Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm : Giúp học sinh lớp 4 làm tốt bài toán

Được đăng lên bởi vqtuan2013
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ BIỆN PHÁP
GIÚP HỌC SINH LỚP 4 LÀM TỐT BÀI TOÁN “MỞ” DẠNG “TÌM HAI SỐ
KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ” ĐỂ VẬN DỤNG VÀO GIẢI
TOÁN VIOLYMPIC TRÊN MẠNG INTERNET CÓ HIỆU QUẢ.
A. ĐẶT VẤN ĐỀ.
Việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường là một trong những
việc làm quan trọng góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân
tài cho đất nước. Chính vì vậy trong trời gian qua Bộ GD & ĐT đã mở ra nhiều sân
chơi trực tuyến trên mạng Internet như: Giải toán Violympic cho học sinh từ lớp 1
đến lớp 9, Olympic Tiếng anh cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12. Các sân chơi này
gây hứng thú cho học sinh học mà chơi, chơi mà học. Mặt khác nó đã có tác dụng
tích cực đối với hoạt động dạy và học trong các nhà trường và được đông đảo học
sinh và phụ huynh trong cả nước quan tâm.
Như chúng ta đã biết toán học có khả năng giáo dục nhiều mặt rất to lớn, nó
là tiền đề để phát triển tư duy lôgic đồng thời bồi dưỡng và phát triển những thao
tác mang tính chất trí tuệ để nhận thức thế giới hiện thực như: Trừu tượng hoá, khái
quát hoá, phân tích, tổng hợp, dự đoán, chứng minh… Học toán giúp học sinh rèn
luyện phương pháp suy luận, giải quyết vấn đề có căn cứ khoa học, toàn diện, chính
xác. Toán học có nhiều tác dụng trong việc phát triển trí thông minh, tư duy độc
lập, linh hoạt, sáng tạo, góp phần giáo dục ý chí và những đức tính tốt như cần cù,
nhẫn nại của con người. Vì vậy, là giáo viên chúng tôi luôn trăn trở, suy nghĩ,
nghiên cứu, tìm tòi những sáng kiến mới, những kinh nghiệm hay trong quá trình
bồi dưỡng học sinh tham gia giải toán Violympic trên mạng Internet nhằm giúp các
em học tập một cách tự giác, nhẹ nhàng, tự nhiên mà hiệu quả.
Qua quá trình theo dõi và bồi dưỡng học sinh lớp 4 tham gia thi giải toán tôi
thấy các bài toán về dạng “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” thường
xuyên xuất hiện với nhiều nhóm loại khác nhau. Từ tuần học thứ 8 cho đến học kì
II khi các em học đến phân số rồi vẫn bắt gặp dạng toán này trong các vòng thi

Violympic. Nhưng số em xác định được dạng toán và giải quyết tốt các bài toán về
dạng “Mở” chưa nhiều, kết quả thi chưa cao. Ở phạm vi đề tài này tôi xin mạnh dạn
trình bày kết quả quá trình nghiên cứu, sưu tầm, tổng hợp ... các bài toán “Mở”
dạng “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” với hy vọng nâng cao nhận
thức cho học sinh nhằm giúp các em tiếp thu kiến thức một cách có hệ thống về
các nhóm bài tập toán dạng này và hướng dẫn học sinh giải một số bài toán “Mở”
với các phương pháp phù hợp. Khi h...
MỘT SỐ BIỆN PHÁP
GIÚP HỌC SINH LỚP 4 LÀM TỐT BÀI TOÁN “MỞ” DẠNG “TÌM HAI SỐ
KHI BIẾT TỔNG HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ” ĐỂ VẬN DỤNG VÀO GIẢI
TOÁN VIOLYMPIC TRÊN MẠNG INTERNET CÓ HIỆU QUẢ.
A. ĐẶT VẤN ĐỀ.
Việc nâng cao chất lượng dạy học trong n trường một trong những
việc làm quan trọng góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi ỡng nhân
tài cho đất nước. Chính vì vậy trong trời gian qua Bộ GD & ĐT đã mở ra nhiều sân
chơi trực tuyến trên mạng Internet như: Giải toán Violympic cho học sinh t lớp 1
đến lớp 9, Olympic Tiếng anh cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12. Các sân chơi này
gây hứng thú cho học sinh học chơi, chơi học. Mặt khác đã có tác dụng
tích cực đối với hoạt động dạy học trong các n trường được đông đảo học
sinh và phụ huynh trong cả nước quan tâm.
Như chúng ta đã biết toán học khả năng giáo dục nhiều mặt rất to lớn, nó
tiền đề để phát triển duy lôgic đồng thời bồi dưỡng và phát triển những thao
tác mang tính chất trí tuệ để nhận thức thế giới hiện thực như: Trừu tượng hoá, khái
quát hoá, phân tích, tổng hợp, dự đoán, chứng minh… Học toán giúp học sinh rèn
luyện phương pháp suy luận, giải quyết vấn đề có căn cứ khoa học, toàn diện, chính
xác. Toán học nhiều c dụng trong việc phát triển trí thông minh, duy độc
lập, linh hoạt, sáng tạo, góp phần giáo dục ý chí những đức tính tốt như cần cù,
nhẫn nại của con người. vậy, giáo viên chúng tôi luôn trăn trở, suy nghĩ,
nghiên cứu, tìmi những sáng kiến mới, những kinh nghiệm hay trong quá trình
bồi dưỡng học sinh tham gia giải toán Violympic trên mạng Internet nhằm giúp các
em học tập một cách tự giác, nhẹ nhàng, tự nhiên mà hiệu quả.
Qua quá trình theo dõi bồi dưỡng học sinh lớp 4 tham gia thi giải toán tôi
thấy các i toán về dạng Tìm hai số khi biết tổng hiệu của hai số đó thường
xuyên xuất hiện với nhiều nhóm loại khác nhau. Ttuần học thứ 8 cho đến học
II khi các em học đến phân số rồi vẫn bắt gặp dạng toán này trong c vòng thi
Sáng kiến kinh nghiệm : Giúp học sinh lớp 4 làm tốt bài toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm : Giúp học sinh lớp 4 làm tốt bài toán - Người đăng: vqtuan2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm : Giúp học sinh lớp 4 làm tốt bài toán 9 10 209