Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm : hướng dẫn học sinh lớp 5/1 giải các bài toán về đo đại lượng

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Toàn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Đề tài:
HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 5/1
GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐO ĐẠI LƯỢNG
(ĐO ĐỘ DÀI- ĐO KHỐI LƯỢNG- ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH)
Năm học: 2014-2015
2. Đặt vấn đề:
Dạy học về đại lượng và đo đại lượng là một trong những mục tiêu
trong chương trình toán ở Tiểu học nói chung và toán 5 nói riêng. Ở lớp 5 học
sinh lớp 5 được trang bị một số kiến thức như:
- Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo diện tích, đo thể
tích . Có kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng thông dụng
(chẳng hạn giữa km và m; giữa m và dm, m và cm...; giữa tấn và tạ; giữa tạ và
yến; tấn với kg; tạ với kg; kg với g...
- Biết chuyển đổi giữa các đơn vị đo diện tích thông dụng (chẳng hạn
giữa m2 và dm2, dm2 và cm2, m2 và cm2, cm2 và mm2, ha và m2, km2 và ha.)
- Biết chuyển đổi giữa các đơn vị đo thể tích thông dụng (chẳng hạn
giữa m3 và dm3, dm3 và cm3, m3 và cm3).
Việc giúp học sinh biết cách chuyển đổi các đơn vị đo nói trên có một ý
nghĩa vô cùng quan trọng. Nó không những giúp cho các em biết cách giải
các bài toán về đo đại lượng mà nó còn giúp cho các em học tốt các kiến thức
với hạt nhân là số học.
Ví dụ:
- Viết các đơn vị đo khối lượng dưới dạng số thập phân củng cố cho
việc học khái niệm số thập phân.
- Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, thể tích thông dụng sẽ giúp
cho học sinh giải các bài toán có nội dung hình học liên quan đến diện tích,
thể tích.
Thực tế, việc làm những phép toán "đổi" trong đo đại lượng không phải
học sinh nào cũng thực hiện thành thạo. Đối với những học sinh có sức học từ
trung bình trở xuống thì việc giải các dạng toán này lại càng khó hơn.
Để giúp học sinh khắc phục được những khó khăn này, tôi đã nghĩ ra
cách sử dụng bảng với mong muốn giúp cho học sinh nắm chắc hơn về lí
thuyết từ đó nắm vững cách chuyển đổi các đơn vị đo đại lượng thường gặp.
3. Cơ sở lí luận:
Hiện nay giáo dục tiểu học nói chung và dạy toán nói riêng đang thực
hiện yêu cầu đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của
học sinh làm cho hoạt động dạy học trên lớp diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng, hiệu
quả. Để đạt được yêu cầu đó, giáo viên phải có hình thức dạy học phù hợp với

2

đặc điểm tâm lí của học sinh, từ đó khơi dậy trong các em sự sáng tạo, tính
độc lập, phát huy hết khả năng của mình để chiếm lĩnh kiến thức mới.
Mặt khác, tư duy của học sinh Tiểu học đang trong giai đoạn tư duy cụ
thể, chưa hoàn chỉnh. Vì vậy việc nhận thức các khái niệm trừu tượng, bao
quát là vấn đề khó đối với các em. Hơn nữa, ở học sinh T...
1

1. Đề tài

 !
"#$%!$&'&(
Năm học: 2014-2015
)*+,-./01
Dạy học về đại lượng đo đại lượng một trong những mục tiêu
trong chương trình toán ở Tiểu học nói chung và toán 5 nói riêng. Ở lớp 5 học
sinh lớp 5 được trang bị một số kiến thức như:
- Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo diện tích, đo thể
tích . năng chuyển đổi các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng thông dụng
(chẳng hạn giữa km và m; giữa m và dm, m và cm...; giữa tấn và tạ; giữa tạ
yến; tấn với kg; tạ với kg; kg với g...
- Biết chuyển đổi giữa các đơn vị đo diện tích thông dụng (chẳng hạn
giữa m
2
và dm
2
, dm
2
và cm
2
, m
2
và cm
2
, cm
2
và mm
2
, ha và m
2
, km
2
và ha.)
- Biết chuyển đổi giữa các đơn vị đo thể ch thông dụng (chẳng hạn
giữa m
3
và dm
3
, dm
3
và cm
3
, m
3
và cm
3
).
Việc giúp học sinh biết cách chuyển đổi các đơn vị đo nói trên có một ý
nghĩa ng quan trọng. Nó không những giúp cho các em biết cách giải
các bài toán về đo đại lượngnó còn giúp cho các em học tốt các kiến thức
với hạt nhân là số học.
Ví dụ:
- Viết các đơn v đo khối lượng ới dạng s thập phân củng c cho
việc học khái niệm số thập phân.
- Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, thể tích thông dụng s giúp
cho học sinh giảic bài toán nội dung hình học liên quan đến diện ch,
thể tích.
Thực tế, việc làm những phép toán "đổi" trong đo đại lượng không phải
học sinh nào cũng thực hiện thành thạo. Đối với những học sinh có sức học từ
trung bình trở xuống thì việc giải các dạng toán này lại càng khó hơn.
Để giúp học sinh khắc phục được những k khăn này, tôi đã nghĩ ra
cách sử dụng bảng với mong muốn giúp cho học sinh nắm chắc hơn về
thuyết từ đó nắm vững cách chuyển đổi các đơn vị đo đại lượng thường gặp.
2*34567689/
Hiện nay giáo dục tiểu học nói chung dạy toán i riêng đang thực
hiện yêu cầu đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của
học sinh làm cho hoạt động dạy học trên lớp diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng, hiệu
quả. Để đạt được yêu cầu đó, giáo viên phải có hình thức dạy học phù hợp với
Sáng kiến kinh nghiệm : hướng dẫn học sinh lớp 5/1 giải các bài toán về đo đại lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm : hướng dẫn học sinh lớp 5/1 giải các bài toán về đo đại lượng - Người đăng: Nguyễn Thị Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm : hướng dẫn học sinh lớp 5/1 giải các bài toán về đo đại lượng 9 10 361