Ktl-icon-tai-lieu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI) NĂM HỌC 2014 - 2015

Được đăng lên bởi thaygiaolang-1980
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NA HANG
TRƯỜNG THCS SƠN PHÚ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
(ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI)
NĂM HỌC 2014 - 2015

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THÀNH ĐỒNG
TỔ: TỰ NHIÊN

Tháng 3 năm 2015

1. TÊN SÁNG KIẾN: TỔ CHỨC TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG TIẾT DẠY - MÔN THỂ DỤC 6 TRONG TRƯỜNG THCS SƠN PHÚ
2. MÔ TẢ Ý TƯỞNG:
a) Hiện trạng và nguyên nhân chủ yếu:
* Hiện trạng:
Trong tình hình chung hiện nay, đa số giáo viên và học sinh chưa coi trọng
chất lượng của tiết học thể dục. Nhiều học sinh chỉ đủ điểm đạt để qua được môn
thể dục, chưa phát huy được tố chất vận động, chưa thể hiện được năng khiếu của
bản thân. Giờ dạy thể dục chưa đảm bảo được theo yêu cầu, chất lượng còn thấp
lượng vận động chưa đảm bảo phù hợp với đối tượng học sinh.
* Nguyên nhân:
- Do điều kiện cơ sở vật chất (sân bãi, đồ dùng học tập) còn nhiều hạn chế
nên sự đánh giá chất lượng tiết dạy chưa đòi hỏi cao.
- Nhiều trường thiếu giáo viên và mang nặng suy nghĩ thể dục giáo viên nào
dạy cũng được do đó đã phân công cho giáo viên không đúng chuyên môn giảng
dạy nên chất lượng của giờ dạy chưa đảm bảo
- Nhiều tiết dạy trong PPCT có ghi “TT tự chọn”, giáo viên có chọn và tổ chức
trò chơi cho có lệ. Họ chưa chú ý đến mục đích của trò chơi đó có phù hợp với bài
dạy đó hay không ? Hoặc là chỉ nghĩ chơi để thư giãn cho học sinh là chủ yếu.
b) Ý tưởng:
Chính vì những lý do trên mà các tiết dạy thể dục, giáo viên chưa đầu tư tìm
tòi sáng tạo để vận dụng nhiều phương pháp vào các tiết dạy. Một trong những
phương pháp đó là chọn và tổ chức trò chơi. Để có thể nâng cao được chất lượng
tiết học cũng như đảm bảo lượng vận động phù hợp với lứa tuổi của học sinh và
hơn hết là tạo hứng thú cuốn hút học sinh học tập nhằm phát huy hết khả năng, và
phát hiện những học sinh năng khiếu trong lĩnh vực TDTT tôi mạnh dạn chọn đề
tài “Tổ chức trò chơi nhằm nâng cao chất lượng tiết dạy - môn thể dục”
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
- Nghiên cứu tổng thể phân phối chương trình môn thể dục
- Tìm hiểu sự ham thích học, luyện tập thể dục qua các trò chơi
- Tìm trò chơi, nhất là những trò chơi dân gian do ông cha ta để lại, tự sáng
tạo các trò chơi mới, hoặc cải biến những trò chơi tương tự khi những trò chơi đã
biết không phù hợp tiết dạy.
- Nghiên cứu tiết dạy thiết kế và đưa vào bài soạn cho phù hợp.
- Áp dụng vào thực tế giảng dạy
IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
1. Tổ chức nghiên cứu:
* Nghiên cứu tổng thể phân phối chương trình môn thể dục:

Để xác định và chuẩn bị về lượng kiến thức theo yêu cầu trong tiế...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NA HANG
TRƯỜNG THCS SƠN PHÚ
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
(ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI)
NĂM HỌC 2014 - 2015
HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THÀNH ĐỒNG
TỔ: TỰ NHIÊN
Tháng 3 năm 2015
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI) NĂM HỌC 2014 - 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI) NĂM HỌC 2014 - 2015 - Người đăng: thaygiaolang-1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI) NĂM HỌC 2014 - 2015 9 10 364