Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi c1phuongdongb-ub-quangninh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN I: MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Năm học 2013 - 2014 là một trong những năm học thực hiện các cuộc vận
động lớn của ngành giáo dục như: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một
tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo", và phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực” ; Tập trung chỉ đạo đổi mới quản lý, đổi
mới tổ chức dạy học theo hướng dạy học tích cực; Tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ
năng sống; thực hiện chất lượng mục tiêu, nội dung và hình thức giáo dục toàn diện.
... Để thực hiện được các nội dung vừa nêu người giáo viên phải thường xuyên đổi
mới phương pháp dạy học.
Năm học 2013 - 2014 là năm thứ 2 thực hiện thể nghiệm chương trình
“Trường Tiểu học mới VNEN” mà trường đang thực hiện. Bên cạnh những mặt
thuận lợi mà chương trình đem lại thì bên cạnh đó cũng có một số nhũng mặt còn
chưa được thuận lợi khi áp dụng tại trường như vẫn còn học sinh yếu kém.
Trong công cuộc đổi mới giáo dục và thực hiện nghiêm túc chủ trương chính
sách của Đảng và Nhà nước nói chung của Ngành giáo dục nói riêng về việc nói
không với tiêu cực và bệnh thành tích. Theo thống kê trên toàn quốc nói chung và của
các trường tiểu học nói riêng đã có biết bao học sinh ở lại lớp và học sinh yếu kém
ngồi nhầm chỗ. Học sinh bỏ học do quá yếu không theo học được. Điều đó khiến tôi
rất trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng học sinh yếu kém, giúp học sinh nắm
được kiến thức cơ bản ngay từ những năm học các lớp ở cấp tiểu học. Đó là nền
móng cho sự phát triển của học sinh sau này. Qua 10 năm được giảng dạy ở các khối
lớp khác nhau, năm nào vào đầu năm khi nhận chất lượng lớp tôi cũng có ít nhất 4
học sinh có học lực yếu kém đó là hiện tượng đã có từ nhiều năm nay trong các nhà
trường.
Mỗi học sinh là một cá thể riêng biệt, các em khác nhau về ngoại hình, tích
cách và cả khả năng nhận thức trong học tập. Có học sinh tiếp thu bài học rất nhanh,
nhưng cũng có những em tiếp thu bài rất chậm, thậm chí là không hiểu gì thông qua
1

các hoạt động trên lớp (Nhất là 2 môn Toán và Tiếng Việt) hai môn này có vị trí rất
quan trọng, là một giáo viên chủ nhiệm thì tôi phải làm gì đối với những học sinh
yếu, kém về tiếp thu này? Đó chính là vấn đề mà tôi rất quan tâm và nó luôn thôi thúc
tôi trong suốt quá trình dạy học.
Thật may mắn cho tôi, qua 1 năm được phân công giảng dạy và làm công tác
chủ nhiệm khối lớp 3 mà độ tuổi và tính cách tương đồng, đó là điều kiện tốt nhất
giúp tôi ...
PHẦN I: MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Năm học 2013 - 2014 là một trong những m học thực hiện các cuộc vận
động lớn của ngành giáo dục như: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm
gương đạo đức Hồ C Minh; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy giáo một
tấm gương sáng về đạo đức, tự học sáng tạo", phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực” ; Tập trung chỉ đạo đổi mới quản lý, đổi
mới tổ chức dạy học theo hướng dạy học tích cực; Tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ
năng sống; thực hiện chất lượng mục tiêu, nội dung và nh thức giáo dục toàn diện.
... Để thực hiện được các nội dung vừa nêu người giáo viên phải thường xuyên đổi
mới phương pháp dạy học.
Năm học 2013 - 2014 năm thứ 2 thực hiện thể nghiệm chương trình
“Trường Tiểu học mới VNEN” trường đang thực hiện. n cạnh những mặt
thuận lợi mà chương trình đem lại t bên cạnh đó cũng một s nhũng mặt còn
chưa được thuận lợi khi áp dụng tại trường như vẫn còn học sinh yếu kém.
Trong công cuộc đổi mới giáo dục thực hiện nghiêm túc chủ trương chính
sách của Đảng Nhà ớc nói chung của Ngành giáo dục nói riêng về việc nói
không với tiêu cực và bệnh thành tích. Theo thống kê trên toàn quốc nói chung và của
các trường tiểu học nói riêng đã biết bao học sinh lại lớp học sinh yếu kém
ngồi nhầm chỗ. Học sinh bỏ học do quá yếu không theo học được. Điều đó khiến tôi
rất trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng học sinh yếu kém, giúp học sinh nắm
được kiến thức cơ bản ngay t những năm học các lớp cấp tiểu học. Đó là nền
móng cho sự phát triển của học sinh sau này. Qua 10 năm được giảng dạycác khối
lớp khác nhau, m nào vào đầu m khi nhận chất lượng lớp tôi ng ít nhất 4
học sinh học lực yếu kém đó hiện tượng đã từ nhiều năm nay trong các nhà
trường.
Mỗi học sinh một thể riêng biệt, các em khác nhau v ngoại hình, tích
cáchcả khả năng nhận thức trong học tập. học sinh tiếp thu bài học rất nhanh,
nhưng cũng những em tiếp thu bài rất chậm, thậm chí là không hiểu thông qua
1
Sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: c1phuongdongb-ub-quangninh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 9 10 681