Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm chồi 1

Được đăng lên bởi Kim Ngan Bui
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1835 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 9
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC BÌNH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI :

MỘT SỐ BIỆN PHÁP giúp trẻ
làm quen với toán học

NGƯỜI THỰC HIỆN : BÙI THỊ KIM NGÂN
LỚP
: CHỒI 1
THỜI GIAN
: 09/2011 – 02/2012

B . PHẦN NỘI DUNG :
I . ĐẶT VẤN ĐỀ
1 . Xuất phát điểm :
Mục đích chung của giáo dục Mần Non là phát triển tất cả các khả năng của
trẻ, hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người , tạo điều kiện
để trẻ có nhiều cơ may thắng lợi trên con đường học hành cũng như trong cuộc sống
hằng ngày
Để hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ mẫu giáo lớn , bản thân tôi
có nhiệm vụ tạo nhiều cơ hội cho trẻ được trải nghiệm dưới nhiều hình thức khác
nhau .
Để thực hiện những nội dung trên tôi cần phải :
- Tạo và duy trì hứng thú , sự say mê của trẻ , phát triển thái độ tích cực của trẻ đối
với việc tham gia vào hoạt động phát triển nhận thức
- Lập kế hoạch hằng ngày tạo nhiều cơ hội trải nghiệm về nhận thức cho trẻ qua
chơi ,vẽ , tô màu , xây dựng , chơi với nước , cát , chơi đóng vai …
- Phát triển trí tuệ , suy nghĩ của trẻ bằng cách đưa ra các câu hỏi mở , khuyến
khích trẻ tìm cách giải quyết như : Đã làm gì ? Làm như thế nào?

-

Tạo môi trường trong và ngoài lớp phong phú , hấp dẫn để kích thích sự tò mò ,
khám phá … của trẻ
- Khi hướng dẫn cần dành thời gian cho trẻ thực hiện nhiệm vụ cô giao
2 . Lí do :
“Hoạt động phát triển nhận thức” là hoạt động rất cần thiết đối với trẻ ở lứa
tuổi mầm non vì trẻ sẽ được rèn luyện sự tính toán, phát triển trí tuệ , phát triển tính
thẩm mĩ khi viết những con số …để thể hiện sự thông minh , nhanh nhẹn qua những
bài toán từ dễ đền khó , từ đó giúp trẻ có thể phát triển toàn diện
Do đó để trẻ tiếp thu tốt hoạt động phát triển nhận thức chuẩn bị vào lớp lá ,
tôi đã chọn và thực hiện “vận dụng một số biện pháp giúp trẻ 5 tuổi học tốt hoạt
động phát triển nhận thức” cho trẻ 5 tuổi . Muốn đạt như thế tôi tìm hiểu đặc điểm
của từng cháu , kiến thức và kĩ năng của các cháu , trên cơ sở đó tôi sẽ tìm ra những
bài tập cho tập thể . Mặt khác tôi được ban giám hiệu dự giờ bồi dưỡng , ngoài ra tôi
còn tham khảo sách báo , học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp , sưu tầm các tài
liệu hay và trò chơi hay…
3 . Tầm quan trọng :
- Để khắc sâu kiến thức về hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ , việc xây dựng
môi trường làm quen với hoạt động phát triển nhận thức là rất cần thiết , để được
thường xuyên nhìn thấy các chữ số mà trẻ đã tham gia, các phép tính tôi đã gắn sẵn
gợi ý ở góc này để kích thích sự t...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 9
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC BÌNH
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI
ĐỀ TÀI
:
:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP giúp trẻ
MỘT SỐ BIỆN PHÁP giúp trẻ
làm quen với toán học
làm quen với toán học
NGƯỜI THỰC HIỆN : BÙI THỊ KIM NGÂN
NGƯỜI THỰC HIỆN : BÙI THỊ KIM NGÂN
LỚP : CHỒI 1
LỚP : CHỒI 1
THỜI GIAN : 09/2011 – 02/2012
THỜI GIAN : 09/2011 – 02/2012
B . PHẦN NỘI DUNG :
I . ĐẶT VẤN ĐỀ
1 . Xuất phát điểm :
Mục đích chung của giáo dục Mần Non là phát triển tất cả các khả năng của
trẻ, hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người , tạo điều kiện
để trẻ có nhiều cơ may thắng lợi trên con đường học hành cũng như trong cuộc sống
hằng ngày
Để hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ mẫu giáo lớn , bản thân tôi
có nhiệm vụ tạo nhiều cơ hội cho trẻ được trải nghiệm dưới nhiều hình thức khác
nhau .
Để thực hiện những nội dung trên tôi cần phải :
- Tạo và duy trì hứng thú , sự say mê của trẻ , phát triển thái độ tích cực của trẻ đối
với việc tham gia vào hoạt động phát triển nhận thức
- Lập kế hoạch hằng ngày tạo nhiều cơ hội trải nghiệm về nhận thức cho trẻ qua
chơi ,vẽ , tô màu , xây dựng , chơi với nước , cát , chơi đóng vai …
- Phát triển trí tuệ , suy nghĩ của trẻ bằng cách đưa ra các câu hỏi mở , khuyến
khích trẻ tìm cách giải quyết như : Đã làm gì ? Làm như thế nào?
Sáng kiến kinh nghiệm chồi 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm chồi 1 - Người đăng: Kim Ngan Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm chồi 1 9 10 518