Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm : Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Được đăng lên bởi Đức Khánh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NĂM HỌC 2010 -2011
ĐỀ TÀI
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
Người thực hiện: Vò

TuÊn Anh

Chức vụ: Giáo viên TPT Đội
Đơn vị: Trường Tiểu học số I Quài Nưa
I/PHẦN MỞ ĐẦU :
Giáo dục trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh là góp phần đem lại
sự an toàn cho các em bởi lẽ : “ An toàn là bạn – tai nạn là thù !”.Ai cũng hiểu rõ
điều đó. Nhưng có làm được hay không mới là điều đáng băn khoăn trăn trở. Tôi
xin được trình bày sơ lược vài biện pháp kinh nghiệm nhỏ của mình khi dạy về trật
tự ATGT cho các em HS tiểu học.
1. Lý do chọn đề tài :
Cùng với sự phát triển của đất nước đó sự là tăng trưởng kinh tế và những
mục tiêu phát triển xã hội mà chính phủ đặt ra, nhu cầu về giao thông cũng đang
đựơc gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Các loại phương tiện giao thông ở
đường bộ, đường không, đường thuỷ. . . phát triển không ngừng đáp ứng nhu cầu đi
lại của người dân. Chính vì vậy mà vào thời điểm này tai nạn giao thông và những
bức xúc về giao thông lại đang gây những sức ép nặng nề lên xã hội. Thống kê cho
thấy hơn 90% số vụ tai nạn có nguyên nhân là người điều khiển phương tiện vi
phạm luật giao thông. Vì vậy nhiệm vụ cấp thiết đặt ra đối với ngành giáo dục là
phải xây dựng một thế hệ tương lai có kiến thức và ý thức tuân thủ luật giao thông,
có cách xử sự văn minh khi tham gia giao thông. Đối với học sinh tiểu học, yêu cầu
về giáo dục an toàn giao thông cũng nằm trong những mục tiêu chung ở trên. Thực
hiện chỉ thị củaThủ tướng Chính phủ, uỷ ban an toàn giao thông quốc gia đã phối
1

hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung giáo dục về trật tự an toàn giao
thông vào dạy ở các trường tiểu học từ năm học 1998 - 1999. Hiện nay trường tiểu
học Số 1 Quài Nưa đã thực hiện dạy an toàn giao thông trong năm học này (20102011). Cùng với những thông tin về an toàn giao thông thì việc giáo dục an toàn
giao thông cho các em học sinh tiểu học là một việc thiết thực và có thể thực hiện
được. Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học là một nội dung giáo dục
tuy có vẻ đơn giản nhưng lại rất khó vì không chỉ dạy cho học sinh thuộc lòng
những điều luật quy định mà phải làm cho các em hiểu, nhớ và quan trọng hơn cả
là có hành vi đúng khi tham gia giao thông. Như chúng ta đã biết hằng ngày các em
đi học hay đi chơi trên các con đường có rất nhiều các loại xe, không chỉ riêng ở
thành phố mà nông thôn chúng ta trên đường đi hiện nay người và xe đi lại khá
đông đúc.Thật là nguy hiểm nếu không biết cách đi đường cho đúng, các em ...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NĂM HỌC 2010 -2011
ĐỀ TÀI
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
Người thực hiện: Vò TuÊn Anh
Chức vụ: Giáo viên TPT Đội
Đơn vị: Trường Tiểu học số I Quài Nưa
I/PHẦN MỞ ĐẦU :
Giáo dục trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh là góp phần đem lại
sự an toàn cho các em bởi lẽ : An toàn bạn tai nạn thù !”.Ai cũng hiểu
điều đó. Nhưng làm được hay không mới điều đáng băn khoăn trăn trở. Tôi
xin được trình bày sơ lược vài biện pháp kinh nghiệm nhỏ của mình khi dạy v trật
tự ATGT cho các em HS tiểu học.
1. Lý do chọn đề tài :
Cùng với s phát triển của đất nước đó sự tăng trưởng kinh tế những
mục tiêu phát triển hội chính phủ đặt ra, nhu cầu về giao thông cũng đang
đựơc gia tăng cả về số lượng chất lượng. Các loại phương tiện giao thông
đường bộ, đường không, đường thuỷ. . . phát triển không ngừng đáp ứng nhu cầu đi
lại của người dân. Chính vậy vào thời điểm này tai nạn giao thông những
bức xúc về giao thông lại đang gây những sức ép nặng nề lên xã hội. Thốngcho
thấy hơn 90% số v tai nạn nguyên nhân người điều khiển phương tiện vi
phạm luật giao thông. vậy nhiệm vụ cấp thiết đặt ra đối với ngành giáo dục
phải xây dựng một thế hệ tương lai có kiến thức và ý thức tuân thủ luật giao thông,
có cách xử sự văn minh khi tham gia giao thông. Đối với học sinh tiểu học, yêu cầu
về giáo dục an toàn giao thông cũng nằm trong những mục tiêu chung ở trên. Thực
hiện chỉ thị củaThủ tướng Chính phủ, uỷ ban an toàn giao thông quốc gia đã phối
1
sáng kiến kinh nghiệm : Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm : Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học - Người đăng: Đức Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm : Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học 9 10 211