Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi lethioanh75
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN THỨ NHẤT
MỞ ĐẦU
A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Toán học là bộ môn khoa học được coi là chủ lực, bởi trước hết toán học hình thành cho các
em tính chính xác, tính hệ thống, tính khoa học và tính logic,…vì thế nếu chất lượng dạy và học
toán được nâng cao thì có nghĩa là chúng ta tiếp cận với nền kinh tế tri thức khoa học hiện đại,
giàu tính nhân văn của nhân loại.
Cùng với sự đổi mới chương trình và sách giáo khoa, tăng cường sử dụng thiết bị, đổi mới
phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy và học toán nói riêng trong trường
THCS hiện nay là tích cực hóa hoạt động học tập, hoạt động tư duy, độc lập sáng tạo của học
sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự học, nhằm nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết
vấn đề, rèn luyện và hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức một cách khoa học, sáng tạo vào
thực tiễn.
Các dạng bài tập của môn toán ở trường phổ thông rất đa dạng và phong phú. Một trong
những dạng toán của Đại số ở bậc THCS là giải phương trình, trong đó “ Giải phương trình quy
về phương trình bậc hai” là một dạng toán nằm trong số đó.
Phương trình quy về phương trình bậc hai là dạng toán tương đối khó đối với học sinh
THCS. Dạng toán này có nhiều cách giải, vì vậy đòi hỏi học sinh phải biết vận dụng linh hoạt.
Các bài toán về phương trình quy về phương trình bậc hai thường hay được đưa vào dạy cho học
sinh khá và giỏi. Trong chương trình sách giáo khoa chỉ đưa ra các bài tập ở mức độ đơn giản,
song thực chất học sinh được làm quen với các bài toán giải phương trình từ bậc tiểu học với
cách giải đơn giãn hơn ở dạng bài ‘tìm x” và kiến thức loại này được nâng cao dần ở các lớp trên
nhưng với phương trình quy về phương trình bậc hai, các em chỉ được làm quen ở lớp 8, lớp 9
dưới dạng đơn giản và được học nhiều ở bậc trung học phổ thông. Dạng toán “ Giải phương
trình quy về phương trình bậc hai” được đề cập nhiều trong các loại sách tham khảo, do vậy
giáo viên rất khó khăn trong việc sưu tầm, tuyển chọn.
Trong nhiều năm giảng dạy và công tác, bản thân tôi nhận thấy rằng những dạng toán khó
nhưng rất hay trong chương trình toán trung học cơ sở rất nhiều , nhưng không có một tài liệu
nào đưa ra phương pháp giải cụ thể các dạng toán này. Là một giáo viên bộ môn toán và thường
xuyên bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8, 9. Bản thân tôi tự nhận thấy rằng: Cần có một tài liệu viết
về cách giải “phương trình quy về phương trình bậc hai” một cách đầy đủ và phù hợp với
chương trình toán trung học cở sở giúp thầy giáo, cô giáo và các em học sinh có tài liệu tham
...
PHẦN THỨ NHẤT
MỞ ĐẦU
A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Toán học là bộ môn khoa học được coi là chủ lực, bởi trước hết toán học hình thành cho các
em tính chính xác, tính hệ thống, tính khoa học tính logic,thế nếu chất lượng dạy học
toán được nâng cao thì nghĩa chúng ta tiếp cận với nền kinh tế tri thức khoa học hiện đại,
giàu tính nhân văn của nhân loại.
Cùng với sự đổi mới chương trình và sách giáo khoa, tăng cường sử dụng thiết bị, đổi mới
phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy và học toán nói riêng trong trường
THCS hiện nay tích cực hóa hoạt động học tập, hoạt động duy, độc lập sáng tạo của học
sinh, khơi dậy phát triển khả năng tự học, nhằm nâng cao năng lực phát hiện giải quyết
vấn đề, rèn luyện hình thành năng vận dụng kiến thức một cách khoa học, sáng tạo vào
thực tiễn.
c dạng bài tập của môn toán trường phổ thông rất đa dạng phong phú. Một trong
những dạng toán của Đại số ở bậc THCS là giải phương trình, trong đó “ Giải phương trình quy
về phương trình bậc hai” là một dạng toán nằm trong số đó.
Phương trình quy về phương trình bậc hai dạng toán tương đối khó đối với học sinh
THCS. Dạng toány nhiều cách giải, vậy đòi hỏi học sinh phải biết vận dụng linh hoạt.
Các bài toán về phương trình quy về phương trình bậc hai thường hay được đưa vào dạy cho học
sinh khá giỏi. Trong chương trình sách giáo khoa chỉ đưa ra các bài tập mức độ đơn giản,
song thực chất học sinh được làm quen với các bài toán giải phương trình từ bậc tiểu học với
cách giải đơn giãn hơn ở dạng bài ‘tìm x” và kiến thức loại này được nâng cao dần ở các lớp trên
nhưng với phương trình quy về phương trình bậc hai, các em chỉ được làm quen lớp 8, lớp 9
dưới dạng đơn giản và được học nhiều bậc trung học phổ thông. Dạng toán Giải phương
trình quy về phương trình bậc hai được đề cập nhiều trong các loại sách tham khảo, do vậy
giáo viên rất khó khăn trong việc sưu tầm, tuyển chọn.
Trong nhiều năm giảng dạy công tác, bản thân tôi nhận thấy rằng những dạng toán khó
nhưng rất hay trong chương trình toán trung học s rất nhiều , nhưng không một tài liệu
nào đưa ra phương pháp giải cụ thể các dạng toán này. Là một giáo viên bộ môn toán và thường
xuyên bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8, 9. Bản thân tôi tự nhận thấy rằng: Cần có một tài liệu viết
về cách giải phương trình quy về phương trình bậc hai một cách đầy đủ phù hợp với
chương trình toán trung học cở sở giúp thầy giáo, giáo các em học sinh tài liệu tham
khảo giảng dạy và học tập.
Từ suy nghĩ đó bản thân tôi đã tham khảo nhiều loại sách, đọc nhiều tài liệu, cùng với kiến
thức kinh nghiệm của bản thân, tuyển chọn một số dạng bài tập về “phương trình quy về
phương trình bậc hai phương pháp áp dụng cho từng dạng để viết thành đề tài Một số
phương pháp giải phương trình quy về phương trình bậc hai trong phạm vi chương trình toán
trung học sở, với mục đích giúp giáo viên tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh giỏi
lớp 8, 9. Học sinh sau khi học tài liệu trong cuốn sách này sẽ dễ dàng giải được các dạng toán về
phương trình quy về phương trình bậc hai các em sẽ gặp trong chương trình toán cấp 2,
nhằm giúp học sinh tháo gỡ giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc trong học tập đồng
thời nâng cao chất lượng bộ môn.
Kiến thức trong tài liệu này từ thấp đến cao, từ đơn giãn đến phức tạp nên thầy, giáo
bạn đọc dễ dàng tiếp cận và nghiên cứu.
B. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
Đề i nhiệm vụ nghiên cứu khái niệm phương trình nói chung phương trình quy về
phương trình bậc hai nói riêng, qua đó hệ thống một số phương pháp giải phương trình bậc cao,
phương trình chứa ẩn mẫu, phương trình tỉ một số dạng khác, đồng thời chọn ra một số
1
Sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: lethioanh75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 9 10 641