp và rèn luyện những kỹ
năng hội cần thiết cho trẻ cho sự trưởng thành sau này của chúng. ý
nghĩa nhơ đồ dùng để dạy học. Đồ chơi của trẻ và đồ dùng dạy học của giáo tuy
hai tên gọi nhưng chung một ý nghĩa. Sử dụng đồ chơi để dạy học phù hợp với
đặc điểm tâm nhận thức của trẻ em, giúp cho giáo viên sở thực hện tốt
chương trình giáo dục mầm non. Lớp học mầm non không thể không đồ chơi
cũng như giáo viên mầm non không thể không đồ dùng dạy học. Do đó, bằng
1
Sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: menmeo1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 9 10 844